Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk

Sengestuer og ambulatorier

Rendering. Model af en kommende sengestue. Enestue.Enestuer

Sygehus Sønderjylland ønsker, at plejeenhederne i al nybyggeri bliver enestuer.
Vi ved, at enestuer giver færre infektioner, fordi rummene er nemmere at rengøre. Desuden er det muligt at skabe et rum med færre støjgener for den enkelte patient. Det giver mindre stress og behageligere hvile for den enkelte patient. Samtidig gives der mulighed for bedre kommunikation mellem personale og patient, da det er lettere at forstå hinanden uden baggrundsstøj og uden at andre lytter med.

Principper for enestuer

  • Der er bad og toilet til hver enestue. Der er direkte adgang fra enestuen til toiletrummet.
  • Enestuen er rummelig og multifunktionel, med plads til samtale og undersøgelse. Personalet kommer til patienterne og ikke omvendt.
  • Alle enestuerne etableres ensartet. Genkendelige rum øger patientsikkerhed og arbejdsmiljø.
  • På enestuerne er der IT-faciliteter samt multimediefunktioner (tv, radio, spil). 
  • Enestuen skal være indrettet med henblik på, at pårørende kan være der.
  • Der laves gennemstiksskabe fra gangen, hvori der placeres de nødvendige kliniske redskaber til den enkelte patients behov.

Ambulatorier

Ambulatorierne, dvs. undersøgelsesrummene, placeres tæt på sengeafsnittene for at skabe fællesskaber om ressourcer og kapacitet. De bygges og indrettes stort set som sengestuerne. Det giver fleksibilitet idet der er mulighed for at ændre rummenes funktion fra dag til dag, alt efter afdelingens behov og krav.

Principper for ambulatorier

  • Ambulatorierne indrettes som enestuer, dog uden eget bad og toilet.
  • Alle stuerne etableres ensartet, så funktionaliteten af rummene er identiske.

Siden er sidst opdateret 11-12-2012
KommunikationSygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk