Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk


Introlæger

Vejledningskursus for Introlæger

 

Kurset er obligatorisk for læger i introduktionsstilling i Region Syddanmark.

 

Det overordnede formål er at give introduktionslægen en introduktion til det at vejlede en yngre kollega i den lægelige videreuddannelse. Derudover er kurset et redskabskursus, hvor der er mulighed for at træne supervision og feedback samt gennemgå muligheder indenfor kompetencevurdering. Vejlederens opgaver gennemgås i forhold til uhensigtsmæssige uddannelsesforløb.

Introduktionslægen skal efter endt kursus kunne:

 • Varetage daglig klinisk vejledning og oplæring af yngre kolleger
 • Fungere som hovedvejleder med ansvar for en yngre kollegas uddannelsesforløb i en given afdeling
 • Deltage i opbygningen af uddannelsesmiljøer, der fremmer læring, arbejdsglæde samt personlig og faglig udvikling
 • Give struktureret feedback
 • Håndtere også de problematiske uddannelsesforløb samt være opmærksomme på, hvordan man får hjælp til denne håndtering ved behov herfor
 • Bistå i at erkende og håndtere problematiske uddannelsesforløb
 • Kende brugbare evalueringsmetoder
 • Kende de pædagogiske redskaber

Indholdet på kurserne strækker sig over 2 dage med hvert sit fokus og har følgende hovedindhold:

 • Definition af vejlederrollen
 • Begrebsafklaring
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan/læringskontrakt
 • Hvilke roller/funktioner har en vejleder
 • Udarbejdelse af en funktionsbeskrivelse for vejledere
 • Karrierevejledning
 • Supervision og feedback
 • Kompetencevurdering
 • Når uddannelse bliver et problem

Kurset veksler mellem forskellige undervisningsmetoder. Der er både oplæg, diskussion, gruppearbejde, individuelt arbejde, rollespil og fremlæggelser. Der lægges særligt vægt på refleksion igennem hele kurset.


Siden er sidst opdateret 8-7-2016Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk