Dette er tekstversionen af Sengestuer og ambulatorier
Klik her for at komme til den grafiske version af Sengestuer og ambulatorier

Forside - Læs op - Sitemap


Sengestuer og ambulatorier


Rendering. Model af en kommende sengestue. Enestue.Enestuer

Sygehus Sønderjylland ønsker, at plejeenhederne i al nybyggeri bliver enestuer.
Vi ved, at enestuer giver færre infektioner, fordi rummene er nemmere at rengøre. Desuden er det muligt at skabe et rum med færre støjgener for den enkelte patient. Det giver mindre stress og behageligere hvile for den enkelte patient. Samtidig gives der mulighed for bedre kommunikation mellem personale og patient, da det er lettere at forstå hinanden uden baggrundsstøj og uden at andre lytter med.

Principper for enestuer

Ambulatorier

Ambulatorierne, dvs. undersøgelsesrummene, placeres tæt på sengeafsnittene for at skabe fællesskaber om ressourcer og kapacitet. De bygges og indrettes stort set som sengestuerne. Det giver fleksibilitet idet der er mulighed for at ændre rummenes funktion fra dag til dag, alt efter afdelingens behov og krav.

Principper for ambulatorier
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk