Dette er tekstversionen af Nu skal der søges journaladgang i Regionen
Klik her for at komme til den grafiske version af Nu skal der søges journaladgang i Regionen

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Nu skal der søges journaladgang i Regionen


Når en forsker i forskningsøjemed har brug for at gå i journaler uden at kunne få patientsamtykke hertil, har det hidtil været Styrelsen for patientsikkerhed, man skulle henvende sig til for at få en tilladelse. Denne procedure har været forbundet med lange ventetider.

Funktionen er nu pr 1.7.2020 flyttet til Region Syddanmark - og med en garanteret ventetid på max 35 dage.

Hvordan der fremover skal ansøges, orienteres nærmere om i dette link, der også leder frem til ansøgningsskemaer mm.

Ligeledes skal tillægsansøgninger også fremover sendes til regionen. 

https://intra.reg.rsyd.dk/nyheder/regionale-nyheder/Sider/Ansoegning-om-patientjournaloplysninger-til-forskning-skal-fremover-godkendes-af-Region-Syddanmark.aspx

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk