Dette er tekstversionen af Informationssikkerhed
Klik her for at komme til den grafiske version af Informationssikkerhed

Forside - Læs op - Sitemap


Informationssikkerhed


Sygehus Sønderjylland og Region Syddanmark håndterer syddanskernes helbredsoplysninger på sikrest mulig måde og efterlever lovkravene, samt følger industristandarden.

På denne side offentliggøres datasikkerhedsinstrukser for de medarbejdergrupper, Sundhedslovens §42a foreskriver.


Datasikkerhedsinstrukser

23-03-2017

Særlig tilladelse til at foretage opslag i elektroniske systemer i henhold til sundhedslovens §42a stk. 4

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk