Dette er tekstversionen af Blandede bolsjer fra sygehuslægernes hverdag
Klik her for at komme til den grafiske version af Blandede bolsjer fra sygehuslægernes hverdag

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Blandede bolsjer fra sygehuslægernes hverdag


-Fordi du kommer ud og ser, hvordan det at være på et hospital. Det er ret fedt at være her ude og se, hvad man rent faktisk kommer ud for som læge, svarer Pilar storsmilende på, hvorfor medicinstuderende også i fremtiden skal tage imod Sygehus Sønderjyllands sommertilbud om at komme i ”bland-selv-praktik” .

Pilar Artero Philipsen, der snart indleder sit fjerde semester på Syddansk Universitet, er blot én af et helt hold af medicinstuderende fra Københavns- og Syddansk Universitet, der har været i frivillig praktik i flere forskellige afdelinger på Sygehus Sønderjylland henover august.

Praktikopholdet, der er gratis, er af en måneds varighed, men hvor de selv har kunnet sammensætte det ved at vælge mellem moduler i en uge eller kortere på forskellige afdelinger i Sønderborg eller Aabenraa. På Pilars skema står der f.eks. både ortopædkirurgi, anæstesi, hjertemedicin og gynækologi, mens andre har helt andre kombinationer f.eks. med patologi, geriatri eller mikrobiologi.

Under opholdet kan de studerende bo i ”lægeghettoen”, de nye lægeboliger i Aabenraa, og der er indlagt forskellige fælles arrangementer, så de kan lære både området og hinanden at kende.
 
Fra idé til virkelighed

-For at gøre det lettere at rekruttere yngre læger i fremtiden, fandt jeg på, at vi med et praktikophold kunne vise de studerende et bredt spektrum af, hvad vi kan tilbyde dem på Sygehus Sønderjylland, fortæller overlæge Kamilla Gerhard Nielsen, der kender til lignende praktikforløb på Færøerne.

Der var bred opbakning til ideen både i sygehusledelsen, i HR og i Lærings- og Forskningshuset. Det var heller ikke svært at finde afdelinger, på sygehuset, der havde lyst til at få et par medicinstuderende i praktik en uge eller to, og var villige til at stille mentorer til rådighed for praktikanterne.

Markedsføringen via sociale medier, ikke mindst ad de studerendes egne kanaler, gav også pote, og holdet blev hurtigt fyldt op.


Fin modtagelse

Da de studerende igen er samlede midt forløbets tredje uge, er begejstringen stadig let at spore.

-Det har været helt fantastisk. Jeg er blevet taget rigtig godt imod i klinikkerne, siger Daniel Fleischhauer.

En ros, der går igen, når de studerende fortæller om deres praktik. Især studerende fra 3. – 4. semester har fået rigtig meget ud af, at kunne følge uddannede læger og prøve dele af deres hverdag på egen krop, og af at opleve forskellene på de forskellige afdelinger.

-Jeg må siges at være gået fra "åh nej, jeg kan blive sendt i klinik i Aabenraa!" til "YES, send mig i klinik i Aabenraa!!", siger Vibe Mikkelsen, der er tredjesemester-studereden fra SDU.

Operationsrobotten var også ganske populær, lige som det hold af KBU’er, der var mentorer, der gav sig tid til at fortælle om lægernes arbejdsopgaver i deres afdeling fik stor ros. Den direkte kontakt med patienter og tilstedeværelsen på stuen kan lære en kommende læge noget om sine egne grænser.


Første gang

Det er første gang, Sygehus Sønderjylland tilbyder bland-selv-klinik for medicinstuderende, men nok ikke den sidste.

Også derfor var de studerendes oplevelser en vigtig del af ”midtvejs-dagen”, og de havde forslag til forbedringer. Deres id-kort naturligvis skal kunne bruges i uniformsautomaten, det vil være rart med en oversigt over tilbud i den enkelte afdeling, og to dage i geriatri eller børnepsykiatri slet ikke er nok. Nogle steder har der måske været mere indhold i praktikken for en studerende, der var længere i sit studieforløb, andre ikke.

Det blev overvejet, om praktikforløbet måske skal se anderledes ud – med færre og længere moduler, hvis målgruppen er de studerende, der snart skal i KBU-forløb.

De fremtidige lægers ”midtvejs-dag” i Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland gav mulighed for lidt fælles praktik i form af træning, tips og tricks til suturering og anlæggelse af venflon, kateter og sonde og i kliniske prioriteringer gennem læringsspillet ”UTH spillet om patientsikkerhed”. Inden den fælles middag var også blevet plads til et indlæg om karriereveje.

-For mig, der er kommet til Sygehus Sønderjylland fra København, har det været fedt at opleve at komme med et forslag, og så ruller det bare, siger Kamilla Gerhard Nielsen.

Hun synes allerede nu at kunne se, hvordan Bland-Selv-Klinik har været med til at åbne de medicinstuderendes øjne for regionen og Sønderjylland.

Af samme grund arbejdes på også til næste år at kunne gennemføre Bland-Selv-Klinik på Sygehus Sønderjylland med Lærings- og Forskningshuset som tovholder.

Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland august 2017
 
Om bordet
Sutur i flæskesteg. Lærings og Forskningshuset. august 2017
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk