Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk


Forside // Sygehus SønderjyllandpilPresserumpilNyhederpilArkivpil2018pilSønderjyske jordemødre fremhævet for fødsels- og forældreforberedelse

Sønderjyske jordemødre fremhævet for fødsels- og forældreforberedelse

Patienterne, de gravide og nybagte mødre, har igen i år givet Sygehus Sønderjylland topkarakterer for deres graviditets-, fødsel og barselsforløb i den årlige, landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, LUP.

På mange områder ligger patienternes tilfredshed på afdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler og  afsnittet, Neonatal og Barsel, over både landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Syddanmark. Sygehus Sønderjylland topscorer både på tilfredshed med jordemoderkonsultationerne, fødsels- og forældreforberedelsen, de fysiske forhold på sygehuset med plads til partneren, længden af indlæggelse og overgangen til sundhedsplejen.

Rapporterne, der bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse gennemført i sensommeren og efteråret 2017, er frigivet i dag, onsdag den 14. marts, hvor fødselstallet i øvrigt var højere end tidligere.

Netop spørgsmål og svar om graviditets-, fødsels- og barselsområdet udgør en selvstændig del af undersøgelsen, LUP Fødsler.

Det gode eksempel:

Sygehus Sønderjylland har fået sit helt eget kapitel i temarapporten til LUP Fødsler, der er udsendt til inspiration sammen med de landsdækkende skemaer og statistikker for fødselsområdet.

Her fortæller afdelingsjordemoder Trine Andersen om Sygehus Sønderjyllands tilbud, erfaringer og overvejelser om fødsels- og forældreforberedelse.

For grunden til afsnittets fine resultater skal i høj grad søges i det arbejde, de samme jordemødre udfører i ”den primære sektor” inden den vordende familie kommer ind på sygehuset.

Det handler blandt andet om, at Sygehus Sønderjylland tilbyder fødsels- og forældreforberedelse i mindre hold og fordelt ud på jordemoderkonsultationerne i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Skærbæk, så ingen behøver køre langt efter det. Nye hold oprettes hele tiden i takt med, at de fyldes op. Der er fokus på området, kontinuitet i undervisningen, som i øvrigt sker i samarbejde med de kommunale sundhedsplejersker.

”Samarbejde med sundhedsplejen om fødsels- og forældreforberedelse giver en blidere overgang for familierne, idet de får introduceret sundhedsplejersken allerede i graviditeten, så det ikke giver et pludseligt skifte i kontakt efter fødslen. Det er også rigtig godt for vores tværfaglige samarbejde, at vi er sammen om undervisningen”, siger Trine Andersen.

Alle førstegangsfødende opfordres til at deltage i holdundervisningen, som sikrer, at de kommer omkring alle vigtige emner og samtidig giver mulighed for at møde andre i samme situation. To tematilbud om henholdsvis ”amning, pasning og pleje af det nyfødte barn” og ”fødsel og smertelindring” er mere oplagte for flergangsfødende.


Siden er sidst opdateret 25-5-2018Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk