Dette er tekstversionen af Vi bør tale med hinanden om døden
Klik her for at komme til den grafiske version af Vi bør tale med hinanden om døden

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vi bør tale med hinanden om døden


Georg Bollig, som er specialeansvarlige overlæge i Sygehus Sønderjyllands palliative team, har for nyligt forsvaret sin ph.d.-afhandling om omsorgen ved livets slutning.

Den engelske titel på ph.d.-afhandlingen er ”Ethical challenges, decision-making and end-of-life care in nursing homes”, som kan oversættes til noget i retning af ”Etiske udfordringer ved beslutningstagning i forhold til omsorg for døende patienter på plejehjem”.

Læs afhandlingen her:

http://hdl.handle.net/1956/15598

Georg Bollig har interviewet en række plejehjemsbeboere, deres pårørende og personalet på plejehjemmene. Desuden har han via spørgeskemaer indsamlet information om etiske udfordringer og etik diskussioner på fem institutioner i Østrig, Tyskland og Norge.

Han fandt ud af, at mens plejehjemmenes beboere mest var optaget af dagligdagens etiske udfordringer, og ofte fandt det helt i orden, at deres nærmeste familie traf større beslutninger på deres vegne, forholdt det sig helt anderledes med deres pårørende. De kan få meget svært ved at træffe beslutninger på en bevidstløs eller dement forælders vegne, når der ikke længere er mulighed for at spørge.

Georg Bollig kunne også konstatere, at selv i plejehjem som har erfaring med at drøfte etiske spørgsmål, sker dette oftest uden at man inddrager patienterne/beboerne i debatten.

-Det giver nogle udfordringer. Det er vigtigt, at man får talt sammen ikke bare om døden, men også om den behandling og omsorg, vi hver især ønsker os. Vi bør turde tage emnet op for at beskytte vores familie mod de dilemmaer, de ellers kan komme ud for, siger Georg Bollig.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk