Dette er tekstversionen af Coronavirus
Klik her for at komme til den grafiske version af Coronavirus

Forside - Læs op - Sitemap


Coronavirus


 

corona

Grundet indskærpede forholdsregler fra regeringen omkring Covid-19 virus, har vi indført disse midlertidige tiltag:

 

Partner med?

Pårørende / barnefar kan IKKE deltage i jordemoderkonsultationer, scanninger og forskellige andre planlagte kontroller / besøg under graviditeten.

I må meget gerne selv arrangere, at den pårørende / barnefaren er med via FaceTime, Skype eller på anden virtuel  vis. Vær dog opmærksom på, at denne forbindelse ikke betragtes som IT-mæssig sikker.

Til fødslen og efterfølgende barselsindlæggelse må der deltage én gennemgående person (typisk barnefaren, men det bestemmer I selv), dog under forudsætning af, at faderen/ledsageren ikke har symptomer på Covid-19. Ved milde symptomer og en nylig negativ test for Covid-19 kan deltagelse være mulig - tal med personalet herom.

Alle andre bedes vente med barselsbesøg, til mor og barn er kommet hjem.

Første graviditetsundersøgelse ved jordemoder

Afvikles som udgangspunkt som telefonkonsultation.

Den gravide bliver således ringet op af sin jordemoder på det tidspunkt, hvor hun i forvejen havde en aftalt tid.

Graviditetsundersøgelse ved jordemoder i uge 21

Tilbydes afviklet som telefonsamtale.

Det betyder, at hvis du ikke møder op til dit planlagte besøg, vil vi i stedet kontakte dig telefonisk på det aftalte tidspunkt.

Fra 8. juni 2020 tilbydes graviditetsundersøgelse i uge 21 med fysisk fremmøde.

Rundvisning og fødselsforberedelse

Rundvisning på fødegangen er aflyst. Der er mulighed for virtuel rundvisning via dette link :
https://www.youtube.com/watch?v=7sFeN9U3n9E&feature=youtu.be

Fødselsforberedelse både som hold og tema er grundet situationen omkring Covid-19 indtil videre aflyst.

Du opfordres til  at hente app'en Mit Sygehus eller besøge vores hjemmeside, hvor der er forskellige e-learning muligheder, og hvor du i øvrigt finder mange relevante oplysninger omkring graviditet, fødsel og barsel. Vi kan også anbefale, at du orienterer dig på hjemmesiden Tryg med barn - https://www.trygmedbarn.dk/.

Som alternativ til fødselsforberedende undervisning tilbydes fra starten af juni virtuel fødselsforberedelse som webinar.

Alle gravide, som i de seneste måneder har fået aflyst deres undervisning, vil inden længe kunne tilmelde sig forældre- og fødselsforberedelse som online webinar. Hold derfor øje med hjemmesiden, hvor tilmelding og nærmere info vil blive tilgængeligt.

Gruppeaktiviteter Afvikles nu i begrænset omfang med max 10 personer og under gældende afstandskrav.
Coronatest

Alle fødende podes ved indlæggelse til fødsel. Dette foregår på fødegangen.

Gravide, der skal have et planlagt kejsersnit, podes 48 timer før indlæggelsen.

Hvis du som gravid får mistanke om eller får påvist en Corona-infektion

Følg samme anvisninger som andre og kontakt egen læge eller vagtlæge telefonisk.

Ved bekymring for fostret / barnet, kan du ringe til fødeafdelingen.

Hvis du har en planlagt aftale hos os, så ring og vi aftaler, om du skal komme eller ej, evt. finder vi et andet tidspunkt.

Duk IKKE bare op! Hvis du har brug for at komme, mens du har symptomer på Corona, så skal vi være forberedt, og det vil ikke kunne foregå i jordemoderkonsultationerne, men derimod på sygehuset.

Hvis du har fået påvist en Corona-infektion, vil vi meget gerne, at du under alle omstændigheder informerer os herom.

Hvis du har mistanke om eller har en Corona-infektion ved fødslen

Ved fødsel med mistanke om eller påvist Corona-infektion vil vi have værnemidler på, og du vil blive testet for, om der er tale om en Corona-infektion.

Du vil få kørt CTG (registrering af hjertelyden), og vi anbefaler en epiduralblokade, idet vi meget gerne vil undgå en situation med kejsersnit i fuld bedøvelse.

Når der er anlagt en epiduralblokade som smertelindring under fødslen, vil denne kunne bruges under et akut kejsersnit, hvis det bliver aktuelt.

Hvis barnet har det godt efter fødslen, så kan I forblive sammen, og kan også, hvis også mor er klar til det, blive udskrevet ambulant.

Har barnet brug for indlæggelse på neonatalafsnit, mens mor er syg med Covid-19, så bliver I nødt til at være indlagt i 2 forskellige rum, men som mor kan du besøge barnet med værnemidler på.

I vil ved udskrivelse få information om en særlig mulighed for direkte kontakt til børnelægerne efter behov i 3 uger efter indlæggelsen, hvis I får mistanke om, at barnet bliver sygt.

Hvis du som far / ledsager bliver syg Vi henstiller til, at du afholder dig fra at møde op til enhver kontakt med symptomer på Covid-19, således også som ledsager til fødsel.
Hjemmefødsler og hjemmebesøg

Der er igen åbnet op for hjemmefødsler, dog under forudsætning af, at ingen i husstanden har symptomer på Covid-19. 

 

Sundhedsstyrelsen:

 

 

Få svar på diverse spørgsmål om gravide, fødsel og nyfødte i forhold til Covid-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside - Spørgsmål og svar om ny coronavirus og Covid-19 - scroll ned til afsnittet "Særligt for gravide og nyfødte".

 

Med håb om, at I vil blive skånet for sygdom!

Jordemødre
Afsnit for Fødsler
Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk