Dette er tekstversionen af Har du lyst til at forske?
Klik her for at komme til den grafiske version af Har du lyst til at forske?

Forside - Læs op - Sitemap


Har du lyst til at forske?


Når du som ansat eller kommende ansat ved Sygehus Sønderjylland tænker på at gå i gang med at forske, skal du gøre følgende:

  1. Beskrive idéen i et skriftligt oplæg på ca. 3 sider
  2. Gennem Lærings- og Forskningshusets forskerservice få kontakt til en af sygehusets seniorforskere
  3. Finde en hovedvejleder, der er ansat i Institut for Regional Sundhedsforskning under Syddansk Universitet

Find evt. flere oplysninger i disse film, som Syddansk Universitet står bag: Sådan kommer du i gang med forskning inden for sundhedssektoren

Der kan også hentes hjælp i Forskerservice ved Syddansk Universitet:  Forskningsinfrastruktur i Region Syddanmark

Endelig har Syddansk Universitet udfærdiget et dokument, hvor der kan hentes hjælp og inspiration til at påbegynde et ph.d.-forløb:  IRS overblik

Uddybende vejledning:                                                                                                                        

 Det skriftlige oplæg / protokollen skal som minimum indeholde følgende:

Forskningsprojektet skal forankres i Sygehus Sønderjylland, idet det er en forudsætning, at projekterne altid har en relation til Sygehus Sønderjylland.

Projektet skal endvidere placeres i forhold til de fem prioriterede områder i Sygehus Sønderjyllands Forskningsplan 2014-2017.

De fem prioriterede områder er:

  1. Akut medicin, forstået ved den akutte patient
  2. Kroniske lidelser, herunder kompleks medicin
  3. Sanser, forstået ved nerve- og føleapparatet.
  4. Medicinsk læring
  5. Forskning i organisation og ledelse.

Hele Forskningsplanen kan hentes i dette link: http://www.sygehussonderjylland.dk/webmasterhandicap.asp?id=339109

 

Hvis du mangler en skabelon, når du skal til at skrive en opgave, har vi fundet en artikel i UDDANNELSESNYT, hvor der evt. kan hentes hjælp. Læs artiklen her.
Sygehus Sønderjylland har endvidere lavet en skabelon til projektbeskrivelse, som du er meget velkommen til at benytte: Skabelon til projekter.

Endvidere ønskes følgende forhold belyst:

Generelt anbefales det, at der i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen tages kontakt til en af de i Institut for Regional Sundhedsforskning, Center Sønderjylland, ansatte professorer og/eller lektorer med det formål at sikre den fornødne kvalitet i ansøgningen.
 

Institut for Regional Sundhedsforskning, Center Sønderjylland, kan ligeledes yde råd og vejledning i forbindelse med statistiske opgaver.

Lærings- og Forskningshusets forskerservice formidler gerne kontakten til statistikeren.

Særligt vedr. ph.d.-projekter:

Vedr. aflønning kan det oplyses, at alle ph.d.-studerende skal aflønnes med ph.d.-løn. Læs mere herom i aftalepapiret.

Når ansøgning fremsendes, skal der ud over projektbeskrivelse og referencer medsendes cv for såvel ansøger som hovedvejleder samt evt. optagelsesbrev fra ph.d.-skolen på Syddansk Universitet. Endvidere bør der vedhæftes en skriftlig anbefaling fra hovedvejlederen.

Yderligere oplysninger - eller kontakt til en lektor eller professor - kan fås gennem Sygehus Sønderjyllands forskerservice: Henrik Malmmose eller Kirsten Asmussen, UDC_SHS_Forskning@rsyd.net 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk