Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk


Forside // Sygehus SønderjyllandpilPresserumpilNyhederpilArkivpil2017pilFlad struktur og klassisk faglig sygehusledelse

Flad struktur og klassisk faglig sygehusledelse

Fra 15. juni afløser 19 afdelinger med 38 afsnit de nuværende 11 centre med 37 klinikker på Sygehus Sønderjylland.

Sygehus Sønderjylland får en helt ny organisationsstruktur, der i højere grad bygger på fagligspecialer og med flere læger i ledelsen. Organisationen skal samtidig være flad og have en mere direkte adgang til Direktionen.

Forandringer skal skabe tillid, bedre psykisk arbejdsmiljø og en mere positiv, fælles kultur. Håbet er, at det hurtigt vil få en positivt afsmittende virkning på både medarbejdertilfredshed og patientoplevelser. Patienterne vil ud over dette og nogle nye betegnelser næppe mærke meget til forandringerne.

Evaluering og konklusioner

Da Sygehus Sønderjylland nye direktion tiltrådte i januar indledtes samtidig en evaluering af sygehusets centerstruktur. Over 200 medarbejdere er interviewet som en del af konsulentvirksomheden Implement Consulting Groups research. Nu ligger rapporten klar.

Sygehusets direktion præsenterede torsdag den 18. maj både rapportens konklusioner og de heraf afledte forandringer på tre informationsmøder for personalet i henholdsvis Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

I rapporten slås fast, at det aldrig helt er lykkedes at implementere den organisering af sygehuset i centre og klinikker, der blev indført i 2013. Det har blandt andet betydet, at centerstrukturen ikke kom til at understøtte patientforløbene, men tværtimod førte til en højere grad af silotænkning.

Samtidig har der været usikkerhed om centerledernes rolle og meget stort fokus på økonomi og budgetoverholdelse.

Høringsproces og implementering

Det næste, der nu sker, er at planen sendes i høring i MED-organisationen og i sygehusets nuværende organisation frem til mandag den 12. juni, hvor Direktionen træffer den endelige beslutning.

Derefter indledes implementeringen af forandringerne først på lederniveau og indtil fredag den 7. juli på medarbejderniveau. Samtidig skal vagtplaner og lønaftaler på plads.

Resten af året gennemføres de nødvendige system- og styringsmæssige ændringer så som tilretning af nye budgetter, regnskab, SOR, AD, indkaldebreve, strukturen i alle IT-systemer m.m. og fysiske tilpasninger som ændring/udskiftning af skilte.


Siden er sidst opdateret 19-5-2017Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk