Dette er tekstversionen af Forskningsudvalget
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskningsudvalget

Forside - Læs op - Sitemap


Forskningsudvalget


Direktionen ønsker at prioritere forskningsaktiviteten på Sygehus Sønderjylland. Der er derfor oprettet et Forskningsudvalg. Forskningsudvalgets vigtigste opgave er at rådgive Direktionen i forskningsmæssige spørgsmål, og Forskningsudvalget har derfor en aktiv funktion og rolle i at fremme og højne forskningsaktiviteten.

Forskningsudvalget er sammensat af medarbejdere ansat på Sygehus Sønderjylland;  Alle medlemmer har på forskellige måder tilknytning til forskning. Sygehusets lægelige direktør er formand for Forskningsudvalget.
Endvidere har institutleder Rikke Leth-Larsen fra Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet en plads i Forskningsudvalget.

I regi af Forskningsudvalget er der nedsat et forskningsfagligt udvalg, som mellem forskningsudvalgets møder behandler henvendelser til Forskningsudvalget, som ikke kan afvente møde i udvalget.  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk