Dette er tekstversionen af Hvem har gavn af medicinen?
Klik her for at komme til den grafiske version af Hvem har gavn af medicinen?

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Hvem har gavn af medicinen?


Omkring en procent af Europas befolkning rammes i løbet af livet af kronisk tarmbetændelse. Ikke alene er det ofte forbundet med stort ubehag og besvær for patienten selv. Det påvirker også patientens familie, arbejdspladsen og samfundsøkonomien.

Disse sygdomme behandles med biologiske midler, som har vidst en god effekt hos en del af patienter. Desværre har den gængse biologiske behandling ingen positiv effekt på omkring en tredjedel af patienterne. Da her er tale om produkter, der kan medføre livslange bivirkninger og tilmed ikke er helt billige, vil det være en stor fordel, hvis man på forhånd ved, hvem der har gavn af medicinen.

Noget tyder på, at f.eks. patienternes livsstil kan have indflydelse. Her er det den ph.d.-studerende Læge Mohamad Jawhara fra Sygehus Sønderjyllands organcenter, kommer ind i billedet.

Mohamad Jawhara, der er tilknyttet Fokuseret forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk Forskning, deltager i et internationalt forskningsprojekt. Hans opgave er via en række prøver og et spørgeskema at kortlægge i alt 820 mavetarmpatienters livstil, miljø og vaner. Heraf vil de 500 være patienter, der er indkaldt til kikkertundersøgelse af andre årsager, udgøre en kontrolgruppe.

Rigtig mange patienter, der i den kommende tid indkaldes til kikkertundersøgelser, vil derfor sammen inde indkaldelsen modtage et brev, der kort fortæller om projektet, og hvor de, som har lyst til at medvirke, kan henvende sig på telefonnummer eller en e-mailadresse. Derefter vil de blive kontaktet og indbudt til en samtale, inden man bliver tilmeldt.

Proceduren hænger ikke mindst sammen med, at her er tale om et ret omfattende prøver og spørgeskema, fortæller Mohamad Jawhara.

-Det er tidskrævende og til forskel fra mange andre projekter vil vi gerne involvere patienterne meget i projektet, så det er dem der samler afføringsprøver og besvarer spørgsmål, og omvendt får svar på deres resultater og hele rapporten, hvis de gerne vil have det, fortæller han.

Der går nok et par år endnu, inden rapporten er klar for Mohamads projekt er først lige startet.

Mohamad Jawharas ph.d. er som nævnt en del af større undersøgelse, der på Sygehus Sønderjylland på sigt vil involvere 5 ph.d.-studerende og 2 post. doc. Også på sygehuse i Aalborg, Aarhus, Silkeborg, Herning, Herlev, Esbjerg og Odense deltager i den danske del af projektet, som også omfatter andre kroniske inflammatoriske sygdomme og forskere og sygehuse i en række EU-lande.

phd.-studerende med prøveglas

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk