Dette er tekstversionen af Nu kan du søge Kræftens Bekæmpelse om penge til projekter til at imødegå ulighed i kræftbehandlingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Nu kan du søge Kræftens Bekæmpelse om penge til projekter til at imødegå ulighed i kræftbehandlingen

Forside - Læs op - Sitemap


Nu kan du søge Kræftens Bekæmpelse om penge til projekter til at imødegå ulighed i kræftbehandlingen


Kræftens Bekæmpelse udbyder op til 5 millioner kroner til et eller to projekter, der søger at imødegå uligheden blandt kræftpatienter. Vi opfordrer hermed relevante partnere i alliancen til at søge puljen.

Uligheden blandt kræftpatienter skyldes blandt andet generelle udfordringer i sundhedsvæsenet. Der kan være patienter, der opsøger hjælp for sent eller tabes i sektorovergange mellem sundhedsprofessionelle. Forhåbningen er, at der kan skabes resultater, der kan implementeres bredt i sundhedsvæsenet til gavn for sårbare patienter.

I bedømmelsen lægges vægt på modelprojekter, der afprøver samarbejdsstrukturer mellem sygehus, kommuner og eventuelt praksissektor om socialt sårbare kræftpatienter.

Der er krav om medfinansiering fra ansøgere. Deadline er 3. september 2020 kl. 15.00.

Faglige spørgsmål kan rettes til områdechef Bo Andreassen Rix på bar@cancer.dk eller 3525 7478.

I kan læse mere om puljen og finde det fulde opslag her.

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk