Dette er tekstversionen af Plejekoncept
Klik her for at komme til den grafiske version af Plejekoncept

Forside - Læs op - Sitemap


Plejekoncept


Sygehuset organiseres funktionsorienteret og skaber det rette fundament og de rette rammer for patientforløbene,
patientbehandling, patientvelfærd, pårørende, personale og arbejdsgange. Der er taget afsæt i principperne fra Region Syddanmark vedrørende fremtidig organisering i kompetenceklynger, hvor der brydes med de nuværende specialeopdelinger.

En kompetenceklynge har et resurcefællesskab i form af sengepladser og ambulatoriefaciliteter, hvor personalet arbejder i tværgående teams i patientforløbet.

Plejeprincipperne skal underbygge visionen om at sikre patienterne et samlet behandlingsforløb af høj kvalitet fra modtagelse til udskrivning.

 

Klik her for at se i fuld skærm
Illustration af opbygningen af plejeenheder

 

 

Kompetenceklynge

En kompetenceklynge har et ressourcefællesskab i form af sengepladser og ambulatoriefaciliteter med videre med henblik på at sikre fleksibel udnyttelse heraf. Det vil sige at sengeafsnittene og ambulatorierne indrettes identisk for at kunne indeholde fleksibilitet, elasticitet og generalitet med evne til at optage de forandringer og behovsændringer, der kunne opstå.

Arbejdet organiseres i patientforløbszoner, som er ansvarlige for en gruppe beslægtede forløb - fra start til slut. Det forudsættes endvidere, at en kompetenceklynge har en overordnet ledelse.

Kompetenceklyngeprincippet følger FAM rapportens anbefalinger for patientforløb.

 

Funktionsenhed

Hver klynge opdeles i mindre funktionsenheder på hver mellem ca. 32 - 40 plejeenheder, som deler faciliteter.

 

Team

Èt team er en underopdeling af en funktionsenhed, der danner en overskuelig enhed for en plejegruppe.

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk