Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk

Speciallæge i diagnostisk radiologi

Vores afdeling præges af mangfoldighed, åbenhed og dialog. Afdelingen er fordelt på tre matrikler Sønderborg (SBS), Åbenrå (AAS) og Tønder (TS), med SBS som hoveduddannelsesansvarlig enhed. Uddannelseslæger har fysisk arbejdssted på SBS og AAS jf. stillingsopslag.

Efter et struktureret to-ugers introduktionsforløb, vil du hurtig blive integreret i det daglige arbejde. Som uddannelsessøgende vil du være tilknyttet en daglig vejleder indenfor et af vores modaliteter, herunder CT, MR, UL, konventionel røntgen og gennemlysning. Du vil få tildelt ansvarsområder, hvor der vil være gode muligheder for mesterlære. Efterhånden vil du selvstændigt kunne varetage opgaver indenfor dit kompetenceniveau. Vores spektrum favner bredt og der er rig mulighed for at lære alt fra CT-interventioner og gennemlysningsvejledte funktionsundersøgelser til tolkning af avancerede MR-skanninger og mammografi. Der er konferencer indenfor det lungemedicinske, neurologiske, urologiske, ØNH, ortopædkirurgiske, abdominalkirurgiske, pædiatriske, onkologiske og intensivmedicinske og mammaradiologiske speciale. De fleste konferencer afholdes dagligt. Der ud over er der hver uge flere Multidisciplinære-Team-konferencer. Du vil blive oplært og superviseret i afholdelse af relevante konferencer.

I introduktionsåret vil du være tilknyttet SBS med tre måneders fokuseret ophold på AAS. Uddannelsesplanen i introduktionsforløbet vil typisk indeholde tre måneders ophold i CT, UL og konventionel røntgen samt minimum én måned i MR. På dit ophold i AAS vil du oplæres i traumeradiologi med fokus på muskuloskeletal området. Herunder vil der være mulighed for at deltage i traumeteamet, da AAS har 24-timers traumeberedskab (level 2) for akut skadede patienter med to traumemodtagerum efter nyeste standarder med direkte tilgang til en af vores CT-skannere. Her får du indblik i diagnostikken af indre blødninger, traumatiske organlæsioner og tolkningen af columnafrakturer. Derudover vil der typisk være to-ugers teaser ophold på vores Mammaradiologisk Center på AAS, som fungerer som selvstændig enhed.

I hoveduddannelsen tager vi udgangspunkt i den enkeltes kompetenceniveau og du vil have mulighed for at strukturere din rotationsplan selvstændigt i samarbejde med din hovedvejleder med udgangspunkt i målbeskrivelsen og logbogen. Her vil der være mulighed for at bruge både SBS, AAS og TS på lige fod for at få den bedst mulige uddannelse. Uddannelsesniveauet og -udviklingen vil løbende blive bedømt og tilpasset ud fra strukturerede observationer, audits og vejledersamtaler.

Som noget særligt for vores center, har du mulighed for at gå i vagt med tilknyttet bagvagt, typisk i slutningen af din introperiode eller starten af hoveduddannelsesforløbet. Du vil være del af et 6-delt rul med tilkaldevagt fra hjemmet i aftentimerne. Vagtarbejdet giver minimum syv fridage i normperioden (6 uger) samt ekstra penge i lommen. Desuden vil du have nemmere ved at starte vagter på et travlt universitetssygehus, da du vil lære at tage selvstændige beslutninger og håndtere akutte situationer i familiære omgivelser.

Du vil blive oplært i interventioner, herunder især ultralydsvejledte drænager og biopsier samt gennemlysningsvejledte nefrostomikateterskift og lumbalpunkturer, hvilket anses som grundlæggende kunnen af yngre radiologer. Desuden sættes pris på oplæringen af nefrostomikateter anlæggelse, hvilket igen giver dig fordele ift. dit ophold på de højt specialiserede sygehuse.

Vi sætter stor vægt på faglig udvikling og læring. Således mødes vi hver dag til et lægefagligt frokost møde, hvor dagens mest spændende eller vanskelige cases præsenteres og diskuteres. Desuden er der regelmæssig onsdagsundervisning. Vi sætter pris på, at den du som uddannelsessøgende tilegner dig relevante kompetencer indenfor læring. Du vil kunne afprøve dine evner i undervisningen af bl.a. radiografstuderende og kollegaer.

Udover deltagelse i I-kurser og de obligatoriske speciale specifikke  kurser, vil der være mulighed for individuelt at ansøge om tilskud til andre relevante kurser og kongresdeltagelse.

Yderlige oplysninger om vores uddannelse kan indhentes hos:

 

Uddannelsesansvarlig overlæge

Thomas Hill
Thomas.Hill1@rsyd.dk 

 

 

 

Diagnostisk radiologi er præget af en hurtig teknologisk udvikling, specielt vedrørende invasive procedurer, ultralyd, MR- og CT-skanninger, digitaliseret konventionel radiologi, teletransmission og PACS systemer (elektronisk arkivering og kommunikation).

Den radiologiske afdeling er en central afdeling på ethvert hospital og er en tværgående samarbejdspartner for samtlige kliniske afdelinger.

Sygehus Sønderjylland har Røntgen & Skanning fordelt på 3 lokaliteter - Tønder, Aabenraa og Sønderborg.

Røntgen & Skanning  har tre introduktionsstillinger samt to radiologisk hovduddannelsesforløb.

Et uddannelsesforløb er sammensat således:

- 12 mdr. introduktionsstilling

- 12 mdr. FBE (Sønderborg/Aabenraa)

- 24 mdr. HSE (Odense)

- 12 mdr. FBE (Sønderborg/Aabenraa)

 

FBE - Funktionsbærende enhed

HSE - Højspecialiseret enhed

 

Yderligere oplysninger om uddannelsesforløbet kan findes her:

Dansk Radiologisk Selskab

Den lægelige Videreuddannelsei Region Syd


 


Siden er sidst opdateret 18-7-2017Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk