Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Plejekoncept

Sygehuset organiseres funktionsorienteret og skaber det rette fundament og de rette rammer for patientforløbene,
patientbehandling, patientvelfærd, pårørende, personale og arbejdsgange. Der er taget afsæt i principperne fra Region Syddanmark vedrørende fremtidig organisering i kompetenceklynger, hvor der brydes med de nuværende specialeopdelinger.

En kompetenceklynge har et resurcefællesskab i form af sengepladser og ambulatoriefaciliteter, hvor personalet arbejder i tværgående teams i patientforløbet.

Plejeprincipperne skal underbygge visionen om at sikre patienterne et samlet behandlingsforløb af høj kvalitet fra modtagelse til udskrivning.

 

Klik her for at se i fuld skærm
Illustration af opbygningen af plejeenheder

 

 

Kompetenceklynge

En kompetenceklynge har et ressourcefællesskab i form af sengepladser og ambulatoriefaciliteter med videre med henblik på at sikre fleksibel udnyttelse heraf. Det vil sige at sengeafsnittene og ambulatorierne indrettes identisk for at kunne indeholde fleksibilitet, elasticitet og generalitet med evne til at optage de forandringer og behovsændringer, der kunne opstå.

Arbejdet organiseres i patientforløbszoner, som er ansvarlige for en gruppe beslægtede forløb - fra start til slut. Det forudsættes endvidere, at en kompetenceklynge har en overordnet ledelse.

Kompetenceklyngeprincippet følger FAM rapportens anbefalinger for patientforløb.

 • Klynger er fornuftige fællesskaber om ressourcer:
  • så store at det hænger sammen økonomisk og funktionelt så små, at de stadig er overskuelige.
 • Klyngerne har ikke nødvendigvis samme udstrækning og funktionaliteter.
 • Følgende hensyn er styrende for klyngedannelserne:
  • Patientforløb
  • Omfang og kapacitet
  • Funktionaliteter i klyngen
  • Hensyn og omsorg til andre
  • Andre samarbejdspartnere ex forskning
 • Alle klynger planlægges med et sengeområde, som spænder over intermediær, standardsenge og udskrivningssenge.
 • Hver klynge består af ca. 80 plejeenheder dertil integreres ambulatorierne i afdelingerne
 • Patienter optil 225 kg skal som standard kunne rummes i en sengeafdeling. Her tages der udgangspunkt i indretning med inventar som senge og toilet stol.
 • Hver klynge opdeles i mindre funktionsenheder, som deler faciliteter

 

Funktionsenhed

Hver klynge opdeles i mindre funktionsenheder på hver mellem ca. 32 - 40 plejeenheder, som deler faciliteter.

 • En funktionsenhed består af ca. 32 - 40 én-sengsstuer med eget bad og toilet. Funktionsenheden er af en udstrækning, der kan håndteres af én plejegruppe omkring en nattevagt.
 • AGV-station med urent og rent rum. Et lukket AGV-system, hvor AGV’en aflevere og henter rent og urent materiale til afnittet i seperat AGV-rum.
 • Fælles supportrum - nødforsyningerne herfra understøtter og er en forudsætning for de akutte aktiviteter.
 • Fælles opholdsrum med tekøkken, hvor patienter og pårørende kan opholde sig. Tekøkkenet er en support-enhed for kaffe, te mv.
 • Ét stort medicinrum, der skal kunne rumme farkonomer, medicinskabsautomat samt rørpostsystem. Der er i Lægemiddelkomitéen nedsat en logistikgruppe, der arbejder med håndtering af medicin. Man forestiller sig, at man i fremtiden ikke skal håndtere medicin, som på den aktuelle metodik. Denne fremtidige metodik skal kunne indeholdes i det fremtidige afsnit uden problemer, når det bliver muligt.
 • Én fælles reception, der byder velkommen og med overblik over alle plejeenhederne i funktionsenheden.
 • Der indrettes et rørpostsystem med modtagestation i Receptionen til håndtering af Labprøver, blodprøver, akutmedicin, journaler mm. se rapport vedr. forsyningsprincipper
 • Fælles personalefaciliteter som ophold, kontor, toilet mv.

 

Team

Èt team er en underopdeling af en funktionsenhed, der danner en overskuelig enhed for en plejegruppe.

 • Et team består af 8 én-sengsstuer med eget toilet og bad. Eget toilet og bad vil eliminere en alvorlig smittekilde. Toiletrummet skal være rengøringsvenligt i udformningen og kunne tåle desinfektion. Der skal være adgang fra patientstuen til toiletrummet.
 • Inden for hvert team etableres en Teamstation, med overblik over de 8 sengestuer.
 • Der indrettes et rørpostsystem med modtagestation i et særligt afskærmet område ved Teamstationen til håndtering af Lab-prøver, blodprøver, akutmedicin, journaler mm.
 • Inden for 2 teams etableres et skyllerum/rent depot.
 • Det skal være muligt at isolere et team fra de øvrige teams.

 


Siden er sidst opdateret 29-06-2018
Sygehus SønderjyllandSygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk