Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Patientpjecer

På denne side finder du en oversigt med pjecer, foldere og informationsmateriale der er fremstillet i regionen.

Materialet kan indeholde alt fra information om en behandling til de rettigheder du har som patient og er tiltænkt til at hjælpe dig godt på vej, når du er under behandling i Medicinsk afdeling.

Materialet ligger i PDF format. For at læse filerne skal du bruge Adobe Reader eller et andet program der kan vise PDF formatet.

Hent Adobe Reader

Se på listen herunder for at finde det materiale du leder efter. Materialet er sorteret alfabetisk


Link Aftaleark
Aftaleark til patienter, Afdeling for Hjertesyddomme
Link Koronarangiografi
Ambulant Koronarangiografi
Link Apopleksi
Om indlæggelse ved symptomer på apopleksi (blodprop).
Link Biopsi
Ultralyds og CT-vejledt biopsi.
Link Blodtransfusion
Omkring forholdene ved blodtransfusion.
Link Lifecard
Optagelse af hjerterytme
Link Døgnblodtryksmåling
Døgnblodtryksmåling med apparat i hjemmet
Link Efter KAG-undersøgelse
Folder omkring hvad der kommer efter KAG-undersøgelse
Link Ekkokardiografi via spiserøret (TEE)
Ultralydsundersøgelse af hjertet via spiserøret
Link Gastroskopi
Kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm.
Link Hjerterehabilitering
Information om Hjerterehabilitering
Link Forløb i Hjertesvigtsklinik
Beskrivelse af forløb i Hjertesvigtsklinik
Link Håndhygiejne
Informationspjece omkring håndvask og vigtigheden heraf.
Link Information ved udskrivelse
Informationspjece der i mange tilfælde udfyldes ved udskrivelse.
Link Koloskopi
Kikkertundersøgelse af tyktarmen.
Link Kontaktpersonsordning
Kort information omkring kontaktpersoner i forbindelse med indlæggelse.
Link Mine rettigheder som patient
Generel information om dine rettigheder som patient, herunder eks. aktindsigt, livstestamente, donor muligheder mv.
Link Når en af dine nærmeste dør
Omkring sorgen ved at miste en af dine nærmeste, og hvad der sker efter et dødsfald.
Link Pacemakerbehandling
Pacemakerbehandling før, under og efter
Link Roskildesyge
Information om forholdsregler ved Roskilde- og omgangssyge.
Link R-test
Måling af hjerterytme.
Link Sigmoideoskopi
Kikkertundersøgelse af venstre side af tyktarmen.
Link Sygdomme I aortaklappen
Sygdomme I Aortaklappen
Link Synachten test
Undersøgelse af binyrebarkens funktion.
Link Sårbehandling
Behandlingsmetoder af sårtyper.
Link Temaundervisning for type 1 diabetes
Temaundervisning for type 1 diabetes, omkring kulhydrattælling og insulinbehandling.

Siden er sidst opdateret 28-03-2019
Sygehus SønderjyllandSygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk