Dette er tekstversionen af Sygdomme og behandling
Klik her for at komme til den grafiske version af Sygdomme og behandling

Forside - Læs op - Sitemap


Sygdomme og behandling


Ortopædkirurgien består af et sengeafsnit på SHS, Aabenraa, der hovedsageligt modtager, udreder, behandler og plejer patienter, der bliver indlagt akut med ortopædkirurgiske problemstillinger.

Det drejer sig typisk om knoglebrud, der kræver operation eller anden behandling.

Patienterne indlægges her primært via Fælles Akut Modtagelse, hvor der bliver skrevet journal og lagt en behandlingsplan.Sengeafsnittet har 19 sengepladser, og få dagkirurgiske sengepladser, til voksne patienter.

Sengeafsnittet består af 2 teams, hvor læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter o.a. fagfolk samarbejder om, at skabe det bedst mulige behandlingsforløb for de indlagte patienter.
Derudover har vi et ambulatorium, der er åbent i dagtiden på alle hverdage. Her indkaldes patienterne til forundersøgelse og opfølgning på deres indlæggelse.

 

Afdelingen består derudover af et ambulant afsnit på SHS, Sønderborg. Her forundersøges og opereres patienter, der skal have lavet  hånd-, skulder/albue-, alloplastik- og idrætsskade-kirurgi.

Her forundersøges og opereres patienter, der skal have lavet planlagt protesekirurgi (hofte, knæ.. etc.) eller andre avancerede planlagte ortopædkirurgiske indgreb.
Plejen af disse patienter varetages af Dagkirurgisk Afsnit samt Bedøvelses- og Intensiv Afdeling, SHS, Sønderborg.

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk