Dette er tekstversionen af Dialog med personalet
Klik her for at komme til den grafiske version af Dialog med personalet

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Dialog med personalet


Når du bliver syg, kan du have mange spørgsmål til din sygdom og behandling. Du er altid velkommen til at spørge personalet. Hvis du er i tvivl om noget inden eller efter dit ophold på sygehuset, er du også velkommen til at ringe til afdelingen.

Når du er indlagt på Sygehus Sønderjylland i mere end 24 timer eller er i et forløb med flere ambulante besøg på sygehuset, får du tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen er med til at sikre sammenhæng i dit forløb på sygehuset. Brug din kontaktperson og spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om eller ikke har forstået.

Under din indlæggelse eller behandling på sygehuset vil personalet løbende fortælle om din undersøgelse, behandling, pleje og evt. genoptræning. De oplysninger gives bl.a. ved stuegangen og din daglige kontakt med sygehusets personale. Hvis du ønsker en samtale med en læge, sygeplejerske eller anden person, kan du henvende dig til personalet eller din kontaktperson.  Dine pårørende er velkomne til at spørge til dig hele døgnet.

Det kan være svært at huske alt det, du får fortalt om din sygdom og behandling, derfor vil du også i nogle situationer få skriftlig materiale. Det er ofte en god ide at have et familiemedlem eller en ven med til vigtige samtaler med personalet. Det er vigtigt, at du kender til din sygdom og behandling, så du kan deltage aktivt i dit eget forløb.

Sygehusets personale er lette at kende
Sygehusets personale er let at kende, da alle medarbejdere bærer synlige identifikationsskilte med billede, navn og titel.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk