Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

www.sygehussonderjylland.dk

Klinisk ophold

Det er en forudsætning, at følgende kompeteencer er opnået under klinikopholdet (jfr. studieordningen):

 

Viden

Den studerende har efter klinisk ophold:

 • Viden om sygdomsgrupper og differentialdiagnoser
 • Viden om diagnostiske metoder og udredningsprogrammer
 • Kendskab til patientrettigheder, håndtering af utilsigtede hændelser og klager
 • Kendskab til patientsikkerhed og kvalitetsarbejde
 • Kendskab til KRAM-faktorer

 

Færdigheder

Den studerende kan efter klinisk ophold:

 • Opstille udredningsprogram
 • Indsamle og analysere prøvesvar og forklare patienten resultatet heraf
 • Opstille behandlingsplan
 • Diskutere mulige afvigelser fra behandlingsplan og konsekvenser heraf
 • Diskutere bivirkninger og kunne reagere herpå *
 • Gennemføre information af patient og pårørende
 • Eksplorere og inddrage patientens og pårørendes anskuelser, interesser og følelser ved samtale
 • Udvise empati
 • Deltage i relevante konferencer, herunder MDT
 • Assistere ved praktiske procedurer
 • Gå stuegang under supervision *
 • Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund

 

Kompetencer

Den studerende er efter endt klinisk ophold:

 • I stand til at gennemgøre objektiv undersøgelse
 • I stand til at udføre minimalt invasive undersøgelser *
 • I stand til at medicinafstemme ved udskrivelse
 • I stand til at skrive en epikrise
 • I stand til at gennemføre udskrivningssamtale
 • I stand til at fremlægge patientcase på afdelingskonference og på MDT *

 

Forløb og evalueringer

Den kliniske lektor sikrer løbende under opholdet, at ovenstående kompetencer opnås.

Efter ca. halvdelen af opholdet afholder den kliniske lektor en samtale med den studerende, hvor listen gennemgås, og der lægges detailplan for den sidste del af opholdet.

Ved afslutningen af opholdet gennemgås listen, og det sikres, at alle kompetencer er opnået og at klinikophjoldet kan godkendes (bestås).

Mangler enkelte kompetencer, kan der aftales et specifikt fokuseret ophold med afdelingen, men kan opholdet ikke bestås, må der aftales nyt forsøg med klinisk institut.

Afdelingen laver eget evalueringsskema i tilsendt skabelon. Evalueringsskemaet tilgodeser afdelingsspecifikke forhold, og bør revideres jævnligt. De afdelingsspecifikke evalueringsskemaer skal godkendes af instituttet. Skemaeerne vil herefter uploades til instittutets hjemmeside.


Siden er sidst opdateret 21-11-2018Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk