Dette er tekstversionen af Det Oralmotoriske Team
Klik her for at komme til den grafiske version af Det Oralmotoriske Team

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Det Oralmotoriske Team


Oralmotorisk team er et tilbud til patienter, fortrinsvis børn i alderen 0-18, og borgere med:

Sygehus, kommune, fagfolk og forældre kan indstille til teamet.

Formål med møderne i Oralmotorisk team i SHS-området: 

Der indstilles skriftligt til teamet fra sygehus, fagfolk og forældre og der medsendes video, samt beskrivelser af barnet på forhånd

For at vurderingen/kan blive så god som mulig er det vigtigt, at indstillingsskemaet (link til indstillingsskemaet) udfyldes korrekt og at der vedlægges bilag, evt. video (link til manual om video)

Der vil altid være en tilbagemelding til den der har indstillet patienten, og hvis der vurderes at yderligere undersøgelser er nødvendigt vil dette ske i et samarbede med barnets forældre.

Såfremt teamet anbefaler en artikulations/stimulationsplade, er det teamets tandlæge der foretager aftryk osv. Der vil her blive tale om en udgift til pladen som søges som et personligt hjælpemiddel.

Kontaktoplysninger for Oralmotorisk team SHS-området

 

Nyttige links:

www.mun-h-center.se
www.castillomorales.dk
www.csh.dk
www.nfh-danmark.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk