Dette er tekstversionen af Koncepter
Klik her for at komme til den grafiske version af Koncepter

Forside - Læs op - Sitemap


Koncepter


På Sygehus Sønderjylland arbejder vi med koncepter. Vi mener, at koncepterne vil være med til at sikre de bedste patientforløb og en effektiv drift. Koncepterne skal spille sammen og give en helhedsorienteret tilgang til fremtidens byggeri og drift.

Et koncept er en generel beskrivelse af bærende ideer, løsningsprincipper og sammenhænge, som de enkelte områder skal opbygges og drives efter. Beskrivelsen danner ramme for den videre konkretisering og implementeringsproces.

Vi udarbejder løbende nye koncepter fordi vi tror på, at optimal udnyttelse af koncepterne har potentialet til at frigøre ressourcer, som kan komme patienterne til gode. Når vi arbejder med nye koncepter, lægger vi derfor også stor vægt på at sikre sammenhæng mellem de enkelte koncepter.   

Vi arbejder allerede nu med følgende koncepter på Sygehus Sønderjylland: 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk