Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk

Simulationstræning

Simulationstræning

Hvad er simulationstræning?

 

Vi anvender avancerede højteknologiske fantomer omfattende babyer, børn, voksne og gravide.

Under simulationstræning arbejder kursisterne i virkelighedstro omgivelser hvor procedurer og akutte situationer kan trænes igen og igen.

Simulationstræning giver mulighed for at træne scenarier, som den enkelte sundhedsfaglig person kun meget sjældent vil møde i hverdagen, og derved gennem den kliniske hverdag kun vil have ringe mulighed for at opøve kompetencer i.

Simulationstræning giver mulighed for at træne/opøve kompetencer uden at udsætte patienter for risici.

 

Simulationstræning er en metode som velegnet til at træne af alle faggrupper. Den kan anvendes til at træne tekniske og non-tekniske færdigheder som bl.a. kommunikation, teamsamarbejde, og teamledelse i behandlings- og pleje situationer.

Dette kan bidrage til at øge patientsikkerhed.

 

Det har igennem mange år været et krav, at piloter regelmæssigt skal træne i en virtuel reality fly-simulator for at bevare tilladelsen til at flyve. Det øger flysikkerheden, og som passagerer er vi trygge ved, at personalet kan øve sig uden risiko for os. Der er mange paralleller til sundhedsvæsenet, hvor simulation nu er medvirkende til øget patientsikkerhed og anvendes i hastigt stigende omfang.


Siden er sidst opdateret 8-7-2016Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk