Dette er tekstversionen af Aabenraa
Klik her for at komme til den grafiske version af Aabenraa

Forside - Læs op - Sitemap


Aabenraa


Ambulatorier og dagafsnit
Barselsambulatoriet- Aabenraa
Information om tilbud i Neonatal og Barsel, Ambulatorium i Aabenraa
Blodsygdomme, Ambulatorium - Aabenraa
Ambulatoriet for blodsygdomme udreder, kontrollerer og behandler patienter med sygdomme i blod og lymfesystemet, og /eller knoglemarven.
Brystkirurgi, Ambulatorium - Aabenraa
Information om Brystcenteret ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Børn og Unge, Ambulatorium - Aabenraa
Om ambulatoriet for børn i alderen 0 til 18 år
Diabetes og hormonsygdomme, Ambulatorium - Aabenraa
Information om Diabetes og hormonsygdomme, Ambulatorium ved Sygehuse Sønderjylland i Aabenraa
Enheden for Endoskopi - Aabenraa
Information om Endoskopiafsnittet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Familieambulatoriet - et tilbud til sårbare familier med brug for støtte
Tilbud til nybagte familier med særlige behov
Hjertesygdomme, Ambulatorium - Aabenraa
Hjertesygdomme, Ambulatorium - Aabenraa modtager patienter til undersøgelser, behandling og kontrol af deres hjertesygdom.
Høreklinikken - Sønderborg
Information til patienter tilknyttet Høreklinikken ved Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Karkirurgi, Ambulatorium - Aabenraa
Karkirurgi, Ambulatorium i Aabenraa er Danmarks mindste og netop derfor kan og vil vi levere en personlig service, hvor behandlingsforløbet tilpasses patienternes behov.
Kirurgi, Ambulatorium - Aabenraa
Information om Kirurgi, Ambulatorium ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Kvindesygdomme, Ambulatorium - Aabenraa
Information om Kvindesygdomme, Ambulatorium ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Mave-tarm sygdomme, Ambulatorium - Aabenraa
Information om Mave-tarm sygdomme, Ambulatorium ved Sygehuse Sønderjylland i Aabenraa
Medicinske Sygdomme, Ambulatorium - Aabenraa
Information om Medicinsk ambulatorium ved Sygehuse Sønderjylland i Aabenraa
Ortopædkirurgi, Ambulatorium - Aabenraa
Ortopædkirurgi, Ambulatorium - Aabenraa undersøger og behandler patienter med skader og sygdomme i knogler og led.
Prøvetagningsambulatorium
Blodprøver, EKG, urinprøver og andre undersøgelser foregår i prøvetagningsambulatorierne i Aabenraa, Sønderborg og Tønder.
Røntgen
Røntgen er samlet under Røntgen & skanning, som udfører undersøgelser på patienter henvist fra klinikker og ambulatorier ved Sygehus Sønderjylland samt fra primær sektoren og patienter henvist fra andre regioner.
Stomi, Ambulatorium - Aabenraa
Sådan kommer du i kontakt med Stomiambulatoriet ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Sengeafsnit
A - Kirurgi, Sengeafsnit A - Aabenraa
Information om Kirurgi, Sengeafsnit A ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Akutmodtagelse
Akutmodtagelsen behandler patienter, der er henvist fra egen læge eller vagtlægen. Patienter som henvises til Akutmodtagelsen er akut syge.
B - Kirurgi, Sengeafsnit B - Aabenraa
Information om B - Kirurgi, Sengeafsnit B ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Børn og Unge, Sengeafsnit B - Aabenraa
Dit barn eller ung indlægges på Børn og Unge, Sengeafsnit B - Aabenraa efter en akut opstået sygdom eller som del af et planlagt forløb.
C - Brystkirurgi, Sengeafsnit C - Aabenraa
Information om C - Brystkirurgi, Sengeafsnit C ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Hjertesygdomme, Sengeafsnit A - Aabenraa
Hjertesygdomme, Sengeafsnit A - Aabenraa har 18 senge, der fortrinsvis behandler hjertesygdomme i deres akutte fase. Patienter kommer enten fra Fælles Akutmodtagelsen (FAM), direkte fra Odense Universitetets Hospital eller fra hjertemedicinske ambulatorium.
Intensiv Aabenraa
Information om intensivafsnittet i Aabenraa
Kvindesygdomme, Sengeafsnit A - Aabenraa
Information om Kvindesygdomme, Sengeafsnit A ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Mave-tarmsygdomme, Sengeafsnit A - Aabenraa
Information om indlæggelse på Mave-tarmsygdomme, Sengeafsnit A - Aabenraa
Neonatal og Barsel, Sengeafsnit - Aabenraa
Neonatal og Barsel, Sengeafsnit - Aabenraa
Ortopædkirurgi, Sengeafsnit - Aabenraa
I Ortopædkirurgi, Sengeafsnit - Aabenraa modtager vi akutte og planlagte patienter med knoglebrud og ledskader.
Ældresygdomme, Sengeafsnit A - Aabenraa
Information om indlæggelse på Ældresygdomme, Sengeafsnit A på Sygehus Sønderjylland i AabenraaRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk