Dette er tekstversionen af Teknisk Service
Klik her for at komme til den grafiske version af Teknisk Service

Forside - Læs op - Sitemap


Teknisk Service


Teknisk Service er et serviceområde, der har en stor kontaktflade, dels internt til alle øvrige afdelinger på sygehusene og dels til mange firmaer, som udfører opgaver for Sygehus Sønderjylland.

Vi varetager den daglige drift af bygninger, tekniske anlæg og installationer, udstyr m.m. samt miljø- og energiområdet.

Herunder er nævnt eksempler på tekniske områder som Teknisk Service servicerer og vedligeholder:

Installationer
Installationer er f.eks. el, varme, køleanlæg, ventilation, belysning, trykluftanlæg og gasarter, vakuum CTS (bygningsautomatik), elevatorer, brugsvands, afløb, døradgangssystemer, og brandbekæmpelse.

Kommunikationssystemer
Kommunikationssystemer er f.eks. telefoner/fax, personsøgning, patientkald m.m.

Transportmateriel
Transportmateriel er typisk elektrisk drevet materiel (trucks) som primært bruges internt på sygehuset til transport af senge, mad linned, stykgods m.m.

 

Stiplet linje til hjemmeside

Aktiviteter i Teknisk Service

Teknisk Service har aktiviteter på følgende adresser:

Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Tlf.: 79 97 00 00

   

Sydvang 1
6400 Sønderborg
Tlf.: 79 97 00 00

 

Carstensgade 6-10
6270 Tønder
Tlf.: 79 97 00 00

Stiplet linje til hjemmeside
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk