Dette er tekstversionen af Lægesekretærelever i Gynækologisk klinik
Klik her for at komme til den grafiske version af Lægesekretærelever i Gynækologisk klinik

Forside - Læs op - Sitemap


Lægesekretærelever i Gynækologisk klinik


 

Klinisk undervisningssted Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kvindesygdomme og Fødsler 
 
Adresse Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
 
Tlf. 7997 2100
 
Ellevvejleder for lægesekretærelever Lægesekretær
Anne Sofie S. Carstensen
anne.sofie.s.carstensen@rsyd.dk
 
Om din uddannelsesperiode i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

 

 

Beskrivelse af praktikstedet

Kære lægesekretærelev

Velkommen til afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler.

Du vil høre til under afsnittet for Kvindesygdomme, men også få et indblik i hverdagen i afsnittet for Fødsler, som vi har et tæt samarbejde med.

Afsnit for Kvindesygdomme består af et sengeafsnit med fire sengepladser, gynækologisk ambulatorium samt obstetrisk ambulatorium. Vi har desuden et inkontinensambulatorium og et sexologisk ambulatorium.

Operationer foregår i Aabenraa og Sønderborg.

 

Funktioner

Sekretariatet
Her skrives alle notater, akutte og planlagte. Her vil elevvejlederen oftest opholde sig.

Ambulatoriet
Her modtager vi patienterne, både de gynækologiske og de gravide. Fra ambulatoriet sker bl.a. fordeling af prøvesvar, post, indkaldelse af nygravide patienter, klargøring af journaler, tolkebestilling, kørselsbestilling osv.

Booking
Bookingfunktionen varetages af en sekretær og en sygeplejerske. Bookingen sørger for indkaldelse af patienter til ambulante undersøgelser, indlæggelser samt operationer.

 

Forventninger til lægesekretæreleven

 

Vejledning

Elevvejlederens rolle
Elevvejlederen er den gennemgående figur i praktikken hos os. Elevvejlederen gennemfører forventningssamtalen, midtvejsevalueringen samt slutevalueringen og er den røde tråd i elevens forløb i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler.

Afsnitslederens rolle
Afsnittet for Kvindesygdomme ledes af afdelingssygeplejerske Anne Pors Christensen. Afdelingssygeplejersken har det overordnede ansvar for uddannelsesforløbet og sørger for, at der er de nødvendige rammer tilstede for, at din uddannelse kan gennemføres. Afdelingssygeplejersken er sparringspartneren i forbindelse med dit ophold i klinikken og fungerer som din daglige leder under dit praktikophold.

Vejledning i hverdagen
Alle sekretærer i klinikken hjælper med den daglige vejledning.

 

Oversigt over praktikforløbet

Et praktikforløb i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler varer som regel 6 måneder og ser overordnet således ud:

 

Hvornår Hvad
1. dag Introduktion
Uge 1-4 Ambulatoriet
I løbet af 1. uge Forventningssamtale
Uge 5-17 Skriveteam
Midt i perioden Midtvejsevaluering
Uge 18-26 Graviditets- og fødselsklinikken
Slutningen af praktikperioden Slutevaluering

 

Der kan forekomme justeringer hen ad vejen - dette vil afhænge af, hvor langt du er i dit uddannelsesforløb osv.

Der vil være nogle opgaver, så som booking, databaser, Modul Tjenestetid mm., som du kommer rundt og snuser til undervejs.

 

Tilbage til toppen
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk