Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk


KBU-læger

Kurset har en samlet varighed på 3 hele kursusdage, fordelt indenfor de første 3 måneder af basisuddannelsens start.

Kursusdagene er fordelt mellem henholdsvis lægeledsaget patienttransport, akut medicin og akut medicin opfølgning.

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse fremgår følgende formål med kurserne:

Formålet med kurset i lægeledsaget patienttransport og akut behandling er at understøtte basislægernes muligheder for at erhverve sig de i målbeskrivelsen opstillede kompetencer. Kurset udgør alene læringsrammen for læringsmål 1. Endvidere indgår kurset som en del af læringsrammen for læringsmål 8, hvor det dog primært og i langt den væsentligste grad er det daglige kliniske arbejde, der udgør læringsrammen

Herved understøttes basislægens muligheder, for at erhverve sig de kompetencer der gør det muligt for basislægen at modtage den akut syge patient, udøve relevant akut behandling herunder genoplivning. Endvidere skal kurset sikre basislægen kompetencer inden for sikker og klar kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer og ledsage patienter på transport.

KBU-lægerne trænes i at kunne håndtere følgende kliniske billeder:

 • Den respiratorisk truede patient
 • Den kredsløbspåvirkede patient

 • Den blødende patient

 • Den bevidsthedspåvirkede patient

 • Den febrile patient

 • Den akut smertepåvirkede patient  

 • Den angste patient

Indholdet på kurserne strækker sig over 3 dage med hvert sit fokus og har følgende hovedindhold:

Lægeledsaget patientransport:

 • Planlægning og forberedelse af patienttransport

 • Patientsikkerhed og ansvar undervejs

 • Kendskab til sikkerheds procedurer under transport i ambulance

 • Introduktion til sikker og klar kommunikation i forbindelse med patient overflytning

 • Introduktion til ABCDE princippet

 • Introduktion til Crisis Ressource Management udenfor sygehuset

 • Introduktion til ambulancen og dens indretning og tekniske udstyr

 • Kendskab til ambulancepersonalets uddannelse og kompetencer

 • Praktisk træning af forskellige scenarier, og kritiske situationer under transporter

 • Transport i ambulance, problemer og håndtering

 • Medicin håndtering

Akut Medicin & Akut Medicin opfølgning:

 • Introduktion til sikker og klar kommunikation bl.a. ved hjælp af ISBAR og closed loop kommunikation
 • Samarbejde og kommunikation i tværfaglige teams
 • Teoretisk og praktisk gennemgang af ABCDE modellen, som en systematisk tilgang til patienter med kritisk sygdom
 • Håndtering og akut behandling af patienter med respiratoriske problemer
 • Akut behandling af den cirkulatorisk påvirkede patient
 • Håndtering og behandling af den bevidsthedspåvirkede patient
 • Teoretisk og praktisk gennemgang af udvalgte algoritmer ved udvalgte akutte tilstande
 • Træning i simulator af udvalgte medicinske og kirurgiske tilstande

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 17-5-2018Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk