Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Forskningsudvalget

Udvalgets overordnede formål er at understøtte, koordinere og fremme forskningen på Sygehus Sønderjylland og på de enkelte afdelinger. Herunder skal udvalget være med til at sikre, at Sygehus Sønderjylland følger de rekommandationer, der udstikkes af Region Syddanmarks forskningsstrategi.


 

Direktionen ønsker at prioritere forskningsaktiviteten på Sygehus Sønderjylland. Der er derfor nedsat et Forskningsudvalg. Forskningsudvalgets vigtigste opgave er at rådgive Direktionen i forskningsmæssige spørgsmål, og Forskningsudvalget har derfor en aktiv funktion og rolle i at fremme og højne forskningsaktiviteten.

Forskningsudvalget er sammensat af medarbejdere på Sygehus Sønderjylland, der alle på forskellig måde har tilknytning til forskning. Derudover består Forskningsudvalget af en række tilforordnede medlemmer, som kommer fra Dansk Gigthospital, Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark samt af en borgerrepræsentant.
Sygehusets lægelige direktør er formand for Forskningsudvalget.

I regi af Forskningsudvalget er der nedsat et forskningsfagligt udvalg, som mellem forskningsudvalgets møder behandler henvendelser til Forskningsudvalget, som ikke kan afvente møde i udvalget.

 


Siden er sidst opdateret 18-9-2019Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk