Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk


Om afdelingen

Afdelingschef for Økonomi, Planlægning & Kommunikation Jesper Møller-Iversen
 

Afdelingschef for Økonomi, Planlægning & Kommunikation

Jesper Møller-Iversen

Tlf.: 79 97 01 20
Mobil: 24 63 03 55
E-mail: Jesper.Moeller-Iversen@rsyd.dk

Økonomi og Planlægning er en af tre administrative stabsfunktioner ved Sygehus Sønderjylland, som løser opgaver for hele sygehuset. Afdelingen har ca. 20 dygtige og ambitiøse medarbejdere, som understøtter arbejdet med at optimere driften samt udvikle nye styringsredskaber til direktion og afdelinger.

Afdelingens primære opgaver omfatter budget, økonomistyring, DRG, regnskab og indkøb, og herudover bidrager afdelingen i lighed med de øvrige administrative stabsafdelinger til løsningen af en række tværgående opgaver og projekter.

Økonomiafdelingen er organisatorisk inddelt i to funktionsområder, Budget og DRG samt Regnskab. Økonomiafdelingen er placeret i Aabenraa og refererer direkte til økonomichefen.

Budget og DRG har som primær opgave at monitorere Sygehus Sønderjyllands økonomi og aktivitet. Blandt opgaverne er aktivitetsrapportering og -afregning, økonomiopfølgning, budgetgrundlag og budgetomplacering, udvikling og udarbejdelse af ledelsesinformation, lønopgørelser, udarbejdelse af prognoser, konsekvensberegninger samt sparring med center- og klinikledere.

Regnskabsfunktionens opgaver er at varetage generel regnskabsføring for Sygehus Sønderjylland, herunder udarbejdelse af sygehusets årsregnskaber og øvrige delregnskaber, fakturahåndtering, bogføring, betaling, vedligeholdelse af økonomisystemet Prisme og indkøbssystemet ILS, vedligeholdelse af kontoplan, debitorstyring, afregning af kurser/tjenesterejser, regningsudskrivning m.v.

Regnskabsfunktionen varetager også administrationen af sygehusets forsikringer, tildelte midler fra eksterne personer, fonde, institutioner m.v. til afdelingernes forskningsprojekter m.m. samt opgaver i forbindelse med administration af frit sygehusvalg, herunder afregning til fremmede regioner for deres patienters behandling på Sygehus Sønderjylland.


Siden er sidst opdateret 8-3-2018Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk