Dette er tekstversionen af Opsamling og efterbehandling af prøvematerialer
Klik her for at komme til den grafiske version af Opsamling og efterbehandling af prøvematerialer

Forside - Læs op - Sitemap


Opsamling og efterbehandling af prøvematerialer


Udtagning af prøvemateriale

Stabiliseret blod

Plasma

Serum

Centrifugering

Urin

Vejledning i brug af BD Vacutainer til urin

Forsendelse af prøvemateriale fra praksis til Biokemisk Klinik

 

Udtagning af prøvemateriale

Følgende fremgangsmåde anvendes ved identifikation af patient og blodprøvetagning:

Veneblod

 

1. Inden blodprøvetagning udskrives en henvisning med patientdata, prøvetagningsdato, rekvirent og eventuel andre relevante data. Glassene mærkes med en nummermærkat med en stregkode fra henvisningen.
 
2. Slip stasen, når første glas er fyldt. Følg omhyggeligt fyldningen af glasset og vær sikker på, at glasset er tømt for undertryk, dvs. når fyldningen stopper af sig selv. Restvakuum kan forårsage hæmolyse i blodprøven.
 
3. Undtagelsesvis kan man ved en vanskelig prøvetagning være nødsaget til at afbryde prøvetagningen før endt fyldning. Det er vigtigt, at man herefter "pifter" glasset. Dette gøres ved at tage låget af og sætte det på igen.
 
4. Alle glassene skal efter blodprøvetagning forsigtig vendes 10 gange.
 
5. Gelrør og rør uden tilsætning skal opbevares lodret indtil centrifugering, vedrørende centrifugering se denne.
 

Kapillærblod

Kapillærblod udtages fra pulpa på siden af 3. eller 4. finger. Er fingeren kold masseres indstiksstedet 1 - 3 minutter for at øge blodgennemstrømningen. Indstikket foretages med en fingerprikker med en dybde på 2,5 mm. For at få korrekte resultater kasseres de første 3 dråber.

 

Finger I dette område bør indstikket, og blodprøvetagningen foregå.
 

Stabiliseret blod

Blod kan være stabiliseret med Citrat, EDTA, Heparin, Heparin-Na-Fluorid og Citrat-Na-Fluorid.

Ved stabilisering af blod er det absolut nødvendig at vende glasset forsigtigt 10 gange straks efter blodprøvetagningen.

Plasma

Centrifugeret, stabiliseret blod, hvorfra plasma afpipetteres uden tilblanding af blodlegemer.

Serum

Gelrør eller centrifugeret blod uden tilsætning, hvorfra serum afpipetteres uden tilblanding af blodlegemer.

Centrifugering

Blodet skal stå ved stuetemperatur i mindst 30 minutter, dog højest 2 timer før centrifugering. Er patienten i antikoagulansbehandling, skal blodet dog henstå i mindst 60 minutter før centrifugering. Dette gælder kun for blod uden tilsætning.
Glassene centrifugeres derefter ved 2000 - 2500 g i 10 minutter, og serum/plasma afpipetteres med en ren, tør pipette (engangspipetter er særdeles velegnede), idet opsugning af blodlegemer bør undgås. Korrekt centrifugering er en forudsætning for at undgå hæmolyse.

OBS Centrifugering af gelrør skal foregå i en centrifuge, hvor glassene skal svinge horisontalt (centrifuge med udsvingsrotor).
Ved korrekt fremgangsmåde skal gellaget tydeligt adskille serum og blodlegemer (se figur).

 

Gelglas

Gelrør efter korrekt centrifugering

Serum fra gelrør kan uden afpipettering sendes til Biokemisk Klinik.
 

Urin

Kateterurin   Urin, opsamlet ved katerisation i steril beholder.
Midtstråleurin   Urin, ladt. Kun urin fra den sidste del af vandladningen opsamles.
Ladt urin   Urin, ladt uden særlige foranstaltninger.
Døgnurin   Opsamling af døgnurin begynder med, at man kasserer første morgenurin. Derefter opsamles al urin i 24 timer, d.v.s, at næste morgenurin kommer med som den sidste protion. Patientvejledning kan rekvireres på Biokemisk Klinik.
Angiv opsamlingsperiode og diurese.
Morgenurin   Ved en morgenurin forstås den første urinportion efter en normal søvnperiode.
Urin opbevares bedst ved 4 °C indtil forsendelse.

Vejledning i brug af BD Vacutainer® til urin    

BD Vacutainer® består af et 4,0 mL rør (U 4,0) med en beige prop, som indeholder en ventil. Til opsamling af urin kan følgende anvendes:


Fremgangsmåde: 

U 4,0 mærkes med en nummermærkat med en stregkode fra henvisningen.

 

Opsamlingskop til urin med U 4,0
         
 

Hvis der benyttes plastdunk eller prøveopsamlingskop, fjernes beskyttelsesetiketten fra låget.

Skub U 4,0 ned i fordybningen således, at kanylen penetrerer proppen.
Afvent, at det fyldes helt.
Fjern derefter U 4,0. 
 

Opsugningsenhed til urin
      
 

Hvis der benyttes plastbæger eller bækken til opsamling af urinen, benyttes en opsugningsenhed.

Opsugning af urin fra bækken
     
 

Opsugningsenheden placeres med spidsen i urinen i plastbægeret eller bækkenet. 

U 4,0 skubbes ned i fordybningen således, at kanylen penetrerer proppen.

Kanyleboks med opsugningsenhed
     

 

Efter opsamlingen kasseres opsugningsenheden i en kanyleboks, da opsugningsenheden indeholder en kanyle.

 

Forsendelse af prøvemateriale fra praksis til Biokemisk Klinik

Biokemisk Klinik forbeholder sig ret til at afvise prøver, der ikke sikkert kan identificeres.

Det er vigtigt, at prøven efterbehandles korrekt og indsendes forskriftsmæssigt i egnet emballage, se beskrivelserne på emballagesiden.

Prøver til andre laboratorier videresendes af Biokemisk Klinik.
 

 

Seneste opdatering 09.03.15
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk