Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk

Forside // Sygehus SønderjyllandpilPresserumpilNyhederpilArkivpil2017pilAfslutningskonference for akutsygeplejersker fyldt med gode idéer

Afslutningskonference for akutsygeplejersker fyldt med gode idéer

Region Syddanmarks 11 første diplomuddannede akutsygeplejersker modtog deres eksamensbeviser mandag den 20. marts.

To af dem, Dorthe Tornvig Gaarde og Dorthe Jensen, arbejder på Sygehus Sønderjylland, og afslutningskonferencen med regionsrådsformand Stephanie Lose og OUH-direktør Judith Mølgaard på talerlisten blev holdt i sygehusets Lærings- og Forskningshus i Aabenraa.

Et passende sted også i betragtning af, at dagens program bød på store mængder læring, empiri og interessante tiltag, idet dagens 11 hovedpersoner fremlagde oplæg fra deres diplomopgaver. Alle havde taget udgangspunkt i meget forskellige udfordringer fra hverdagen i en fælles akutmodtagelse eller skadestue fra smertelindring af børn til patientinddragelse og triagering, og alle opgaver havde enten allerede ført til forbedringer eller var godt på vej til det.

Dorthe Tornvig Gaarde og Dorthe Jensen havde arbejdet med henholdsvis ”Samarbejdet mellem Skadevisitationen og Skadestuen – i et kvantitativt studie afdækkes om samarbejde kan begrænse patienternes ventetid i Skadestuen” og ”Den relationelle koordinerings betydning for patientovergangen fra FAM til modtagende sengeafsnit”.

Ventetid i Skadestuen

Dorte Tornvig Gaarde måtte konstatere, at de ventetider, som oplyses i den regionale app, stemmer meget dårligt overens med dem, som patienten oplever, når de ankommer til skadestuen. Tilsyneladende er det langtfra ligetil for skadestuernes personale påvirke oplysningerne i denne app til patienternes frustration.

Men det betyder ikke, at man ikke kan gøre noget for at mindske ventetiden eller forbedre patienternes oplevelse også med enkle midler.

Dorthe Tornvig Gaarde pegede eksempelvis på muligheden for at få patienter til at opfatte ventetid i skadestuen anderledes ved fra centralt hold at beslutte, at den tid, patienten får af vagtlægen hedder ”fremmødetid” og ikke som i dag ”visiteret tid”.

En undersøgelse af hvilke patienter, der bliver henvist til Skadestuen i Aabenraa, viste, at en del af dem henvistes på grund af ældre skader. Det betyder, at de i princippet slet ikke hører til Skadestuen. Henvisningen sendes videre til Ortopædkirurgisk Ambulatorium. For fremtiden vil de få uvisiterede ortopædiske skader sat på i Skadevisitationen samt oplyse Skadestuens ventetid til Skadevisitationen, når ventetiden er over 1 time.

En god overlevering

På FAM havde Dorte Jensen bemærket, at overleveringen af patienter til andre klinikker nogle gange blev ledsaget af lettere anspændte ordvekslinger. Med basis i Jody Grittels teorier om relationel koordinering og interview med kollega i en modtagende klinik havde hun undersøgt, hvad der kan gøres for at rette op for at skabe gode overleveringer og bedre kommunikation.

Det har ført til udviklingen af et helt tjekskema lagt ind som en frase i Cosmic for at sikre, at alle de ting er gennemført og på plads, inden patienten overføres til den modtagende klinik. Skemaet er implementeret og ”markedsføres” på morgenmøder.

Sideløbende foreslår Dorthe Jensen at der skabes nogle fora, hvor personale fra FAM og de modtagende klinikkers sengeafsnit møder hinanden og f.eks. får mulighed for at prøve en arbejdsdag hos hinanden.

Idéerne breder sig

Judith Mølgaard, direktør på OUH, men minded om de mange, der har del i de beviser, der blev uddelt:

-Vi kan være stolte af alle de sygeplejersker, der også har hjulpet, så andre kunne komme på uddannelse.

-Tænk på, hvad det her har sat i gang, sagde centerchef Helle Overgaard, der som formand for Det Regionale Uddannelsesråd, rundede dagen af. Hun opfordrede de nyuddannede akutsygeplejersker til at fremstille postere om deres projekter til efterårets akutkonference.

Af såvel spørgsmålene til oplægsholderne som af eftermiddagens fælles refleksion fremgik tydeligt, at oplæggene og de gode idéer gav stof til eftertanke også på tværs af sygehusene.

Konstitueret klinikleder Jens Eggers fra Ortopædkirurgisk Klinik synes i øvrigt, det er den helt rigtige løsning at henvise ”de gamle skader” videre til Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Det er dog endnu for tidligt at sige noget om konsekvenserne.

Dorthe Gaarde modtager diplom
Afslutningskonference for akutsygeplejersker
Afslutningskonference for Akutsygeplejersker
Afslutningskonference

 

 


Siden er sidst opdateret 24-3-2017Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk