Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk

Læringsstrategi

 

- Målbeskrivelsen beskriver følgende læringsmetoder: 

Specialespecifikke kurser

Under introduktionsuddannelsen tilbydes via Videreuddannelsesudvalget i Region Syd:

  • Obligatorisk kursus i laparoskopisk simulation
  • Obligatorisk kursus i laparoskopi
  • Obligatorisk kursus i obstetrisk færdighedstræning

Kurserne holdes én gang om året, og datoerne får du at vide af din uddannelsesansvarlig overlæge.

Derudover anbefaler vi, at du tilmelder dig FYGO's kurser: http://fygo.dk

« Tilbage til toppen

 

Tværfaglige kurser

Sideløbende med den kliniske ansættelse gennemføres:

Du skal selv sørge for at tilmelde dig via www.evaluer.dk og informere din afdeling om, at du deltager.

« Tilbage til toppen

 

Mesterlære i klinisk arbejde

En stor del af læringen som yngre læge foregår gennem superviseret deltagelse i det praktiske arbejde i afdelingen, på operationsgangen, på fødestuen og i ambulatorium.

I ambulatoriet er der afsat en erfaren tutorlæge, der kan tilkaldes til supervision. På operationsgangen og i vagt er der en erfaren læge som bagvagt.

I moderne forstand er mesterlære en form for reflekterende læring.

« Tilbage til toppen
 

Færdighedsudviklende perioder

Under introduktionsuddannelsen i Aabenraa planlægges:

  • Færdighedsudviklende periode i gynækologisk/obstetrisk ultralyd på 1-2 uger
  • Færdighedsudviklende periode på fødegangen i 1-2 uger
  • Færdighedsudviklende periode på operationsgangen i 1-2 uger

En forudsætning for godkendelse af dit introduktionsforløb er, at du gennemfører disse færdighedsudviklende perioder. 

Færdighedsudviklende periode i gynækologisk/obstetrisk ultralyd 

Formålet med den færdighedsudviklende periode i gynækologisk/obstetrisk ultralyd er, at du skal tilegne dig viden om ultralydundersøgelsens muligheder og begrænsninger i gynækologi og obstetrik. Færdighedsmæssigt skal trænes UL af tidlige graviditetsproblemer.

Perioden har en varighed på 1-2 uger, og kan med fordel deles op i 2 dele med en kort introduktion i starten af introduktionsuddannelsen for siden hen at afsætte en uge til en mere systematisk gennemgang af apparatur og udførelse af superviserede scanninger. 

Færdighedsudviklende periode på fødegangen 

Formålet med den færdighedsudviklende periode på fødegangen er, at du skal blive introduceret til arbejdsgangene på fødegangen og forløbet af den normale fødsel. Perioden har en varighed på 1-2 uger med daglig funktion på fødegangen og bør ligge i starten af introduktionsstillingen. Dele af den periode vil foregå under supervision af erfarne jordemødre. 

Færdighedsudviklende periode i gynækologisk kirurgi

Der tilrettelægges dage i dagkirurgisk regi, hvor du er en hel dag sammen med en speciallæge me henblik på oplæring i diagnostisk hysteroskopi, laparoskopi og evacuatio uteri.

Det tilstræbes, at hovedparten af planlagte kejsersnit udføres af læger i introduktionsstilling.

Formålet med færdighedsudviklende perioder er, at du skal lære basal kirurgisk teknik, blive introduceret til arbejdsgangene på en operationsgang og opnå de nødvendige kirurgiske kompetencer.

« Tilbage til toppen
  

Fokuseret klinisk ophold

Da afsnittet for Kvindesygdomme i Aabenraa hovedsageligt udfører evacuatio uteri som medicinsk behandling, tilbydes der i samarbejde med Gynækologisk-obstetrisk afdeling OUH en superviseret dag med kirurgisk evacuatio i dagkirurgisk regi i Svendborg.

« Tilbage til toppen

 

Færdighedstræning og e-learning

En række af de obstetriske håndgreb kan du træne på fødefantomer, som vi har på fødegangen. Benyt muligheder til at træne i vagt - alene, sammen med en kollega, jordemoder eller bagvagt.

Derudover organiseres kursus i obstetrisk færdighedstræning i Region Syd.

Laparoskopi skal du træne på lap-sim, som er tilgængelig på reservelægekontoret. Der er vejledning til brug og oprettelse. Vær opmærksom på, at du skal have gennemført den første del af øvelserne, før du får mulighed for selv at laparoskopere.

Der er mulighed for CTG e-learning - https://rsd.plan2learn.dk/KursusVal.aspx?id=36768. Derudover tilbyder vi CTG-undervisning og STAN-certificering 3-4 gange årligt. 

« Tilbage til toppen

 

Selvstudium

Selvstudium vil sige, at den enkelte, med eller uden hjælp fra andre, tager initiativ til at definere sine behov for læring, formulerer sine læringsmål, identificerer ressourcer og læringsstrategier hertil, og selv vurderer resultaterne.

Læste artikler, litteratursøgninger, arbejde med PC-programmer registreres i porteføljen.

« Tilbage til toppen

 

Undervisningsopgaver

Undervisning af andre kan omfatte læger og alle andre personalegrupper og patienter. Du skal undervise min. 1 gang på vores onsdagsmorgenmøde. Der vil være en god læring i at påtage sig undervisningsopgaver uden for afdelingen, f.eks. seksualundervisning i folkeskolen.

Undervisningsopgaver registreres i porteføljen.

« Tilbage til toppen

 

Fremlæggelse ved konferencer

Fremlæggelse ved konferencer er et godt sted at drøfte videnskabelige problemer i en klinisk sammenhæng.

Fremlæggelser registreres i porteføljen.

« Tilbage til toppen

 

Opgaver og forskning

F.eks. at indgå i udarbejdelse af kliniske vejledninger, patientinformationsmaterialer. Det er vigtigt, at du i din introduktionansættelse som minimum har revideret én instruks og forfattet én ny. Vejleder, klinikleder eller uddannelsesansvarlig overlæge kan vejlede om, hvilke instrukser der er relevante. Ligeledes vil litteratursøgning i forbindelse med kliniske problemstillinger eller interesseområder være relevant.

Gennemførte opgaver registreres i porteføljen.

I Aabenraa har vi aftale med fagbiblioteket om, at alle læger i gynækologi og obstetrik får tilsendt mail med alle udgivne gynækologisk-obstetriske fagtidsskrifter. På den måde er nemt at holde sig opdateret.

« Tilbage til toppen

 

Operative og obstetriske indgreb

Alle gennemførte indgreb skal du føre ind på operationslisten i porteføljen og bevare dem gennem hele speciallægeuddannelsen.

« Tilbage til toppen

 

Billeddokumentation for UL

Alle relevante UL-billeder skal du gemme med beskrivelse. De udgør også en del af porteføljen.

« Tilbage til toppen

 

 


 


Siden er sidst opdateret 19-3-2018Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk