Dette er tekstversionen af Senest opdaterede sider
Klik her for at komme til den grafiske version af Senest opdaterede sider

Forside - Læs op - Sitemap


Senest opdaterede sider


Familieambulatoriet og omsorgskonsultationer
(02.06.2020)
Specialkonsultationer for unge gravide og andre gravide med specifikke behov

Familieambulatoriet - et tilbud til sårbare familier med brug for støtte
(02.06.2020)
Tilbud til nybagte familier med særlige behov

Familieambulatoriet - et tilbud til sårbare familier med brug for støtte
(02.06.2020)
Tilbud til nybagte familier med særlige behov.

kortog godt 31.03.2020
(02.06.2020)
pr. 31. marts 2020

Vores forskningsenheder
(02.06.2020)
Sygehus Sønderjylland har to fokuserede forskningsenheder

Alle skal have den rette medicin
(02.06.2020)
Når en patient udskrives fra sygehuset til kommunal pleje, er der en forøget risiko for, at der går kludder i medicinen, og derfor vil et nyt forskningsprojekt på Sygehus Sønderjylland sætte fokus på problemet.

Organisationsdiagram
(02.06.2020)
Organisationsdiagram juni 2020

Alle skal have den rette medicin
(02.06.2020)
Christian Backer Mogensen har modtaget i alt 586.000 kroner fra VELUX FONDEN

At være et forsøgsperson
(02.06.2020)
Forsøgspersoner

Forskningsudvalget på SHS
(02.06.2020)
Information om kommissorium, medlemmer, mødedatoer og referater

Regions Syddanmarks forskningsintrastruktur
(02.06.2020)
Information om forskning på tværs af organisatorisk tilknyning

Institut for Regional Sundhedsforskning
(02.06.2020)
Tilknytning til Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS)

Syddansk Universitetshospital
(02.06.2020)
Tilknytning til Syddansk Universitetshospital

Region Syddanmark
(02.06.2020)
Tilknytning til Region Syddanmark

Organisatorisk tilknytning
(02.06.2020)
Organisatorisk tilknytning

Sygehusets Forskningsstrategi
(02.06.2020)
Sygehus Sønderjyllands Forskningsstrategi 2020-2024

Forsknings aktiviteter
(02.06.2020)
Forsknings aktiviteter

Kort og godt om forskning
(02.06.2020)
Udvikling på forskning på SHE 30.11.2019

Clinical microbiology
(02.06.2020)
MOK årsrapport 2019

Chronic Inflammatory disease
(02.06.2020)
MOK årsapport 2019

Medicinsk forskningsenhed
(02.06.2020)
Medicinsk forskningsenhed

Fokuseret forskningsenhed i Psykiatri
(02.06.2020)
Den fokuserede forskningsenhed for Psykiatri

Fokuseret forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk Forskning
(02.06.2020)
Præsentation af forskningsenheden

Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin
(02.06.2020)
Her finder du relevante forskningsprojekter, publikationer m.m. for SHS Akutcenter-FAM

Fokuseret forskningsenhed i Neurologi
(02.06.2020)
Nærmere beskrivelse af den fokuserede forskningsenhed neurologi

Fokuseret forskningsenhed i Reumatologi
(02.06.2020)
Nærmere beskrivelse af den fokuserede forskningsenhed reumatologi

Ph.d.-studerende
(02.06.2020)
Præsentation af ph.d.-studerende og deres projekter

Post.doc.
(02.06.2020)
Præstentation af post.doc

Lektorer
(02.06.2020)
Præsentation af vores lektorer

Professorer
(02.06.2020)
Præsentation af professorer

Fagbiblioteket
(02.06.2020)
Information om og fra Fagbiblioteket på Sygehus Sønderjylland, som kan benyttes af sygehusets ansatte.

Hjælp til fundraising
(02.06.2020)
Legater og Fonde

Ansættelses vilkår
(02.06.2020)
Retningslinjer for ansættelse

Ph.D. ansøgningskema
(02.06.2020)
IRS - MÅ IKKE SLETTES - Forsiden - Venstre side

Centermøder
(02.06.2020)
Centermøder hos primært med seniorforskerne som målgruppe. Alle forskningsinteresserede er dog velkomne til møderne

Journalklubben
(02.06.2020)
Journalklubben

Ph.D-klubben
(02.06.2020)
Ph.D-klubben

Software
(02.06.2020)
Oversigt over software som Forskerstøtte anbefaler/har adgang til

Undervisningsmateriale
(02.06.2020)
Materiale til undervisning

Hjælp til afslutning af forskningsprojekter
(02.06.2020)
Hjælp til afslutning af forskningsprojekter

Hjælp til sprogvask
(02.06.2020)
Sprogvask

Hjælp til publicering og formidling
(02.06.2020)
Open Access

Hjælp til statistiske analyser
(02.06.2020)
Hjælp til statistiske analyser

Hjælp til registerstudier
(02.06.2020)
Hjælp til registerstudier

Hjælp til tilladelser
(02.06.2020)
Her kan der søges information om tilladelser

Hjælp til litteratur
(02.06.2020)
Hjælp til litteratur

Hjælp fra OPEN
(02.06.2020)
OPEN

Hvordan er processen?
(02.06.2020)
Beskriver processen Forskerservice hjælper med

Hvad vi tilbyder?
(02.06.2020)
Forskerservice

Hvem er vi?
(02.06.2020)
Side om Forskning i brede linjer

Kontakt Bedøvelse i Sønderborg
(02.06.2020)
Sådan kan du komme i kontakt med Bedøvelse i Sønderborg

Kontakt
(02.06.2020)
Sådan kan du komme i kontakt med Anæstesiologisk center

Hjertesygdomme, Ambulatorium Aabenraa
(02.06.2020)
Hjertesygdomme, Ambulatorium - patienter til undersøgelser, behandling og kontrol af deres hjertesygdom.

Ph.d. og forskerveje
(02.06.2020)
Ph.d. og forskerveje

Netværk for forskere
(02.06.2020)
Netværk

Hvad forsker vi i ?
(02.06.2020)
Hvad forsker vi i på Sygehus Sønderjylland?

Vores forskere
(02.06.2020)
De ansatte i forskerstillinger ved IRS Center Sønderjylland og Sygehus Sønderjylland præsenteret i grupper

Forskerstøtte
(02.06.2020)
Forskerstøtte

Medicinske Sygdomme Sønderborg-Tønder
(02.06.2020)
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder blev etableret den 1. januar 2013 og er sygehusets største afdeling indenfor det medicinske område. Afdelingen er inde i en spændende udvikling frem mod etableringen af specialsygehuset i Sønderborg.

2020
(01.06.2020)
2019

Til dig der skal føde i Aabenraa
(29.05.2020)
Velkommen til den nye fødegang i Aabenraa. Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen i de nye rammer.

Jordemoderkonsultationer
(29.05.2020)
Det første besøg hos jordemoderen. De næste undersøgelser hos jordemoderen. Hvad undersøger jordemoderen?

Lukkedage i 2020
(29.05.2020)
Høreklinikken, lukkedage, teknisk hjælp, satellit, praktisk hjælp

Høreklinikken - Sønderborg
(29.05.2020)
lukkedage, teknisk hjælp, satellit, praktisk hjælp

Smertelindring ved fødslen
(29.05.2020)
Beskrivelse af de forskellige former for smertelindring, dun kan få tilbudt ved fødslen.

Fødsel i vand
(29.05.2020)
Sådan foregår fødsel i vand

Ny lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland
(29.05.2020)
Sygehus Sønderjylland har nu fundet en ny lægelig direktør. Det bliver Peter Sørensen, som kommer fra en stilling som ledende overlæge på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, men er født og opvokset i Sønderjylland. Han tiltræder 1. juli 2020.

Coronavirus
(29.05.2020)
Information om ændringer i forbindelse med udbrud af coronavirus

Cobalamin, stofk., P-
(29.05.2020)
P—Cobalamin; stofk. i Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Stata
(28.05.2020)
Stata

Principper for ansvarlig forskningspraksis
(28.05.2020)
Høj kvalitet - korrekt dokumentation

GCP OUH
(28.05.2020)
GCP

European Medicine Agency - GCP
(28.05.2020)
European Medicine Agency - GCP

Good Clinical Practice
(28.05.2020)
GCP, GMP m.v.

Fortegnelsen til Datatilsynet
(28.05.2020)
Info om Datatilsynet og Databeskyttelsesforordningen

De videnskabsetiske komiteer
(28.05.2020)
VEK

Centre for Klinisk retningslinjer
(28.05.2020)
Centre for Klinisk retningslinjer

Reporting guidelines - EQUATOR network
(28.05.2020)
Reporting guidelines

Clinical key
(28.05.2020)
Clinical key

Fagbibliotek
(28.05.2020)
Fagbibliotek

Adgang til tidsskrifter
(28.05.2020)
Se hele listen

Oplæg den 3. december 2019
(28.05.2020)
Oplæg fra Regionens enhed for Informationssikkerhed og fra OPEN

Sådan laver du en poster
(28.05.2020)
Når du laver en poster

Incorporating mulitmedia content into a publication
(28.05.2020)
Incorporating mulitmedia content into a publication

eScience
(28.05.2020)
eScience

God råd om Forskermaskinen ved Danmarks Statistik
(28.05.2020)
Se, hvordan du får adgang til data

Fagbiblioteket
(28.05.2020)
Information om og fra Fagbiblioteket på Sygehus Sønderjylland, som kan benyttes af sygehusets ansatte.

Horizon 2020: Om Covid 19, lynopslaget og øremærkede midler til disse topics under EUopStart
(28.05.2020)
Gense webinaret

Start Publicering nu
(28.05.2020)
Start Publicering nu

PU:RE
(28.05.2020)
PU:RE

Oplæg den 13. maj 2019
(28.05.2020)
Der er to præsentationer fra dagen

Vedtægter
(28.05.2020)
Vedtægter

Referat af møde 2019, 22. januar
(28.05.2020)
Referat af Forskningsudvalgsmøde 22.januar 2019

Referat af møde 2019, 7. marts
(28.05.2020)
Referat af Forskningsudvalgsmøde den 7. marts 2019

Referat af møde 2019, 28. maj
(28.05.2020)
Referat af Forskningsudvalgsmøde den 28. maj 2019

Referat af møde 2019, 5. september
(28.05.2020)
Referat af Forskningsudvalgsmøde den 5. september 2019

Referat af møde 2019, 5. november
(28.05.2020)
Læs referat

Referat af møde 2019, 2. december
(28.05.2020)
Referat af Forskningsudvalgsmøde den 2. december 2019

Referater
(28.05.2020)
Referater

Mødedatoer i 2020
(28.05.2020)
Planlagte møder i Forskningsudvalget i 2020

Medlemmer af Forskningsudvalget
(28.05.2020)
Medlemmer

Kommissorium for Forskningsudvalget
(28.05.2020)
Kommissorium

CORONASMITTE - Information til patienter og pårørende
(27.05.2020)
På denne side - sygehussonderjylland.dk/corona - finder du vigtige informationer om, hvordan du som patient, pårørende og gæst på Sygehus Sønderjylland skal forholde dig i forhold coronasmitte og hele den situation, vi er i for øjeblikket. Vi opdaterer siden løbende med de nyeste informationer og retningslinjer.

Mad til pårørende
(27.05.2020)
Pårørende til indlagte patienter har mulighed for at benytte sig af det samme hovedmåltidstilbud, som den indlagte patient, mod køb af en ”Spisebillet”. Derudover har alle pårørende mulighed for at benytte diverse måltidstilbud i cafeérne.

Menuer og råvarer
(27.05.2020)
Vi har lagt vægt på at skabe en varieret menu med retter, som ikke kun er gode for helbredet, men også velsmagende og nydeligt anrettede.

Mad og drikke
(27.05.2020)
Som indlagt patient får du forplejning under dit ophold. Hvis du har specielle behov eller ønsker til kosten, så sig det til personalet. Pårørende, gæster og ambulante patienter kan købe mad og drikke i sygehusets restauranter/café.

Find vej og find rundt i Sønderborg
(27.05.2020)
Find vej til og find rundt på sygehuset i Sønderborg

Forskning
(27.05.2020)
Sygehus Sønderjylland har opbygget en stærk struktur på forskningsområdet. Således er der oprettet forskningsudvalg, fokuserede forskningsenheder og forskerstillinger, ligesom samarbejdet med Syddansk Universitet er stærkt udbygget og lagt i formelle rammer. Der er afsat økonomi til yderligere udvikling af forskningsområdet.

26-05-20: Varsling ifm. unødigt gentaget analyserekvisition
(26.05.2020)
Varsling ifm. unødigt gentaget analyserekvisition

Find vej og find rundt
(26.05.2020)
Find vej til og find rundt på Sygehus Sønderjylland - Kort, kørselsvejledning, bus- og tog-forbindelser og oversigtskort.

Rekrutteringsprocesser i Kvindesygdomme og Fødsler
(26.05.2020)
Materiale til brug ved rekrutteringsprocesser

Find vej og find rundt i Aabenraa
(26.05.2020)
Find vej til og find rundt på sygehuset i Aabenraa

Undervisningsmateriale
(26.05.2020)
Materiale til undervisning

Hjemmefødsel
(26.05.2020)
Tematilbud - fødselsforberedelse i Sygehus Sønderjylland - Hjemmefødsel

Uddannelsesansvarlige overlæger
(25.05.2020)
Oversigt over de uddannelsesansvarlige overlæger ved Sygehus Sønderjylland

HR
(25.05.2020)
HRvaretager bl.a. opgaver inden for Human ressources, løn- og personaleadministration, organisations- og ledelsesudvikling, samarbejdssystemet og uddannelsesplanlægning.

Hvem er vi ?
(25.05.2020)
Personalet i HR og Uddannelse

Barsel med indlæggelse
(20.05.2020)
Information om barsel med indlæggelse ved Sygehus Sønderjylland

Barsel uden indlæggelse - Ambulant fødsel
(20.05.2020)
Information om ambulant fødsel ved Sygehus Sønderjylland.

Sideoversigt
(20.05.2020)
Sideoversigt

Sideoversigt
(20.05.2020)
Oversigt over sider på afdelingssiden for Kvindesygdomme og fødsler

Blodprøver, EKG og urinprøver
(20.05.2020)
Blodprøvetagning, EKG, urinprøver og andre undersøgelser foregår i Biokemisk Kliniks ambulatorier i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Kontaktinformation, åbningstider mv.

Prøvetagningsambulatorium
(20.05.2020)
Blodprøver, EKG, urinprøver og andre undersøgelser foregår i ambulatorierne i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Se åbningstider og mulighed for booking af tid.

Emballage og utensilier
(20.05.2020)
Emballage og utensilier fra Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Glukosebelastning på gravide i BBI
(20.05.2020)
Information om Glukosebelastning på gravide i BBI

Patientinformationer
(20.05.2020)
Informationer om sygdomme, undersøgelser og behandling målrettet patienter i afdelingen for Mave-tarmsygdomme på Sygehus Sønderjylland

20-05-20: Ændring af Calcitonin undersøgelse
(20.05.2020)
Ændring af Calcitonin undersøgelse

KBU (Klinisk Basisuddannelse)
(20.05.2020)
Information om Klinisk Basisuddannelse (KBU) på Sygehus Sønderjylland.

Medical Research Department
(19.05.2020)
Engelsk info omkring gruppen

Fyraftensmøder for KBU-læger
(19.05.2020)
Fyraftensmøder for KBU-læger

Stud. Med.
(19.05.2020)
Stud. Med.

Sønderjyllands Akutsygehus kåret til Årets Sundhedsbyggeri 2020
(19.05.2020)
​Det nye byggeri med den smukke sengebygning i Aabenraa er netop blevet kåret som Årets Sundhedsbyggeri 2020. Det har en fagjury og en offentlig afstemning afgjort.

Aabenraa Jordemoderkonsultation
(19.05.2020)
Information om og fra Aabenraa jordemoderkonsultation

Antidepressiv medicin
(19.05.2020)
Antidepressiv medicin

Kejsersnit
(19.05.2020)
Fakta om kejsersnit

Dear new family
(19.05.2020)
Kære ny familie på Engelsk

Nathalie Fogh Rasmussen
(18.05.2020)
Læs mere om ph.d.-studerende Nathalie Fogh Rasmussen

Ny HR-chef på Sygehus Sønderjylland
(18.05.2020)
Helle Have Mattesen starter som ny HR-chef d. 15. maj.

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje
(18.05.2020)
Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygeple ved Sygehus Sønderjylland

Mit Sygehus - App
(15.05.2020)
Som patient på Sygehus Sønderjylland kan du downloade app’en “Mit Sygehus”. Her får du relevante informationer om dit behandlingsforløb. Samtidig giver app’en dig mulighed for at deltage aktivt i din egen behandling.

Om afsnit for Kvindesygdomme
(15.05.2020)
Faktuel information afsnit for Kvindesygdomme ved Sygehuse Sønderjylannd

Medicinske sygdomme, Aabenraa
(15.05.2020)
Medicinske sygdomme, Aabenraa

Udgået 12-03-20: Morphin, arb.k.(0 1), U-
(14.05.2020)
U—Morphin; arb.k.(0 1) i Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Udgået 12-03-20: Methadon, arb.k.(0 1), U-
(14.05.2020)
U—Methadon; arb.k.(0 1) i Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Udgået 12-03-20: 3,4-Methylendioxymetamfetamin, arb.k.(0 1), U-
(14.05.2020)
U—3,4-Methylendioxymetamfetamin; arb.k.(0 1) i Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Udgået 12-03-20: Cocain, arb.k.(0 1), U-
(14.05.2020)
U—Cocain; arb.k.(0 1) i Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Udgået 12-03-20: Cannabinoid, arb.k.(0 1), U-
(14.05.2020)
U—Cannabinoid; arb.k.(0 1) i Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Udgået 12-03-20: Benzodiazpiner, arb.k.(0 1), U-
(14.05.2020)
U—Benzodiazpiner; arb.k.(0 1) i Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Udgået 12-03-20: Amfetamin, arb.k.(0 1), U-
(14.05.2020)
U—Amfetamin; arb.k.(0 1) i Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Udgået 12-03-20: Narkotikum, arb.k.(liste), U-
(14.05.2020)
U—Narkotikum; arb.k.(liste) i Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Kontakt
(13.05.2020)
Sådan kan du komme i kontakt med Afdelingen for Børn og Unge

Kontakt
(13.05.2020)
Sådan kan du komme i kontakt med afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

Nu kan du søge Kræftens Bekæmpelse om penge til projekter til at imødegå ulighed i kræftbehandlingen
(12.05.2020)
Ansøgningsfrist er den 3. september

Øre-næse-halskirurgi
(12.05.2020)
Information om og fra Øre-næse-halskirurgi ved Sygehus Sønderjylland hvornår har teknisk hjælp åben Sønderborg Tønder Vojens

Forskergruppen
(07.05.2020)
Forskergruppen

Projekter
(07.05.2020)
Projekter for medicinske forskningsenhed

Specialeprojekter
(07.05.2020)
Specialeprojekter i Akutcenter-FAM

Forskergruppen
(07.05.2020)
Forskergruppen i Akutcenter-FAM

Datatilsynet
(07.05.2020)
Info om Datatilsynet og Databeskyttelsesforordningen

Kirsten Specht
(07.05.2020)
Læs mere om post doc Kirsten Specht

Legater og Fonde
(07.05.2020)
Legater og Fonde

Sygeforsikringen danmark donerer 100 mio. kr. til forskningsprojekter, oplysning og forebyggelse
(07.05.2020)
Projekter, der vil gøre gavn i kampen mod covid-19, vil blive prioriteret

Tilladelser
(06.05.2020)
Her kan der søges information om tilladelser

Ældresygdomme
(06.05.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Ældresygdomme.

Hjertesygdomme
(05.05.2020)
Afdelingen for Hjertesygdomme på Sygehus Sønderjylland modtager patienter med hjerte-karsygdomme.

Cytologi
(05.05.2020)
Prøvetagningsvejledninger til cytologiske prøver

Informationspjecer
(05.05.2020)
Informationspjecer rettet mod patienter og deres pårørende fra Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland.

Nyresygdomme, Sengeafsnit A - Sønderborg
(05.05.2020)
Information om Nyresygdomme, Sengeafsnit A ved Sygehus Sønderjylland i Sønderborg

Afsnit for lindrende behandling - Sønderborg
(05.05.2020)
Afsnit for lindrende behandling, M41 på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg

Ambulatorier og sengeafsnit
(05.05.2020)
Ambulatorier og sengeafsnit under afdelingen for Medicinske Sygdomme i Sønderborg og Tønder

Medicinsk Modtagelse
(05.05.2020)
På Medicinsk Modtagelse modtager man akutte patienter i AMVA, behandler hjertemedicinske patienter i det hjertemedicinske afsnit.

Mave-tarmsygdomme
(05.05.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Mave-tarmsygdomme.

Afsnit for Fødsler
(05.05.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra afsnit for Fødsler.

Klinisk sommerophold - AFLYST 2020
(05.05.2020)
"Bland-selv-klinik"

Forside // Sygehus Sønderjylland
(01.05.2020)
Sygehus Sønderjylland omfatter akutsygehuset i Aabenraa, specialsygehuset i Sønderborg og daghospitalet i Tønder

Fagfolk
(30.04.2020)
Informationer om og fra Sygehus Sønderjylland målrettet sundhedsprofessionelle og andre fagfolk

Fagfolk
(30.04.2020)
Informationer om og fra Sygehus Sønderjylland målrettet sundhedsprofessionelle og andre fagfolk

Hygiejnehåndbogen
(30.04.2020)
Håndbog i infektionshygiejne - Retningslinjer og instrukser

COVID 19 - Information til sundhedsprofessionelle og primærsektor
(30.04.2020)
COVID 19/Coronavirus - Information til sundhedsprofessionelle og primærsektor

Ny professor til Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland
(30.04.2020)
Fra 1. august 2020 får Sygehus Sønderjylland endnu en professor. Det sker, når overlæge ph.d. Thomas Strøm begynder sit virke som klinisk professor ved Bedøvelse og Intensiv.

Introduktions program for yngre læger
(30.04.2020)
Introduktions program for yngre læger

Det daglige lægearbejde
(30.04.2020)
Det daglige lægearbejde

Coronaen giver sammenhold på tværs
(30.04.2020)
Mange medarbejdere på Sygehus Sønderjylland har i øjeblikket andre funktioner end de sædvanlige. Således også Helle Nielsen, der har byttet sengeafsnittet på Ældresygdomme ud med et coronapodetelt.

Patientpjecer
(29.04.2020)
Pjecer i Rehabiliteringsklinikken

Southern Jutland Corona Cohort (SJCC)
(29.04.2020)
Southern Jutland Covid Cohort

Projekte
(28.04.2020)
Projekte´deutsch

Was koennen Sie fuer mich tun
(28.04.2020)
Was können sie für mich machen

Deutsch
(28.04.2020)
Forskningsenhedens hjemmeside på tysk

Hvad sker der på Patologi?
(28.04.2020)
Prøvens gang

Mette Hulbæk forsvarede sin ph.d hjemmefra
(27.04.2020)
Opponenter og hovedvejleder fulgte med fra deres kontorer i blandt andet Drammen i Norge, Esbjerg og Aalborg

Uddannelses til Patolog
(27.04.2020)
Uddannelses til Patolog

Teknisk hjælp
(27.04.2020)
Høreklinik SØS praktisk hjælp teknisk hjælp

Medicinstuderende
(24.04.2020)
Medicinstuderende

KBU læge eller yngre læge med andet speciale
(24.04.2020)
KBU læge eller yngre læge med andet speciale

Velkommen til Patologi
(24.04.2020)
Velkommen til Patologi

Præsentation af Patologi
(24.04.2020)
Præsentation af Patologi

24-04-20: Tidsbestilling til prøvetagning i Prøvetagningsambulatorierne i SHS
(24.04.2020)
Tidsbestilling til prøvetagning i Prøvetagningsambulatorierne i SHS

Patologi som uddannelsessted
(24.04.2020)
Patologi på Sygehus Sønderjylland uddanner læger til speciallæge i Patologisk Anatomi og Cytologi

COVID 19 - Svar på ofte stillede spørgsmål til hygiejnesygeplejerskerne
(23.04.2020)
Information målrettet sundhedsprofessionelle: Svar på ofte stillede spørgsmål til hygiejnesygeplejerskerne om Coronavirus og håndteringen af denne herunder brug af værnemidler

FAQ
(23.04.2020)
Test af FAQ fra https://saijogeorge.com/json-ld-schema-generator/faq/

Kurser og ekstern uddannelse
(23.04.2020)
Information om kurser og ekstern uddannelse til yngre læger i FAM

Logbog
(23.04.2020)
Logbog for yngre læger i FAM

Kompetencekort for KBU-læger
(23.04.2020)
Kompetencekort for KBU-læger

Din funktion som uddannelseslæge i FAM
(23.04.2020)
Din funktion som uddannelseslæge i FAM

Michael Binzer
(22.04.2020)
Præsentation af Michael Binzer

Louise Houlberg Hansen
(22.04.2020)
Læs mere om ph.d.-studerende Louise Houlberg Hansen

Præsentation af Afdeling for Hjertesygdomme
(22.04.2020)
Præsentation målrettet yngre læger af Afdeling for Hjertesygdomme på Sygehus Sønderjylland

Medicinstuderende
(22.04.2020)
Uddannelsesprogram for medicinstuderende ved SDU, der er i praktik ved afdelingen for Hjertesygdomme på Sygehus Sønderjylland.

Det daglige lægearbejde
(22.04.2020)
Information om det daglige lægearbejde i afdelingen for Hjertesygdomme på Sygehus Sønderjylland

Informationssikkerhed
(22.04.2020)
Sygehus Sønderjylland og Region Syddanmark håndterer syddanskernes helbredsoplysninger på sikrest mulig måde og efterlever lovkravene, samt følger industristandarden.

Kontakt
(21.04.2020)
Sådan kommer du i kontakt med afdelingen for Blodprøver og Biokemi

Book tid til blodprøvetagning
(21.04.2020)
På www.booking.rsyd.dk kan du selv booke tid, inden du møder op til blodprøvetagning, og på den måde undgå ventetid. Du kan naturligvis også vælge at bare at møde op i blodprøvetagningen, trække et nummer og vente på, at det bliver din tur.

Tidligere ph.d.-studerende
(20.04.2020)
Liste over de ph.d.'ere, som har haft en tilknytning til Sygehus Sønderjylland under ph.d.-studiet

Referat af møde 2019, 2. december
(20.04.2020)
Referat af Forskningsudvalgsmøde den 2. december 2019

Referat af møde 2019, 5. november
(20.04.2020)
Læs referat

Referat af møde 2019, 5. september
(20.04.2020)
Referat af Forskningsudvalgsmøde den 5. september 2019

Robot uddeler håndsprit på sygehuset
(17.04.2020)
Sygehus Sønderjyllands nyeste medarbejder spiser ikke andet end lidt strøm, men til gengæld er den et godt supplement i at få patienter og de få besøgende til at huske den gode håndhygiejne.

Sygehus Sønderjylland fortsætter forbedringerne
(15.04.2020)
Patienterne på Sygehus Sønderjylland giver endnu engang sygehuset rigtigt gode karakterer, og der er både førsteplads og fremgang.

Kære ny familie
(14.04.2020)
Kære ny familie

Screening af nyfødte, SSI
(14.04.2020)
Information fra Statens Serum Institut

Millionstøtte til corona-forskning
(08.04.2020)
Professor Christian Backer Mogensen fra Sygehus Sønderjylland har netop modtaget en million fra Fabrikant Mads Clausens Fond. Pengene skal bruges til at forske i, hvordan sundhedsvæsnet bedst finder og får behandlet patienter med COVID-19.

Medicinsk afdeling
(07.04.2020)
Medicinsk afdeling

Børne- og ungeklinik
(07.04.2020)
Ergo- og fysioterapeutiske tilbud til børn og unge i SHS

Brystkræft
(07.04.2020)
Beskrivelse af tilbud til brystopererede

Ortopædkirurgi
(07.04.2020)
Information til ortopædkirurgiske patienter

Kontakt Ergo- og Fysioterapien
(07.04.2020)
Sådan kommer du i kontakt med Ergo- og Fysioterapien på Sygehus Sønderjylland.

Lymfødem
(07.04.2020)
Lymfødembehandling

Fælles akutmodtagelse
(07.04.2020)
Information om fysioterapi til patienter indlagt i FAM

Hjælpemidler og behandlingsredskaber
(07.04.2020)
Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Praktisk information
(07.04.2020)
Praktisk information om det at være patient i Ergo- og Fysioterapien

Ergo- og Fysioterapi
(07.04.2020)
Information om Ergo- og Fysioterapi ved Sygehus Sønderjylland

Job
(06.04.2020)
Job

Behandling og genoptræning
(06.04.2020)
Beskrivelse af genoptræningstilbud

Digital post til Ergo- og Fysioterapien
(06.04.2020)
Sådan kommunikerer du sikkert og digitalt med Ergo- og Fysioterapien ved Sygehus Sønderjylland

Ergo- og fysioterapi
(06.04.2020)
Ergo- og fysioterapeuter på Sygehus Sønderjylland vurderer, rådgiver, instruerer, undersøger og genoptræner patienter, der er indlagte eller kommer ambulante på sygehuset.

Akutmodtagelse
(03.04.2020)
Akutmodtagelsen behandler patienter, der er henvist fra egen læge eller vagtlægen. Patienter som henvises til Akutmodtagelsen er akut syge.

Fælles Akut Modtagelse (FAM)
(03.04.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Fælles Akut Modtagelse - FAM.

Obligatoriske kurser og forskningstræning
(03.04.2020)
obligatoriske kurser og forskningstræning for læger i hoveduddannelse i pædiatri

Immunologi
(03.04.2020)
Afdelingen Immunologi på Sygehus Sønderjylland udfører følgende immunologiske funktioner: Blodbankvirksomhed (Produktion af lægemidler). blodtypeserologi (bl.a. undersøgelse af forligelighed forud for transfusion), vævstypebestemmelse,t ransfusionsmedicin, transplantationsimmunologi og undersøgelse for smittemarkører i relation til leverbetændelse, HIV og HTLV.

Bliv bloddonor - Tilmelding
(03.04.2020)
Her finder du oplysninger om, hvordan du melder dig som bloddonor ved Sygehus Sønderjylland.

Presserum
(02.04.2020)
Sygehus Sønderjylland ønsker et åbent og tillidsfuldt samarbejde med medierne.

Målbeskrivelse og uddannelsesprogram
(02.04.2020)
Din funktion som uddannelseslæge i FAM

Beskrivelse af praktikstedet
(02.04.2020)
Vi sætter din læring fokus

Funktioner
(02.04.2020)
Planlægning FAM lægesekretærelev

Lægesekretærelev i FAM
(02.04.2020)
Lægesekretærelever i FAM

Oversigt over praktikforløb
(02.04.2020)
Dine arbejdsopgaver FAM lægesekretærelev

Vejleders ansvar og opgaver
(02.04.2020)
Vejleders ansvar og opgaver

Forventninger til dig
(02.04.2020)
Forventninger til dig

Introduktionsprogram for yngre læger
(02.04.2020)
Informationer vedr infroduktion til yngre læger i FAM

Din funktion som uddannelseslæge i FAM
(02.04.2020)
Din funktion som uddannelseslæge i FAM
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk