Dette er tekstversionen af Om afsnittet
Klik her for at komme til den grafiske version af Om afsnittet

Forside - Læs op - Sitemap


Om afsnittet


Afsnit for Kirurgi er ledet af afsnitsansvarlige overlæger Jan Krzak og Mirjana Komljen samt afdelingssygeplejerskerne Karen Frandsen og Theresa From-Eriksen.


I kirurgien undersøges og behandles mavetarmkirurgiske og almenkirurgiske lidelser. Det vil sige brok, galdesten, sygdomme i mavetarmkanalen og almenkirurgiske lidelser. Desuden behandler vi kræft i mavetarmsystemet og i brystet.

 

Kirurgien er fordelt på 2 matrikler. Dvs. at du som kirurgisk patient vil kunne henvises til Sønderborg eller Aabenraa afhængigt af, hvad du skal behandles for.

Alle akutte kirurgiske indlæggelser foregår i Aabenraa.

 

Personalet i kirurgien ønsker, at dit ophold på afdelingen bliver så positivt som muligt. Vi lægger vægt på et respektfuldt samarbejde, kvalitet i behandlingen, og at du og dine pårørende føler jer trygge under dit ophold på afdelingen.

God information og dialog er vigtige forudsætninger for et godt samarbejde mellem dig og personalet, så har du særlige ønsker eller forslag, eller er der noget du mener vi kan gøre bedre, er du meget velkommen til at henvende dig til os.

Vi tilstræber, at du har en eller flere navngivne kontaktpersoner i hele dit forløb på afdelingen.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk