Dette er tekstversionen af En app til bedre patientinddragelse
Klik her for at komme til den grafiske version af En app til bedre patientinddragelse

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


En app til bedre patientinddragelse


Patienter og pårørende skriver ofte bedre eller mere medinddragelse på ønskesedlen, når de bliver spurgt om deres oplevelser med sygehuse og sundhedsfagligt personale. Det er derfor blevet et indsatsområde på Sygehus Sønderjylland og mange andre steder i sundhedsvæsenet.

Mette Hulbæk, som er forskningssygeplejerske, ph.d.-studerende og tilknyttet Familiecenteret, er med hjælp fra klinikere og patienter fra flere gynækologiske afdelinger på tværs af landets gynækologiske afdelinger i færd med at udvikle et værktøj til patientinddragelse. Udviklingen er en del af et treårigt Ph.d. studie ved Syddansk Universitet om støtteværktøjer til samtaler, der støttes af Sygehus Sønderjylland, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark og Knud og Ediths Eriksens Mindefond. .

Målet er at udvikle og afprøve effekten af et onlineværktøj – en app, der kan understøtte samtalen mellem behandlere, og kvinder med nedsynkning af underlivet.

Mette Hulbæk tager udgangspunkt i kvinder, der henvises til en gynækologisk klinik af deres praktiserende læge med nedsynkning af underlivet, hvilket kan medføre mange gener for kvinden f.eks. urininkontinens eller smerter ved samleje.

Deres forløb indledes med en forundersøgelse sammen med en læge og en sygeplejerske, og efterfølgende skal det i en samtale klarlægges, hvilke af flere alternativer, der vil være den optimale behandling for den enkelte kvinde. Det kan handle om alt fra træning og kostændringer til jobskifte eller en operation, og der kan være en række andre forhold, der skal tages hensyn til end de rent kliniske.

-Vi vil gerne kunne tilbyde et værktøj til denne samtale, siger Mette Hulbæk, og beskriver en app, der kan minde om en slags digitalt spørgeskema, der skal hjælpe den sundhedsfaglige og patienten til en køreplan for samtalen.

-Samtidig kommer app.’en til at indeholde svar på mange af de spørgsmål, som patienten måtte have omkring de forskellige behandlingsformer. Kommunikationen mellem kvindenog fagpersonen er naturligvis afhængig af de som deltager og derfor stadig individuel. Men det gælder om, at de sammen kan tage den bedste beslutning og at der i den forbindelse bliver givet tilstrækkelig information til, at patienten føler sig tryg i valget, forklarer hun og uddyber det:

- Værktøjet skal være et tilbud til afdelingerne og deres patienter på vejen til endnu større patientinddragelse. Patienter, der føler sig inddraget er generelt også mere tilfredse patienter. Man kan sige, at den sundhedsfaglige person og patienten er eksperter på hver deres område. Vi har den faglige viden og skal kunne klæde patienten på til et informeret valg. Men samtidig skal vi inddrage patientens ekspertise i valget dvs individuelle ønsker og viden om egne behov, ressourcer og hverdagsliv, forklarer hun.

Hvor den første del af projektet har fokuseret på at indsamle brugernes (både patienternes og de sundhedsfagliges) ønsker til programmets opbygning og indhold, er Mette Hulbæk nu i færd med at opbygge værktøjet til et egnet program.

Inden app’en kan tages i brug, skal den testes gennem randomiserede forsøg i en et-årig periode.

Den app, Mette Hulbæk udvikler, vil kunne bruges til samtaler med kvinder med nedsynkning af underlivet. Men virker metoden som en hjælp til øget inddragelse, vil man kunne udvikle tilsvarende apps eller programmer til samtaler med andre patientgrupper.

 

Forskningssygeplejerske i Familiecenter Mød Mette Hulbæk og høre mere om hendes forskning til Forskningens Døgn den 27. april i Lærings og Forskningshuset på Sygehuset Sønderjylland, Aabenraa.

 

 
Mette Hulbæk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk