Dette er tekstversionen af Akutmodtagelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Akutmodtagelse

Forside - Læs op - Sitemap


Akutmodtagelse


Patient i seng - 140 x 160    Opfølgning   Triage - Vurdering af behovet for akut behandling.
Undersøgelser og behandling   Opfølgning - Efter indlæggelse på FAM   Triage - Vurdering af akut-behov

 


Akutmodtagelsen behandler patienter, der er henvist fra egen læge eller vagtlægen. Patienter som henvises til  Akutmodtagelsen er akut syge.

Akutmodtagelsen modtager akutte ortopædiske, kirurgiske og medicinske patienter, som har behov for indlæggelse og behandling. Den maksimale indlæggelsestid er 48 timer, inden patienten udskrives eller overflyttes til en anden relevant sengeafdeling.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk