Dette er tekstversionen af Nøgletal og aktiviteter
Klik her for at komme til den grafiske version af Nøgletal og aktiviteter

Forside - Læs op - Sitemap


Nøgletal og aktiviteter


Sygehus Sønderjylland har aktiviteter i Aabenraa, Sønderborg og Tønder og et optageområde på ca. 228.000 indbyggere.

Organisation og personale
Organisatorisk er sygehuset struktureret i 21 afdelinger - kliniske afdelinger, kliniske serviceafdelinger og serviceafdelinger - med tilhørende ambulatorier og sengeafsnit. Derudover er der en række stabsafdelinger - Kvalitet, HR og Økonomi og Planlægning - samt en IT-afdeling, afdelingen for sygehusbyggerig i Aabenraa og Sønderborg” og Lærings- og Forskningshuset.

På Sygehus Sønderjylland er der ansat omkring 3000 medarbejdere svarende til ca. 2550 fuldtidsstillinger.

Se sygehusets afdelinger og afsnit under punktet "Organisation".

Økonomi
Sygehus Sønderjylland havde i 2018 en omsætning på 1,9 mia. kr, fordelt på knap 1,4 mia. kr. på personale og 0,5 mia. kr. på øvrig drift.

Aktivitet
Sygehus Sønderjylland havde i 2018 en aktivitet på lige under 1/2 mio. patienter fordelt på ambulante besøg og indlæggelser:

Af de ambulante besøg havde skadestuen i Aabenraa og skadeklinikkerne i Sønderborg og Tønder følgende besøg:

Antallet af fødsler på Sygehus Sønderjylland i 2018 var 1.756.

Antal senge

Ved udgangen af 2018 havde Sygehus Sønderjylland 346 senge fordelt på matriklerne i Aabenraa og Sønderborg.

Se også nøgletal for det fremtidige Sygehus Sønderjylland

>> Nøgletal for fremtidens Sygehus Sønderjylland

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk