Dette er tekstversionen af Kontorkoncept
Klik her for at komme til den grafiske version af Kontorkoncept

Forside - Læs op - Sitemap


Kontorkoncept


Fleksibilitet og effektivitet er vægtet højt i forbindelse med  udvidelsen af akutsygehuset i Aabenraa. Et af elementerne i at bygge fleksibelt er at standardisere bygningstyper og rumkategorier.

Det primære princip i kontorkonceptet er at flere kontorlokaler får samme funktioner. Rum til kontoraktivitet skal - frem for at være 'personspecifikke’ i langt højere grad være funktionsspecifikke.

De funktionsspecifikke rum skal designes, så de er med til at

 

Kontorkoncept

Billedet viser et eksempel på, hvordan vi i fremtiden vil udnytte de administrative lokaler i sengeafdelingerne

 

kontorkoncept

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser et eksempel på et backstage lokale

Hent den fulde beskrivelse af kontorkonceptet (maj 2010)

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk