Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Evaluering

Målbeskrivelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af de anvendte evalueringsmetoder samt bilag til brug for evaluering.

Se Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelse i Gynækologi/Obstetrik, 2013.

 

Portefølje

Porteføljen er en mappe, hvori du samler den nødvendige dokumentation for uddannelsesforløbet.

Indholdet i mappen inddrages løbende i vejledersamtaler og danner grundlag for evaluering af den uddannelsessøgende.  

Logbog, registrerede og gennemarbejdede cases valgt af den uddannelsessøgende, billed-dokumentation for UL, deltagelse i kurser, læringsplaner / kontrakter, fortegnelse over arbejde: vagter, ambulatoriefunktioner mv., administrative funktioner (f.eks. vagtskemaplanlægning, arrangere audit mv.), uddannelsesfunktioner: organisering af uddannelse, uddannelse af andre, mundtlige præsentationer med oplæg på lægemøder, konferencer mv., oversigt over læste artikler, litteratursøgninger, udarbejdelse af kliniske vejledninger osv.  

Dele af porteføljen kan evt. opbevares elektronisk.

 

Logbogen

Logbogen er per 1.11.14 overgået til digital signering. Logbogen findes på www.evaluer.dk . Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sørge for, at du bliver oprettet. 

I  din logbog samler du underskrifter på opnåede kompetencer, og dette danner grundlag for godkendelse af uddannelsesforløbet, som signeres endeligt via den uddannelsesansvarlige overlæge.

 

Checklisten

Checklisten er en lille bog i lommeformat, hvor du samler underskrifter på, hvilket kompetenceniveau du har opnået på de kliniske færdigheder. Checklisten udleveres ved ansættelse i afdelingen og danner grundlag for underskrifter i logbogen.
 

Porteføljevurdering af cases

Porteføljevurdering af cases anvendes til at gennemgå 10 journaler, som du udvælger inden for områder specificeret i målbeskrivelsen (se afsnit 7.3.1).

Porteføljevurdering foretages af hovedvejleder.

 

Observation af klinisk arbejde

Kompetencevurdering medvirker til at strukturere og optimere læring. Der bruge følgende kompetencevurdringsmetoder:

LINK: http://www.dsog.dk/uddannelse/intro-og-hoveduddannelse/kompetencevurdering/ (kan vi evt lægge de forskellige skemaer på vores hjemmeside, så de er nemme at printe ud?)

 • Vurderingsskalaer. 
  Link til A-E
 • Checkliste ved struktureret klinisk observation. 
  Link til checklisten
 • Checkliste til optælling af gennemført aktivitet.
  Link til checklisten
 • Structured Assessment of Tecnical Skills (OSATS) oversættes til objektiv struktureret vurdering af tekniske færdighededer fx til laparaskopi, suturering af fødselsbristninger, cup anlæggelse.
   Link til skemaet
 • Structured Assessment of ultrasounds skills (OSAUS)
   Link til skemaet
 • Mini-Cex   Struktureret supervision af fx et ambulatoriebesøg
   Link til skemaet
360 graders feedback

Det er en kompetencevurderingsmetode, hvor dine samarbejdspartneres vurderinger af din adfærd i forskellige samarbejdsrelationer sættes i relation til din egen vurdering af din egen adfærd.

Metoden indebærer således indhentning af feedback fra dine samarbejdspartnere.

Henimod slutningen af introduktionsansættelsen skal der foretages 360 graders feedback i afdelingen. Evalueringen følges op ved en samtale med uddannelsesansvarlig overlæge.

Link til 360 graders skema.

 


Link Evalueringssamtaler
Link Ansvarsfordeling

Siden er sidst opdateret 7-3-2017Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk