Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Diabetes, hormon- og nyresygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Diabetes, hormon- og nyresygdomme.
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland
Diabetes, hormon- og nyresygdomme
Sydvang 1
6400 Sønderborg

 


Telefon og e-mail

Hovednummer:

7997 3200

Direkte numre:
 

Dialyseafsnit

7997 3200 tast 4

Diabetes, hormon- og nyresygdomme 7997 3200 tast 2

Endokrinologisk vagthavende

- hverdage kl. 8.00-15.30

7997 3217
Nyresygdomme ambulatorium 7997 3200  tast 3

Nyresygdomme speciallægeberedskabsvagt

7997 3220

Sengeafsnit M14

7997 3200 tast 1

Sårambulatoriet 7997 3200 tast 5

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Nyresygdomme Ambulatorier (Sønderborg)

5790002004049

5000627

504411000016002

SHS Diabetes- og Hormonambulatorium (Sønderborg)

5790002004056

5000629

504441000016001

SHS Sårambulatorium (Sønderborg)

5790002013256

5000622

543701000016002

 


Behandlingsspektrum

Nefrologi

 • Diagnostik, behandling og kontrol af patienter med let til svær proteinuri, kronisk hæmaturi (hvor urologisk årsag er udelukkket) og/eller nedsat nyrefunktion

 • Progredierende kronisk nyresygdom og følgesygdomme med behov for progressionshæmmende og anden medicinsk behandling

 • Akut nyresvigt, hvor årsagen er kendt (for eksempel prærenal nyresvigt)

 • Mistænkt sekundær hypertension

 • Calciummetaboliske tilstande (især sekundær hyperparatyreoidisme)

 • Forberedelse og opstart samt udførelse af alle dialysemodaliteter

 • Sår Ambulatorium

 


Ambulanttilbud

Nefrologi

Den ambulante funktion prioriteres højt og er under udbygning. Ambulatoriet er bemandet af både speciallæger og læger under uddannelse i nefrologi. Der er afsat daglige tider til akutte patienter.

Højt prioriteret hjemmedialysefunktion (både hjemmehæmodialyse (HHD) og peritonealdialyse (PD)) med dedikerede specialesygeplejersker.

Nyudbygget centerhæmodialyseafsnit inklusive self-care-dialyse.

Ved behov for nefrologisk rådgivning kan den nefrologiske speciallægeberedskabsvagt kontaktes direkte på telefon 7997 3220.

OBS: Alle nefrologiske problemstillinger bør enten drøftes med den nefrologiske beredskabsvagt eller henvises til ambulant vurdering. Alle patienter med behov for akut indlæggelse på grund af nefrologiske problemstillinger (inklusive alle dialysepatienter) i Sygehus Sønderjyllands optageområde bør indlægges på Nyremedicinsk Sengeafsnit via AMVA, Sønderborg Sygehus.

Nyremedicinske patienter med akutte kirurgiske problemstillinger bør indlægges på de respektive kirurgiske afsnit, men kan altid drøftes med den nefrologiske beredskabsvagt.

 

Diabetes og hormonsygdomme

Der er ambulatoriefunktion i Sønderborg, Aabenraa og Tønder, hvor Sønderborg er "kroniker-sygehus" og derfor modtager de fleste patienter. Alle tre matrikler varetages af fem endokrinologiske overlæger på skift. Derudover er der læger i hoveduddannelse, diabetessygeplejersker, kliniske diætister og lægesekretærer tilknyttet specialet.

Ambulatoiet behandler følgende diagnosegrupper:

Thyreoidea- og parathyreoideasygdomme

 • Struma: Tryk- eller kosmetiske gener samt ved malignitetsmistanke. Tæt samarbejde med øre-næse-halsafdelingen, Sønderborg.

 • Myksødem: Nyopdagede eller ved problemer med substitutionsbehandling.

 • Tyreotoksikose: Alle med henblik på ætiologi og plan for behandling.

 • Tyreoidit: Alle med symptomer.

 • Thyreoideaskintigrafi foregår i Vejle.

Alle patienter i forventet langvarig antityroid- eller Eltroxinbehandling afsluttes til fortsat kontrol hos egen læge.

Hypofyse-, gonade-, og binyresygdomme

Alle patienter mistænkt for disse sygdomme modtages til udredning. Behandlingen foretages i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. De fleste patienter med patologi i hypofyse eller binyre afsluttes til videre forløb i Odense.

Adipositas

Afdelingen modtager patienter med livstruende adipositas til forundersøgelse med vægttabsforløb med henblik på bariatrisk kirurgi i Esbjerg.

Henvisningskriterier: Se den regionale forløbsbeskrivelse.

Der modtages ikke patienter til behandling for ikke-livstruende adipositas eller alene til introduktion af levestilsændringer.

Type 1 diabetes

Alle patienter anbefales kontrol i diabetes ambulatorium, hvor patienten undervises individuelt og inddrages i egen behandling. Kontrolinterval bliver individuelt planlagt afhængig af den enkeltes behov og behandling.

Diabetesambulatoriet varetager behandling af patienter med insulinpumper og kontinuerlig blodglukosemåling. Behandlingen foregår i tæt samarbejde med de kliniske diætister, og der tilbydes både individuel og gruppebaseret undervisning i kulhydrattælling.

Type 2 diabetes

Patienter med type 2 diabetes behandles efter "Diabetesstratificeringsmodel for personer med type 2 diabetes".

Almen praksis følger og hjælper patienter med diabetes til at nå de for patienten individuelle fastsatte mål. HVis ikke disse mål nås inden for en rimelig tid, bør der henvises til forløb i diabetesambulatoriet.

Kombinationsbehandling med flere end tre antihyperglykæmiske præparater og/eller kompliceret insulinbehandling kan indledes i diabetesambulatoriet eller i samråd med dette, med henblik på fortsat kontrolog status i almen praksis.

Som udgangspunkt afsluttes alle personer med diabetes, der efter henvisning fra egen læge har gennemgået et forløb på hospitalet:

Dog ikke hvis:

der fortsat er uafprøvede behandlingsmuligheder for glykæmisk dysregulation og/eller forhøjet blodtryk over det individuelle mål stærkt svingende blodglukoseniveau med flere uforudsigelige /uvarslede insulintilfælde
hyperlipoproteinæmi, der er svær at behandle og hvor personen med diabetes har behov for kombinationsterapi en af følgende komplikationer er til stede:

 • Nefropati - nyresvigt og/eller makroalbuminuri

 • Patienter med fodkomplikationer som Charcotfod, gangræn og aktivt fodsår samt patienter med amputation

 • Øjenkomplikationer som progression af ikke-proliferativ retinopati, proliferativ retinopati, makulopati

 • Gastroparese

 • Svær sensomotorisk neuropati eller svære neropatiske smerter.

Nyhenviste patienter medinddrages i behandlingen og motiveres til at styrke egenomsorg gennem den motiverende samtale.

Kontrolinterval bliver individuelt planlagt afhængig af den enkeltes behov og behandling.

Alle patienter med type 2 diabetes kan/bør henvises til Diabeteskursus type 2, som foregår ved alle tre matrikler ved Sygehus Sønderjylland.

Afslutning fra Diabetesambulatoriet

Alle patienter uden væstenlige komplikationer eller betydelig øget risiko herfor, og hvor individuelle mål for glukoseniveau, blodtryk og lipider er opnået.

Klinisk Diætist

Oplæring i og fastholdelse af diætprincipper.

Undervisning og opfølgning i kulhydrattælling (både individuelt og på hold).

Fodterapeut

Fodpleje foretages af praktiserende fodterapeuter.

Diabetisk fodsår

Patienterne henvises straks til sårambulatoriet til videre behandling af fodsåret.

Øjenundersøgelse

Alle patienter med type 2 diabetes tilbydes screening ved øjenambulatoriet eller hos øjenlæge i praksis.

DIA-NEFA forløb

Der er tale om et nyt forløb for de patienter, der har forløb både i diabetes- og nyremedicinsk regi. Her varetager en nyremedicinsk læge/diabeteslæge/sygeplejerske (diabetes eller nefrologi) konsultationen - alt afhængig af sygedomsforløb og patientens behov. Dette betyder, at patienten ikke skal møde flere gange i ambulatoriet og at lægerne er enige med patienten om patientens plan og behandling. Patienten undgår hyppige blodprøvekontroller og besøg.

 


Særlige forhold

(Angivelse af opmærksomheder til almen praksis og speciallæge praksis, som ikke er nævnt under ovenstående punkter – eksempelvis særligt samarbejde med andre sygehusafdelinger)

 


Andet

>> Oversigt over afdelingens patientinformationer

 


Ledelse

Afdelingsledelse

 

Anette Brink
  Anette Brink
Oversygeplejerske
Anette.Brink@rsyd.dk
 
Frans Brandt Kristensen
  Frans Brandt Kristensen
Ledende overlæge
frans.brandt.kristensen@rsyd.dk

 

Afsnitsledelse

 

Afdelingssygeplejerske Connie L. Hansen
 

Connie L. Hansen
Afdelingssygeplejerske
Dialyseafsnittet og Ambulatorium for Nyresygdomme

 

 
Afdelingssygeplejerske Anja Krarup
 

Anja C. Krarup
Afdelingssygeplejerske
Sengeafsnit samt Sårambulatorium

 

             
Helle Jacobsen, afdelingssygeplejerske
  Helle Jacobsen
Afdelingssygeplejerske
Diabetes- og Hormonambulatoriet
       

 


Læger med speciale/ansvarsområde

 

Specialeansvarlig overlæge Gabor Graehn
  Gabor Grahn
Specialeansvarlig overlæge, nefrologi
     
Specialeansvarlig overlæge i endokrinologi
 

Anette Kvistborg
Specialeansvarlig overlæge, endokrinologi

 


Praksiskonsulent

 

Billede af person
 

Pia Therkildsen

pia-therkildsen@dadlnet.dk

 


Siden er sidst opdateret 03-09-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os