Dette er tekstversionen af Alternativ til stuegang?
Klik her for at komme til den grafiske version af Alternativ til stuegang?

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Alternativ til stuegang?


I Neurologisk Klinik på Sygehus Sønderjylland er almindelig stuegang og tværfaglige møder uden patienten afløst af akut behovsstuegang og noget, de har givet navnet T.I.K., som står for Tværfaglig Involverende Konsultation. 

Hvor det første, akut behovsstuegang, som navnet antyder, sker med kort varsel f.eks. fordi der kommer nogle overraskende svar på en blodprøve, bestilles en T.I.K. i forvejen og kan derfor planlægges.

Ud over patienten og eventuelle pårørende deltager alle faggrupper, der har med patienten at gøre og som det giver mening at inddrage. 

Mandag eftermiddag er afsat to tider til T.I.K. og fra tirsdag til fredag er der afsat fem tider dagligt. Det har vist sig at være tilstrækkeligt. 

Skabelon 

Konsultationerne kan vare alt mellem 15 og 45 minutter, men sker efter en fast skabelon, som ikke mindst skal sikre, at alle kan deltage ligeværdigt.  

Ofte lægger lægen ud med en præsentation af mødeformen og de tilstedeværende, men det sker også at det er patienten eller den pårørende der tager ordet. Så følger en runde, hvor de forskellige observationer kommer på bordet, alle beskrevet henvendt til patienten, men hvor alle andre også lytter med.

En Tværfaglig Involverende Konsultation rundes altid af med en plan for, hvad der herefter skal ske, og en aftale om, hvornår man skal mødes igen. 

Ingen forhåndsaftaler på kontoret

-Før skete det let, at f.eks. sygeplejersken og fysioterapeuten havde udvekslet deres observationer i kontoret og lagt en plan, som så blev præsenteret for patienten, når der var stuegang, fortæller kvalitetskoordinator og projektsygeplejerske Tina Krog. 

-Nu taler vi til patienten og alle hører, hvad der bliver sagt og kan byde ind, tilføjer hun. 

Det var netop for at give patienterne og deres pårørende mulighed for at deltage og følge med i forløbet, at stuegangen blev ændret.

-Hvis vi overvejer at henvise en patient til neurorehabilitering i Grindsted, er det jo vigtigt at patient og pårørende er med på, at det er en god idé. 

Samtidig ville vi gerne have en mere systematisk form for stuegang – gøre det lettere at planlægge. 

Tina Krog havde i forbindelse med sin masteruddannelse hørt om et lignende tiltag på Glostrup Hospital.

Inspiration udefra

En delegation fra Neurologisk Klinik tog til Sjælland og for at se, hvordan det foregik. De vendte meget inspirerede hjem, men også i tvivl om, hvordan metoden skulle kunne overføres til den langt mindre og mere akutte neurologiske klinik i Sønderborg, hvor gennemsnitslige indlæggelsestid er langt kortere (ca. en uge) end i Glostrup, hvor man holder den involverende stuegang en gang ugentligt. 

Erfaringerne fra Glostrup og spørgsmålet om, hvordan de kunne overføres, blev der talt en del om, når personalet mødtes i de kommende uger. Der blev gennemført interview med patienter og pårørende, for at få et klart billede af, hvad de ville lægge vægt på. Modsat i Glostrup involverer patienternes forløb i Sønderborg personale fra flere forskellige klinikker og centre, så der skulle findes en løsning, som kunne fungere på tværs af organisationen. 

Ud fra konklusionerne blev der skrevet en instruks, indrettet et særligt T.I.K.-lokale med et rundt bord og i efteråret var klinikken så klar til at tage det store skridt. 

Stor tilfredshed

-Selve TIK er en succes! Både personale, patienter og pårørende er glade for det. Før ville kommunikationen med patienternes og måske især de pårørende ofte ske mere ad-hoc. Nu skriver de deres spørgsmål ned til næste T.I.K. og vi ved alle hvilke samtaler, vi skal til og kan planlægge ud fra det, fortæller Tina Krog med smil og begejstring i stemmen.  

Det er hensigten at alle patienter får en tværfaglige og involverende konsultation inden for de første døgn, de er indlagt i klinikken, men det er ikke usandsynligt, at de første samtaler kan blive endnu tidligere, så man kan lære hinanden at kende og afstemme forventninger, inden prøvesvar er retur og behandling er indledt. 

Jo, selvfølgelig er der også udfordringer, og det er nødvendigt at udvikle, justere og holde fokus, indrømmer hun.

TIK kan ikke stå alene 

Neurologisk Klinik ændrede en årelang kultur og sædvane, da de afskaffede den faste konference kl. 9. Hvordan får man så lige kommunikeret de små justeringer, der sker løbende og som ikke kan vente til den næste tværfaglige og involverende konsultation. 

De har overvejet at bruge cetrea-skærme og prøvet at udstyre alle med mobiltelefoner. For at sikre, at patienterne og de pårørende hele tiden ved, hvad der sker og tages med på råd tænker klinikken på at indføre patienttavler. 

-I forhold til brugerinddragelse er der sket meget i de senere år, f.eks. med Dankost-konceptet. Vi har lært, at de pårørende er en ressource, der blandt andet kan bidrage til, at vi får en bedre forståelse for patienten. Vi er lige nu udfordrede af de fysiske rammer med to-sengs- og endda fire-sengs-stuer, men det bliver forhåbentlig bedre en dag i fremtiden, siger projektsygeplejersken. 

 

Et eksempel på en TIK-samtale 

Der er tæt pakket på sengestuen. Her er indkaldt til anden TIK-samtale. Patienten, Anton, har enestue og det er derfor muligt at holde konferencen i stedet for i det særlige lokale, der er indrettet til formålet.

Da uret falder i slag har ikke mindre end 10 mødegæster indfundet sig og sat sig i stole rundt om den liggende hovedperson. Ud over patienten deltager hans veninde, hans tre børn og en svigerdatter, en læge, en fysioterapeut, en ergoterapeut, en sygeplejerske og en sosa-praktikant. 

Personalet giver hånd og får på den måde indledt en lille præsentationsrunde, inden lægen, Zaher, tager ordet og kort redegør for, hvordan det går med behandlingen.
Han afløses af fysioterapeuten, Martin, der efter aftale også taler på vegne af ergoterapeuten. Han fortæller blandt andet om, hvordan de, mens Antons bækkenknogler skal gro sammen og benene ikke må belastes for meget, er undersøger mulighederne for at genoptræne den arm, der er påvirket af blodproppen.

Familiens spørgsmål

Oplysningerne om træningen får Antons børn til at spørge ind til, hvornår man har tænkt sig at udskrive deres far. De er bekymrede, fordi det vil kræve en større ombygning at gøre Antons hus egnet til at huse f.eks. en kørestolsbruger. 

Men der er flere forhold, som spiller ind, fortæller både lægen, sygeplejersken og terapeuten, og derfor ingen akutte planer om at udskrive Anton foreløbig - og i øvrigt ingen tegn på, at Anton ikke over tid skulle genvinde førligheden i sine lemmer. 

Omvendt fortæller Martin, at han i andre tilfælde har foreslået familien at begynde at overveje at tænke på, hvilke boligløsninger, der vil være relevante, hvis det mod forventning skulle ske, at deres far ikke kom til at gå så godt i fremtiden. Alene, så man ikke risikere at stå fuldstændig uforberedt. Sygeplejersken kan nemlig koordinerer med kommunen allerede nu, så man er forberedt når lægen giver grønt lys for udskrivelse.

Da der ikke er flere spørgsmål og emner som skal afklares, takker personalet af og forlader stuen. Hele mødet tog lidt under 30 minutter.

 

iFrame

Familien bliver på stuen lidt endnu. 

Anton siger med et skævt smil, at det da er hyggeligt, sådan at få samlet hele familien omkring sig.

Alle er desuden enige om, at mødeformen er en rar måde at udveksle informationerne på: 

- Det er fint med sådan et fælles møde, hvor vi får alle informationerne sammen – også selv om man så er nødt til at tage fri fra arbejde. Pia er rigtig god til at sende sms’er, men det er godt selv at kunne høre om, hvad der skal ske og stille spørgsmål, siger sønnen. 

-Selv om vi hører det samme, er det ikke sikkert at vi opfatter det samme eller på samme måde, tilføjer søsteren Pia. 

Udenfor stue 2 er personalet igen i fuld gang med andre opgaver; praktikanten Leif med en lidt eftertænksom mine. Det var første gang han deltog i en TIK, og det har været en både spændende og oplysende oplevelse.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk