Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder

Sygehuset i Sønderborg er sammen med sygehusene i Aabenraa og Tønder en del af Sygehus Sønderjylland og samarbejder desuden uddannelsesmæssigt med Dansk Gigthospital, som er flyttet til matriklen i Sønderborg.

Vores afdeling er i evig udvikling med store muligheder for faglig udvikling. Patientkategorierne spænder vidt lige fra specialafsnit indenfor hjertemedicin, lungemedicin, nyremedicin, endokrinologi/diabetes, onkologi, palliation til intern/akut medicin.

KBU-læger starter med et 2 ugers introduktionsforløb, hvor du undervises i de medicinske subspecialer, akut modtagelsen samt radiologisk afdeling. Dertil vil der være undervisning i EPJ-programmet Cosmic, andre IT-systemer samt hjertestopsundervisning. Der er afsat tid til følgevagter på medicinsk modtagelse (AMVA) med dagvagter og aftenvagter i intro-forløbet.

Som ansat i afdelingen vil du være tilknyttet et af de tre sengeafsnit (M14; nyremedicinsk/endokrinologisk, M42/41; lungemedicin og palliation eller AMVA; medicinsk modtagelse) med stuegangsfunktion, samt indgå i vagtrullet. Ønsker om tilknytning til et specifikt afsnit, kan indsendes til skemalægger og/eller en af de uddannelsesansvarlige overlæger forud for dit ophold. Under dit ophold ved Medicinske Sygdomme vil der være mulighed for fokuseret ophold på andre afdelinger. Dette efter aftale med skemalægger og vejleder.

Medicinske Sygdomme anerkender det svære skift fra rollen som studerende til lægerollen, og tilbyder derfor KBU-lægerne at indgå i supervisionsgruppe med vores sygehus psykolog.

Afdelingen rummer Medicinsk Forskningsenhed under Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Primære forskningsområder er indenfor intern medicin og palliation med fokus på registerforskning. Der er tilknyttet unge forskere i ph.d.-forløb samt seniorforskere i post.doc-forløb samt 2 kliniske lektorer. Det er afdelingens mål at alle yngre læger skal have mulighed for at deltage i forskning.

Sammen med øvrige KBU-læger på Sygehus Sønderjylland inviteres du til fyraftensmøder sidste onsdag i hver måned, hvor skiftende emner tages op.

 

Vores afdeling består af følgende afsnit:

Medicinsk Modtagelse er beliggende på M61-etagen og har i alt 26 senge. Foruden medicinske patienter modtages kardiologiske patienter i samarbejde med Afdeling for Hjertesygdomme samt neurologiske patienter, som modtages af et neurologisk vagtlag.  Afsnittet har tillige et Medicinsk Dagafsnit.

Afdelingssygeplejerske: Rasmus Jørgensen

 

Afsnit for Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme har i alt 18 senge på M14. Afsnittet rummer nefrologiske, endokrinologiske, intern medicinske og patienter med sår og amputation på baggrund af medicinsk grundmorbus. Afsnittet har endokrinologisk, bariatrisk, nefrologisk, sårambulatorium samt hæmodialyseafsnit. Desuden et endokrinologisk ambulatorium i Aabenraa og Tønder.

Afdelingssygeplejersker: Connie L. Hansen, Anja Krarup og Helle Jacobsen.

 

Afsnit for Lungesygdomme og Kræftsygdomme har 2 sengeafsnit og flere ambulatorier.

Lungemedicinsk Sengeafsnit har 17 senge på M42. Der er tilknyttet Lungemedicinsk Ambulatorium, hvor der behandles forskellige lungesygdomme, herunder lungecancerudredning og bronkoskopifunktion. Der er ambulatorium med lægebemanding én dag pr. uge i Aabenraa.

Afsnit for Lindrende behandling har 14 senge på M41. Her behandles kræftpatienter, der er tilknyttet Region Syddanmarks terminalordning.

I kræftambulatoriet behandles patienter med brystkræft, lunge- og tarmkræft samt kontrol af malignt melanom.

I det palliative team behandles patienter med komplekse palliative problemstillinger. Til afsnittet hører endvidere sygehusets kliniske diætister.

Afdelingssygeplejersker: Mette Thams, Bente Holm Laursen og Gitta Hansen

 

Medicinsk Daghospital i Tønder har ambulant aktivitet, specielt indenfor gastroenterologi, diabetes og osteoporose. Medicinsk Daghospital har sygehusets eneste DXA-scanner. Der er endvidere akut modtagelse af ambulante patienter, der efter henvisning fra egen læge eller vagtlæge kan ses straks til udredning og behandling. Afsnittet har sin egen lægebemanding.

Afdelingssygeplejerske: Jonna Bruhn

 

Vagt:

Vagtbemandingen består i dagtiden (fra kl. 08.00 - 23.00) af 2 forvagter, om natten 1 forvagt, samt 1 bagvagt hele døgnet. De angivne arbejdstider er for yngre læger:

Stuegang                      kl. 08.00 - 15.00

Forvagt dag                  kl. 08.00 - 16.30 (DV1 og DV2)

Forvagt aften                kl. 16.00 - 23.30 (AV2)

Forvagt nat                   kl. 16.00 - 09.00 (AV1)

Forvagt nat (fre + lør)   kl. 16.00 - 08.30 (AV1)

Bagvagt dag                 kl. 08.00 - 16.30 (BV)

Bagvagt nat                  kl. 16.00 - 09.00 (BV)

Bagvagt nat (fre + lør)  kl. 16.00 - 08.30 (BV)

Fredag-søndag udskiftes DV2 og AV2 af den DV3 fra kl. 10.30 - 22.30

 

Fremmødeplan foreligger 1 måned før den 1. i den efterfølgende måned. Friønsker/arbejdsønsker indsendes til skemalægger senest d. 10. i måneden inden vagtplanen skal foreligge.

Ved sygemelding til dagstid kontaktes skemalægger eller forvagt mellem kl. 07.00 - 07.45. Til øvrige vagter snarest muligt. Du bedes så vidt muligt oplyse forventet varighed. Raskmelding foretages senest inden kl. 12.00 dagen inden til skemalægger eller ved dennes fravær til forvagten.

Dine ansættelsespapirer vil blive fremsendt direkte til dig fra HR-afdelingen.

Den første dag møder du kl. 08.00 i medicinsk mødelokale på M44 tårn 40, 4. sal, medmindre du er indkaldt til fælles sygehusintroduktion via HR-afdelingen.

 

 Nyttige kontaktpersoner :

 

Uddannelsesansvarlige overlæger:

 

Speciale-/afsnitsansvarlige overlæger:

 

  • Medicinsk forvagt 799 73020
  • Medicinsk bagvagt 799 73022
  • Koordinerende skemalægger: Marianne Ecklon, marianne.ecklon@rsyd.dk Direkte 799 73002 Mobil 20577772
  • Boligadministrationen: 799 70820 (mandag-fredag mellem kl. 10.00-13.00) alternativt boligadministration.sbs@rsyd.dk 

 

Links til afdelingen og medicinsk forskningsenhed:

medicinsk afdeling

medicinsk forskningsenhed

 

Lidt om Sønderborg by og området:

Besøg hjemmesiden visitsonderborg.dk og læs mere om den charmerende by, områdets historie og de sønderjyske traditioner.


 

  


Siden er sidst opdateret 2-10-2019Tilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os