Dette er tekstversionen af Cholesterol+ester, i LDL, stofk., P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Cholesterol+ester, i LDL, stofk., P-

Forside - Læs op - Sitemap


Cholesterol+ester, i LDL, stofk., P-


 

Analysenavn   P—Cholesterol+ester, i LDL; stofk.
Kortnavn   Kolesterol LDL (beregnet);P
Synonym   Beta-Lipoprotein
Forkortelse   LDL beregnet
IUPAC - kode   DNK35308
Kvantitetsnummer   004320
Instruktion for rekvirent   Analyseres dagligt
Prøvemateriale   1 mL plasma 
Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
  
Prøvetagning   Blodet tages i LGRØN 4,5.
 
Referenceinterval   Anbefalet værdi er mindre end 3,0 mmol/L
Analyseusikkerhed   -
Unormale værdier  

P—Cholestrol+ester, i LDL; stofk. beregnes vha. Friedewalds formel ud fra P-Triglycerid; stofk., P- Cholesterol+ester; stofk. og P-Cholesterol+ester, i HDL;stofk. 
Beregningen forudsætter:
1. at indholdet af P—Triglycerid; stofk. er mindre end 4,5 mmol/L og
2. at indholdet af P-Cholesterol+ester, i HDL; stofk. er større end 0,1 mmol/L og mindre end 7,7 mmol/L.

 

Hvis de to ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt, foretages automatisk bestemmelse af P-Cholesterol+ester, i LDL; stofk. ved direkte analyse (NPU01568 og kvantitet 000357). Denne analyse udføres dog ikke, hvis P-Cholesterol+ester, i HDL; stofk. er større end 3,0 mmol/L eller P-Triglycerid; stofk. er større end 20,0 mmol/L.
 

     
Seneste opdatering 28.03.2019    

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk