Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |


Senest opdaterede sider

24. juni 2020
(11.08.2020)
Emne: Nyresygdomme og Ortopædkirurgi

Fyraftensmøder for KBU-læger
(11.08.2020)
Fyraftensmøder for KBU-læger

Åben konsultation
(11.08.2020)
spørgsmål og tvivl i graviditeten? - henvend dig i åben konsultation

Hjemmefødsel
(11.08.2020)
Tematilbud - fødselsforberedelse i Sygehus Sønderjylland - Hjemmefødsel

Tema 2 - Fødsel og smertelindring
(11.08.2020)
Tematilbud - fødselsforberedelse i Sygehus Sønderjylland - Tema 2. Fødselsforberedelse

Tema 1 - Amning, pasning og pleje af det nyfødte barn
(11.08.2020)
Tematilbud - fødselsforberedelse i Sygehus Sønderjylland - Tema 1. amning, pasning og pleje at det nyfødte barn

Holdundervisning
(11.08.2020)
Fødselsforberedelse som holdundervisning i Sygehus Sønderjylland

Tematilbud
(11.08.2020)
Info om regionens tematilbud for gravide

Fødsels- og forældreforberedelse
(11.08.2020)
Forskellige måder at modtage fødselsforberedelse på, hold, gruppe eller tematilbud

Fødsel
(11.08.2020)
Information om det at føde på Sygehus Sønderjylland i Haderselv og Sønderborg, eller det at føde hjemme, ambulant eller måske i vand.

Scanninger og prøver
(11.08.2020)
Informationer om scanninger, vurderinger og mulige prøver, der foretages under graviditeten; 1. trimesterscanning(nakkefoldsscanning), 2. trimesterscanning, moderkageprøve og fostervandsprøve

Graviditet
(11.08.2020)
Informationer til gravide om graviditetsforløbet

Fødsler
(11.08.2020)
Alt om Sygehus Sønderjyllands tilbud til gravide, fødende og barslende.

Jordemoderkonsultation
(11.08.2020)
Det første besøg hos jordemoderen. De næste undersøgelser hos jordemoderen. Hvad undersøger jordemoderen?

Nøgletal for fremtidens Sygehus Sønderjylland
(11.08.2020)
Relevante nøgletal for fremtidens Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, Sønderborg, Tønder i 2021

Akutsygehuset i tal
(11.08.2020)
Fakta om Sønderjyllands nye akutsygehus i Aabenraa

Nøgletal
(11.08.2020)
Relevante nøgletal for fremtidens Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, Sønderborg, Tønder i 2021

Nøgletal og aktiviteter
(11.08.2020)
Nøgletal og aktiviteter for Sygehus Sønderjylland.

Patientpjecer
(11.08.2020)
Hent klinikkens pjecer for patienter om de specifikke undersøgelser og behandlinger, der udføres i Øjenklinikken.

Patientinformationer
(10.08.2020)
Informationer om sygdomme, undersøgelser og behandling målrettet patienter i afdelingen for Mave-tarmsygdomme på Sygehus Sønderjylland

Hjertesygdomme
(10.08.2020)
Afdelingen for hjertesygdomme er en del af Afdelingen "Medicinske sygdomme, Aabenraa". I afdelingen for hjertesygdomme hører der ud over Kardiologi også Hæmatologi og Karkirurgi. Afdelingen har funktioner på 3 matrikler, KBU primært i Aabenraa.

IRS - Forside - Højre side - MÅ IKKE SLETTES
(10.08.2020)
IRS - Forside - Højre side - MÅ IKKE SLETTES

Praktisk information
(10.08.2020)
Praktisk information om Sygehus Sønderjylland, fx informationer om behandlingssteder, besøgstid, forplejning og faciliteter, rygeregler, kontakt til en præst mm.

Bedøvelse og Intensiv
(10.08.2020)
Information om og fra Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland.

Kontakt
(10.08.2020)
Sådan kan du komme i kontakt med afdelingen Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland

Organisationsdiagram
(07.08.2020)
Opdateret august 2020

Thorbjørn Hougaard Mikkelsen
(06.08.2020)
Læs mere om post doc Thorbjørn Hougaard Mikkelsen

Post.doc.
(06.08.2020)
Præstentation af post.doc

Kontaktpersonsordning
(06.08.2020)
Kort information omkring kontaktpersoner i forbindelse med indlæggelse.

Håndhygiejne
(06.08.2020)
Patientinformation - Håndhygiejne

Mine rettigheder som patient
(06.08.2020)
Generel information om dine rettigheder som patient, herunder eks. aktindsigt, livstestamente, donor muligheder mv.

Registerforskning
(06.08.2020)
Hjælp til registerstudier

Hvordan er processen?
(06.08.2020)
Beskriver processen Forskerservice hjælper med

Sprogvask
(06.08.2020)
Sprogvask

Patientinformation
(06.08.2020)
Samling over pjecer du kan finde som patient i afdelingen.

Forskning
(06.08.2020)
Sygehus Sønderjylland har opbygget en stærk struktur på forskningsområdet. Således er der oprettet forskningsudvalg, fokuserede forskningsenheder og forskerstillinger, ligesom samarbejdet med Syddansk Universitet er stærkt udbygget og lagt i formelle rammer. Der er afsat økonomi til yderligere udvikling af forskningsområdet.

Nu skal I til tasterne, for Region Syddanmarks forskningspuljer er igen i opslag
(06.08.2020)
OBS Ansøgningsfrist er den 15. september

Afsnit for Fødsler
(05.08.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra afsnit for Fødsler.

Afsnit for Kvindesygdomme
(05.08.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra afsnit for Kvindesygdomme.

Præsentation af afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler
(05.08.2020)
Grundlæggende information om afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

Kontakt
(05.08.2020)
Sådan kan du komme i kontakt med afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

Lilian Keene Boye
(05.08.2020)
Læs mere om ph.d.-studerende Lilian Boye

Afdelingsledelsen for Mikrobiologisk Afdeling
(05.08.2020)
Afdelingsledelsen

Frivillige hjælpere
(05.08.2020)
Sygehus Sønderjylland har tilknyttet frivillige til mange forskelligartede opgaver. Det kan være at vise vej og følge med patienter og pårørende inde på sygehuset. Det kan også være som "vågekone" ved alvorligt syge patienter eller som patientstøtter, idet nogle patienter ingen pårørende har, eller deres pårørende bor langt væk. For dem kan det være svært at finde støtte, hjælp og selskab.

Mød en frivillig
(05.08.2020)
Præsentation af frivillig

Samarbejde med patientforeninger
(05.08.2020)
Samarbejde med patientforeninger

Oversigt over patientforeninger Sygehus Sønderjylland samarbejder med
(05.08.2020)
Oversigt over patientforeninger Sygehus Sønderjylland samarbejder med

Samarbejde med frivillige organisationer
(04.08.2020)
Sygehus Sønderjylland har samarbejde med en række frivillige organisationer

Hvad kan du få ud af at være frivillig
(04.08.2020)
Hvad kan du få ud af at være frivillig

Forventninger til dig som frivillig
(04.08.2020)
Inden du kommer i gang med de frivillige opgaver skal du igennem et introduktionsforløb

Opgaver der kan løftes af frivillige på Sygehus Sønderjylland
(04.08.2020)
Som frivillig kan du udføre praktiske og medmenneskelige opgaver

Sygeplejestuderende
(04.08.2020)
Afdeling for hjertesygdomme modtager studerende i 1, 2 , 6 og 7 semester. De studerende følger patienterne både i sengeafdelingen og i ambulatoriet.

Medicinstuderende
(04.08.2020)
Uddannelsesprogram for medicinstuderende ved SDU, der er i praktik ved afdelingen for Hjertesygdomme på Sygehus Sønderjylland.

Faggrupper
(04.08.2020)
Faggrupper

Om afdeling for Hjertesygdomme
(04.08.2020)
Faktuel information om afsnit for Hjertesygdome

Dagkirurgi
(04.08.2020)
Informationer om undersøgelser og behandling i Dagkirurgi ved Sygehus Sønderjylland

Urinvejskirurgi
(04.08.2020)
I afdelingen for undersøges og behandles patienter med syddomme i urinvejene.

Afsnit for Hjertesygdomme
(04.08.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Afsnit for Hjertesygdomme.

For fagfolk
(04.08.2020)
Information målrettet sundhedsfaglige og andre samarbejdspartnere for afdelingen for Hjertesygdomme på Sygehus Sønderjylland.

Social- og Sundhedsassistentelever
(04.08.2020)
Uddannelse af social- og sundhedsassistenter i Afdeling for Hjertesygdomme

Lægesekretærelever
(04.08.2020)
Uddannelse af lægesekretærelever i Afdeling for Hjertesygdomme

Til pårørende
(04.08.2020)
Til pårørende

Praktisk information
(04.08.2020)
Praktisk information om det at være tilknyttet Hjertemedicinsk klinik.

Frivillig på Sygehus Sønderjylland
(04.08.2020)
Om at være frivillig på Sygehus Sønderjylland

ForskerserviceNyt
(04.08.2020)
- nyhedsbrev fra Sundhedsdatastyrelsen

Litteratursøgning
(03.08.2020)
Hjælp til litteratur

Publicering og formidling
(03.08.2020)
Hjælp til publicering og formidling

Præsentation af Afdeling for Hjertesygdomme
(03.08.2020)
Præsentation målrettet yngre læger af Afdeling for Hjertesygdomme på Sygehus Sønderjylland

Intensiv
(03.08.2020)
Information om intensiv afsnittene i Sønderborg og Aabenraa

Præhospital
(03.08.2020)
Information om akutbilerne og den præ-hospitale indsats i Sønderjylland.

2020
(01.08.2020)
2019

Hjertesygdomme, Ambulatorium Aabenraa
(31.07.2020)
Hjertesygdomme, Ambulatorium - patienter til undersøgelser, behandling og kontrol af deres hjertesygdom.

Kontakt
(31.07.2020)
Kontakt til Hjertesygdomme, Ambulatorium på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Mave-tarmsygdomme
(30.07.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Mave-tarmsygdomme.

Uddannelser
(29.07.2020)
Uddannelser, Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje
(29.07.2020)
Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygeple ved Sygehus Sønderjylland

Uddannelsesprogrammer - introduktionsuddannelsen i anæstesiologi
(29.07.2020)
Uddannelsesprogrammer - introduktionsuddannelsen i anæstesiologi

Uddannelsesprogrammer - hoveduddannelsen i anæstesiologi
(29.07.2020)
Uddannelsesprogrammer - hoveduddannelsen i anæstesiologi

Hoveduddannelsen læger - anæstesiologi
(29.07.2020)
Hoveduddannelsen læger - anæstesiologi

Introduktionsuddannelsen læger - anæstesiologi
(29.07.2020)
Introduktionsuddannelsen læger - anæstesiologi

Om afdelingen
(29.07.2020)
Faktuel information om afdelingen Bedøvelse og Intensiv ved Sygehus Sønderjylland.

Almen praksis og speciallæge praksis
(29.07.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger fra Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland til praktiserende læger og speciallæger.

For fagfolk
(29.07.2020)
Informationer fra Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland specielt målrettet sundhedsprofessionelle og andre fagfolk.

Om Opvågning
(29.07.2020)
Information om opvågningsafsnittet

Besøg på Intensiv
(29.07.2020)
Information om besøg på Intensiv

Om Intensiv
(29.07.2020)
Faktuel information om Intensiv

Kontakt Intensiv
(29.07.2020)
Sådan kan du komme i kontakt med Intensiv

Almen praksis og speciallæge praksis
(29.07.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger fra Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland til praktiserende læger og speciallæger.

For fagfolk
(29.07.2020)
Informationer fra Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland specielt målrettet sundhedsprofessionelle og andre fagfolk.

Patientpjecer
(29.07.2020)
Hent afsnittets pjecer for patienter med beskrivelse af de specifikke undersøgelser og behandlinger, der udføres i Bedøvelse, Sønderborg

Børn og bedøvelse
(29.07.2020)
Når børn skal bedøves - og forældrenes rolle

Faste
(29.07.2020)
Fasteregler vedr bedøvelse på Sygehus Sønderjylland

Nerveblokade - Skulder
(29.07.2020)
Video: Sådan foregår bedøvelse med nerveblokade ved operationer i skulderen.

Nerveblokade - Hånd eller arm
(29.07.2020)
Video: Sådan foregår bedøvelse med nerveblokade ved operationer i hånd eller arm.

Rygbedøvelse - spinal eller epidural
(28.07.2020)
Information om spinal og epidural rygbedøvelse ved operation

Fuld bedøvelse
(28.07.2020)
Information om fuld bedøvelse ved operation

Typer af bedøvelse
(28.07.2020)
Kort beskrivelse af de forskellige typer af bedøvelse, man benytter ved operation; Spinal, epidural, lokalbedøvelse, nerveblokade eller fuld bedøvelse

Samtale i forbindelse med bedøvelse
(28.07.2020)
Prætilsyn eller samtale med anæstesilæge inden operation eller undersøgelse på Sygehus Sønderjylland Sønderborg

Bedøvelse
(28.07.2020)
Praktiske oplysninger omkring fuld bedøvelse, ryg- og lokalbedøvelse i forbindelse med din operation.

Kontakt Bedøvelse i Sønderborg
(28.07.2020)
Sådan kan du komme i kontakt med Bedøvelse i Sønderborg

Sygeplejestuderende
(28.07.2020)
Hovedvejleder for sygeplejestuderende i Bedøvelses- og operationsafsnittet Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Anæstesisygeplejersker
(28.07.2020)
Uddannelsesansvarlig for anæstesisygeplejersker i Bedøvelses- og operationsafsnittet ved Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Uddannelsesansvarlige
(28.07.2020)
Uddannelsesansvarlige i Bedøvelses- og operationsafsnittet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Teknikansvarlig
(28.07.2020)
Teknikansvarlig på Bedøvelses- og operationsafsnittet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Colonkirurgi
(28.07.2020)
Specialeansvarlig for colonkirurgien ved Bedøvelses- og operationsafsnittet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Gynækologi og obstetrik
(28.07.2020)
Specialeansvarlig for gynækologi og obstetrik ved Bedøvelses- og Operationsafsnittet, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Mammae kirurgi
(28.07.2020)
Specialeansvarlig for mammae kirurgien ved Bedøvelses- og Operationsafsnittet, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Ortopædi
(28.07.2020)
Specialeansvarlig for ortopædkirurgien ved Bedøvelses- og Operationsafsnittet, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Robot kirurgi
(28.07.2020)
Specialeansvarlig for robotkirurgien på Bedøvelses- og Operationsafsnittet ved Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Specialeansvarlige
(28.07.2020)
Specialeansvarlige på Bedøvelses- og operationsafsnittet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Operation
(28.07.2020)
Information om at arbejde på operationsafsnittet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Bedøvelse
(28.07.2020)
Information om at arbejde ved afdelingen Bedøvelse på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Job hos os
(28.07.2020)
Information om at arbejde på Bedøvelse og Operation på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Bedøvelse og Intensiv
(28.07.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Bedøvelse og Intensiv.

Bedøvelse og Intensiv
(28.07.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Røntgen og Skanning.

Bedøvelse og Intensiv
(28.07.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Røntgen og Skanning.

Almen praksis og speciallæge praksis
(28.07.2020)
Kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger fra Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland til praktiserende læger og speciallæger.

For fagfolk
(28.07.2020)
Informationer fra Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland specielt målrettet sundhedsprofessionelle og andre fagfolk.

Anæstesipersonalet
(28.07.2020)
Anæstesipersonalet ved Bedøvelsesafsnittet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Operationspersonalet
(28.07.2020)
Operationspersonalet på Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Om afsnittet
(28.07.2020)
Om Bedøvelses- og operationsafsnittet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Patientpjecer
(28.07.2020)
Patientinformationer for de hyppigste operationer og undersøgelser, Bedøvelses- og operationsafsnittet, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Børn på opvågningsafsnittet
(28.07.2020)
Børn på opvågningsafsnittet i Bedøvelses- og operationsafsnittet, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Når du er ankommet til operationsafsnittet
(28.07.2020)
Når du er ankommet til operationen i Bedøvelses- og operationsafsnittet, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Inden operationen
(28.07.2020)
Inden operationen, Bedøvelse- og Operationsafsnittet, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Under operationen
(28.07.2020)
Under operationen i Bedøvelses- og operationsafsnittet, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Efter operationen
(28.07.2020)
Efter operationen i Bedøvelses- og Operationsafsnittet, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Børn og operation
(28.07.2020)
Børn og operation, Anæstesiologi- og operationsklinikken, Sygehus sønderjylland, Aabenraa

Visitering i forbindelse med operation
(28.07.2020)
Visitering i forbindelse med operation Anæstesiologi- og operationsklinikken, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Operation
(28.07.2020)
Praktiske oplysninger om operation - hvad sker der før, under og efter din operaion. Anæstesi- og operationsklinikken,Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Faste
(28.07.2020)
Fasteregler vedr bedøvelse på Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Typer af bedøvelse
(28.07.2020)
Kort beskrivelse af de forskellige typer af bedøvelse, amn benytter; Spinal, epidural, lokalbedøvelse, blok, generel anæstesi, fuld bedøvelse

Samtale inden bedøvelse
(28.07.2020)
Prætilsyn eller samtale med anæstesilæge inden operation eller undersøgelse på Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Bedøvelse
(28.07.2020)
Praktiske oplysninger omkring fuld bedøvelse, ryg- og lokalbedøvelse i forbindelse med din operation.

Bedøvelse og operation i Aabenraa
(28.07.2020)
Bedøvelse og operation i Aabenraa danner rammerne omkring dig, der skal have gennemgået en undersøgelse eller bedøves til operation.

Procalcitonin, massek.. P-
(21.07.2020)
Procalcitonin, massek.. P- i Biokemisk Klinik på Sygehus Sønderjylland

Find vej og find rundt
(16.07.2020)
Find vej til og find rundt på Sygehus Sønderjylland - Kort, kørselsvejledning, bus- og tog-forbindelser og oversigtskort.

D
(16.07.2020)
Afdelinger og afsnit med D

Forside // Sygehus Sønderjylland
(16.07.2020)
Sygehus Sønderjylland omfatter akutsygehuset i Aabenraa, specialsygehuset i Sønderborg og daghospitalet i Tønder

Presserum
(16.07.2020)
Sygehus Sønderjylland ønsker et åbent og tillidsfuldt samarbejde med medierne.

Afdelinger
(16.07.2020)
Oversigt over alle afdelinger og afsnit på Sygehus Sønderjylland.

IRS - Patienter - Bund
(16.07.2020)
IRS - Patienter - Bund

Patienter
(16.07.2020)
Informationer til patienter og pårørende på Sygehus Sønderjylland

Kontakt os
(16.07.2020)
Sådan kommer du i kontakt med Sygehus Sønderjylland og dets afdelinger.

Parkering
(16.07.2020)
Information om parkeringsmulighederne ved Sygehus Sønderjyllands matrikler.

Find vej og find rundt
(16.07.2020)
Find vej til og find rundt på Sygehus Sønderjylland - Kort, kørselsvejledning, bus- og tog-forbindelser og oversigtskort.

Kræftsygdomme - pakkeforløb
(16.07.2020)
På Sundhed.dk finder du information om behandling for kræft i de enkelte regioner:

Patienthåndbogen
(16.07.2020)
Patienthåndbogen er et digitalt sygdomsleksikon for borgere i Danmark. Patienthåndbogen er det sted på internettet, hvor man som borger kan finde troværdig og opdateret viden om sygdomme og deres behandling.

Sundhed.dk
(16.07.2020)
Dine sundhedsdata ét sted - Log på med NemID og se dine sundhedsdata fra det offentlige sundhedsvæsen. Få fx adgang til din Sundhedsjournal, dine behandlinger på sygehus og dit medicinkortet.

Digital post for patienter og pårørende
(16.07.2020)
Patienter og pårørende kan KUN sende mail til os via sikker Digital Post. Det betyder, at du IKKE kan benytte hotmail, gmail eller andre mailsystemer, hvis du vil sende en mail til sygehuset. Hvis du sender mail til os via disse kanaler, vil du blive bedt om at sende din henvendelse som sikker digital post via www.borger.dk eller www.eboks.dk

Oversigt over apps fra sundhedsvæsenet
(16.07.2020)
På Sundhed.dk finder du en oversigt og en beskrivelse af apps fra sundhedsvæsenet for borgere.

Apps fra sundhedsvæsenet
(16.07.2020)
Se oversigt og beskrivelse af apps fra sundhedsvæsenet for borgere.

IRS - Forside - Højre side - MÅ IKKE SLETTES
(16.07.2020)
IRS - Forside - Højre side

Om os
(16.07.2020)
Fakta om Sygehuse Sønderjylland - Nøgletal, organisation, strategi, vision mv.

Kontakt
(15.07.2020)
Sådan kan du komme i kontakt med Dagkirurgisk klinik i Sønderborg

Sengeafsnit 24 i Sønderborg
(15.07.2020)
Sengeafsnit 24 på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg modtager planlagte patienter fra ortopædi-, øre-næse-hals- og øjenspecialet samt akutte patienter fra øre-næse-hals - og øjenspecialet.

Sygdomme og behandling
(15.07.2020)
Information om de mest gængse sygdomme og deres behandling i Dagkirurgi i Sønderborg

Ambulatorier og operationsgang
(15.07.2020)
Oversigt over alle operationsgang og ambulatorier tilknyttet Dagskirurgisk Afdeling, Sønderborg

Digital post til Dagkirurgi
(15.07.2020)
Sådan kommunikerer du sikkert og digitalt med Dagkirurgi på Sygehus Sønderjylland

Digital post for patienter og pårørende
(15.07.2020)
Patienter og pårørende kan KUN sende mail til os via sikker Digital Post. Det betyder, at du IKKE kan benytte hotmail, gmail eller andre mailsystemer, hvis du vil sende en mail til sygehuset. Hvis du sender mail til os via disse kanaler, vil du blive bedt om at sende din henvendelse som sikker digital post via www.borger.dk eller www.eboks.dk

Få hjælp til Digital Post
(15.07.2020)
Har du brug for hjælp til Digital Post, har du forskellige muligheder - vejledning, hotline og informationsmateriale

Sygehusets digitale postkasser
(15.07.2020)
Oersigt over alle Sygehus Sønderjyllands digitale postkasser

Kontakt os
(15.07.2020)
Sådan kommer du i kontakt med Sygehus Sønderjylland og dets afdelinger.

Datasikkerhed
(15.07.2020)
Informationer om datasikkerhed ifm. patientoplysninger på Sygehus Sønderjylland.

Patientansvarlig Læge
(15.07.2020)
Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som er udpeget til at bære det overordnede ansvar og overblik for en given patients forløb på Sygehus Sønderjylland.

Akut Hjælp
(15.07.2020)
Akut Hjælp i Sønderjylland - Læge- og skadevagten tlf. 70 11 07 07 - Ved alvorlig ulykke eller livstruende sygdom ring 1-1-2

Akut Hjælp
(15.07.2020)
Akut Hjælp

Giftlinjen
(15.07.2020)
Kontakt til Giftlinjen Region Syddanmark.

Mit Sygehus - App
(15.07.2020)
Som patient på Sygehus Sønderjylland kan du downloade app’en “Mit Sygehus”. Her får du relevante informationer om dit behandlingsforløb. Samtidig giver app’en dig mulighed for at deltage aktivt i din egen behandling.

Sengeafsnit - Medicinsk modtagelse, sengeafsnit
(15.07.2020)
Faktuel information AMVA - Akut medicinsk visitation

Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed
(15.07.2020)
Information om og fra Brugerrådet på Sygehus Sønderjylland; medlemmer, møder etc.

Er der noget, vi kan gøre bedre?
(15.07.2020)
På Sygehus Sønderjylland vil vi gerne levere kvalitet døgnet rundt og være sønderjydernes naturlige valg, når de bliver henvist til behandling på et sygehus. Du kan være med til at hjælpe os på vej ved at fortælle os om dine oplevelser. Derfor vil vi meget gerne tale med dig og høre fra dig, hvis du som patient eller pårørende oplever noget, vi kan gøre bedre. Eller hvis du bare har fået en god idé til sygehusets arbejde, som du gerne vil dele med os.

Utilsigtede hændelser - Rapportér, hvis det sker
(15.07.2020)
Hvis du som patient eller pårørende opdager, at der er sket en utilsigtede hændelse i forbindelse med, at du eller dit barn er indlagt, er du / I meget velkommen til at indrapportere hændelsen, så vi som personale kan lære af de fejl, der kan ske, men som vi ikke ønsker skal ske.

Ønsker du at klage eller søge erstatning?
(15.07.2020)
Ønsker du at klage over din behandling eller dine oplevelser på Sygehus Sønderjylland, findes der forskellige muligheder. Læs her hvilke.

Organisation og ledelse
(15.07.2020)
Ledelsen og organisationsdiagram over Medicinsk center, Sønderborg/Tønder

Dine kontakt-muligheder
(15.07.2020)
Hvis du vil hjælpe os med input eller på anden måde komme med tilbagemeldinger på dine oplevelser med sygehuset, har du en række muligheder for at komme i kontakt med os.

Sygehuset Indefra
(15.07.2020)
Når man kommer ind på sygehusets matrikler som patient, pårørende eller noget tredje, ser man kun en brøkdel af den verden, som Sygehus Sønderjylland er. Derfor har vi lavet serie af korte film, som viser sygehuset indefra. Serien har fokus på de dybt professionelle medarbejdere, som udfører deres livsvigtige opgaver bag lukkede døre.

Sygehuset på sociale medier
(15.07.2020)
Mød Sygehus Sønderjylland på sociale medier

Sikker post/e-mail for myndigheder og samarbejdspartnere
(15.07.2020)
Personfølsomme oplysninger - fx information om patienter - må kun udveksles via e-mail, når det sker i en sikker e-mail-kanal.

NemSMS - hjælp til at huske aftaler
(15.07.2020)
Tilmeld dig NemSMS og få hjælp til at huske din aftale på sygehuset! Hvis du er tilmeldt NemSMS og f.eks. har en aftale på sygehuset, får du en påmindelse på sms om aftalen 48 timer inden din mødetid.

Præst - Kontakt til
(14.07.2020)
Personalet kan hjælpe dig med at få kontakt til en præst.

Radio og TV
(14.07.2020)
Muligheder for at høre radio og se TV som patient på Sygehus Sønderjylland

Aabenraa
(14.07.2020)
Information om parkeringsmulighederne ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Tønder
(14.07.2020)
Information om parkeringsmulighederne ved Sygehus Sønderjylland i Tønder.

Sønderborg
(14.07.2020)
Information om parkeringsmulighederne ved Sygehus Sønderjylland i Sønderborg

Find vej og find rundt i Sønderborg
(14.07.2020)
Find vej til og find rundt på sygehuset i Sønderborg

Find vej og find rundt i Aabenraa
(14.07.2020)
Find vej til og find rundt på sygehuset i Aabenraa

Find vej og find rundt i Tønder
(14.07.2020)
Find vej til og find rundt på sygehuset i Tønder

Blodprøver, EKG og urinprøver
(14.07.2020)
Blodprøvetagning, EKG, urinprøver og andre undersøgelser foregår i Biokemisk Kliniks ambulatorier i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Kontaktinformation, åbningstider mv.

Prøvetagningsambulatorium
(14.07.2020)
Blodprøver, EKG, urinprøver og andre undersøgelser foregår i ambulatorierne i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Se åbningstider og mulighed for booking af tid.

Kontakt
(14.07.2020)
Kontakt til Røntgen & Skanning på Sygehus Sønderjyllnad

Nyttig information for jobsøgere
(10.07.2020)
En samling af nyttig information om Sygehus Sønderjylland for jobsøgere

Vores arbejdsplads
(10.07.2020)
Mød medarbejderne på Sygehus Sønderjylland i disse små portrætter.

Åreknuder
(10.07.2020)
Hvorfor kan gravide få åreknuder og hvordan forebygges de?

Æggehvidestoffer (protein) i urinen
(10.07.2020)
Om undersøgelse for æggehvidestoffer i urinen i graviditeten

Væskeophobning (ødemer)
(10.07.2020)
Gode råd ved væskeophobning (ødemer) i graviditeten

Vægt
(10.07.2020)
Vægt i graviditeten og beregning af BMI

Vand i kroppen
(10.07.2020)
Hvorfor får gravide ødemer og hvad kan man selv gøre?

Udflåd
(10.07.2020)
Om udflåd i graviditeten

Terminsberegning
(10.07.2020)
Hvordan beregnes fødselsterminen?

Svangerskabsforgiftning
(10.07.2020)
Hvad er svangerskabforgiftning og hvordan behandles den?

Svamp
(10.07.2020)
Hvorfor får gravide ofte svamp og hvad er behandlingen?

Sukkersyge i graviditeten
(10.07.2020)
Om sukkersyge i graviditeten (graviditetsdiabetes) og de nødvendige forholdregler

Sting i lysken
(10.07.2020)
Årsager til sting i lysken, når du er gravid.

Smertestillende medicin i graviditeten
(10.07.2020)
Forholdsregler for gravide ved brug af smertestillende medicin

Plukkeveer
(10.07.2020)
Hvad er plukkeveer og hvad betyder de for graviditeten?

Næseblod
(10.07.2020)
Hvorfor oplever man oftere næseblod i graviditeten?

Lændesmerter
(10.07.2020)
Hvorfor får gravide tit lændesmerter og hvad kan man selv gøre?

Ligamentsmerter
(10.07.2020)
Hvad er ligamentsmerter i graviditeten og hvordan kan de afhjælpes?

Kvalme
(10.07.2020)
Hvorfor har gravide tit kvalme og hvordan kan kvalmen afhjælpes?

Kramper i benene
(10.07.2020)
Et godt råd mod kramper i benene hos gravide

Karpaltunnelsyndrom
(10.07.2020)
Årsager til karpaltunnelsyndrom i graviditeten

Hæmorroider
(10.07.2020)
Hæmorroider - hvorfor opstår de tit i graviditeten og hvad kan du selv gøre?

Hyppig vandladning
(10.07.2020)
Årsager til hyppig vandladning i graviditeten

Halsbrand
(10.07.2020)
Halsbrand i graviditeten - hvorfor sker det og hvordan kan det afhjælpes?

Graviditetsbetinget kløe
(10.07.2020)
Hudkløe i graviditeten - hvad skyldes den og hvordan behandles den?

Glukosebelastning (undersøgelse af urin for sukker)
(10.07.2020)
Hvad er glukosebelastning og hvorfor udføres den?

Forstoppelse
(10.07.2020)
Hvordan forebygger du forstoppelse i graviditeten

Flyrejser
(10.07.2020)
Graviditet og forholdsregler ved flyrejser

Bækkensmerter
(10.07.2020)
Bækkensmerter i graviditeten - årsager og hjælp

Blødning i graviditeten
(10.07.2020)
Årsager til blødning i løbet af graviditeten

Blødende tandkød
(10.07.2020)
Blødende tandkød i graviditeten - hvorfor?

Blærebetændelse
(10.07.2020)
Om blærebetændelse i graviditeten

Blodtryk
(10.07.2020)
Hvorfor er det vigtigt at kontrollere blodtryk i graviditeten?

Barnets vækst
(10.07.2020)
Om barnets vækst i livmoderen i løbet af graviditeten

Barnets bevægelser
(10.07.2020)
Barnets bevægelser i livmoderen siger noget om, hvordan barnet har det.

E-learning - selvstudie
(10.07.2020)
Side om e-learning/selvstudie om fødselsforberedelse via små film og god information fra diverse organisationer ved graviditet, fødsel, barsel

Anbefalinger til gravide
(10.07.2020)
Anbefalinger og tips til kost i graviditeten

Tønder jordemoderkonsultation
(10.07.2020)
Informationer om Tønder jordemoderkonsultation

Skærbæk jordemoderkonsultation
(10.07.2020)
Informationer om Skærbæk jordemoderkonsultation

Sønderborg jordemodercenter
(10.07.2020)
Informationer om Sønderborg jordemodercenter

Nordborg Jordemoderkonsultation
(10.07.2020)
Her finder du Jordemoderkonsultationen i Nordborg

Haderslev jordemodercenter
(10.07.2020)
Information om Haderslev jordemodercenter

Aabenraa Jordemoderkonsultation
(10.07.2020)
Information om og fra Aabenraa jordemoderkonsultation

Her kan du gå til jordemoder
(10.07.2020)
Informationer om jordemodercentre og jordemoderkonsultationer i Sønderjylland

IRS - MÅ IKKE SLETTES - Forsiden - Venstre side
(08.07.2020)
IRS - MÅ IKKE SLETTES - Forsiden - Venstre side

Gravid fra A til Å
(08.07.2020)
Graviditetsleksikon - vigtige emner og begreber

Mave-tarmsygdomme (Medicinsk Gastroenterologi og Hepatologi)
(08.07.2020)
Medicinsk Gastroenterologi og Hepatologi

Ældresygdomme (Geriatri)
(08.07.2020)
Information om arbejdet som KBU-læge i afdelingen for Ældresygdomme (Geriatri)

Medicinske sygdomme, Aabenraa
(08.07.2020)
Information om afdelingen for Medicinske sygdomme, Aabenraa målrettet KBU-læger

De efterfølgende jordemoderundersøgelser
(08.07.2020)
Indholdet af 2. og efterfølgende graviditetsundersøgelser hos jordemoderen

Familieambulatoriet
(08.07.2020)
Familieambulatoriet er tilbud til gravide der har eller har haft alkohol- eller rusmiddelmisbrug eller et forbrug af smertestillende og vanedannende medicin

Omsorgskonsultation
(08.07.2020)
Jordemoderkonsultation for gravide med øget behov for omsorg

Gravide, som tidligere har mistet et barn fra graviditetsuge 14+ 0 og frem (Stjernekonsultation)
(08.07.2020)
Tilbud til gravide, der har mistet barn

Tvillinger, trillinger osv.
(08.07.2020)
Konsultationstilbud til forældre, der venter tvillinger og trillinger

Kontakt os
(08.07.2020)
Kort beskrivelse af læring

KBU (Klinisk Basisuddannelse)
(08.07.2020)
Information om Klinisk Basisuddannelse (KBU) på Sygehus Sønderjylland.

Klovne
(07.07.2020)
Om torsdagen i tidsrummet 10-13 kan du møde hospitalsklovnene Todaysi og Boing på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Internet
(07.07.2020)
På Sygehus Sønderjylland tilbyder vi gratis trådløst internet til patienter og besøgende via Gaestenet.

Håndhygiejne
(07.07.2020)
God håndhygiejne kan forebygge smitte.


Siden er sidst opdateret 15-02-2016
Sygehus SønderjyllandSygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk