Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland


Coronavirus

corona

Grundet indskærpede forholdsregler fra regeringen omkring Covid-19 virus, har vi indført disse midlertidige tiltag:

 

Ledsagere og besøgende

Det er pr. d. 15/9-20 udelukkende muligt at have 1 pårørende - typisk barnefar - med til ambulante besøg og til indlæggelser. Dvs. barnefar må deltage i jordemoderkonsultationer og forskellige andre planlagte kontroller / besøg under graviditeten. 

Til scanning må én pårørende være med - dog ingen børn.

Til fødslen og efterfølgende barselsindlæggelse må der deltage 1 gennemgående person (typisk barnefar), dog under forudsætning af, at faderen ikke har symptomer på Covid-19. Ved milde symptomer og en nylig negativ test for Covid-19 kan deltagelse være mulig - tal med personalet herom.

Alle andre bedes vente med barselsbesøg, til mor og barn er kommet hjem.

Husk at bruge mundbind, når du skal i restauranten på sygehuset.

Første graviditetsundersøgelse ved jordemoder

Afvikles som udgangspunkt som et fysisk besøg, men der er stadig mulighed for at gennemføre første graviditetsundersøgelse som telefonkonsultation.

Den gravide skal forudgående give besked til jordemodercentret, hvis hun ønsker at gøre brug af telefonkonsultation. Hun vil derefter blive ringet op af jordemoderen, hvor hun i forvejen havde en aftalt tid.

Graviditetsundersøgelse ved jordemoder i uge 21

Besøget afvikles igen som et fysisk besøg.

Rundvisning og fødselsforberedelse

Pr. d. 21. september 2020 er vi desværre atter nødsaget til at lukke ned for rundvisningen på fødegangen.

Der er fortsat mulighed for virtuel rundvisning via dette link :
https://www.youtube.com/watch?v=7sFeN9U3n9E&feature=youtu.be

Der vil også snarest udkomme en opdateret version af den virtuelle rundvisning.

Fødselsforberedelse

OPDATERING PR. 26/10-2020!
Al Fødselsforberedelse som hold og med fysisk fremmøde er AFLYST for resten af året.

Fødselsforberedelse tilbydes istedet som webinar, via pc/tablet/mobil derhjemme. Tilmelding via banneret "Fødselsforberedelse" på hjemmesiden.

Du opfordres derudover at hente app'en Mit Sygehus eller besøge vores hjemmeside, hvor der er forskellige e-learning muligheder, og hvor du i øvrigt finder mange relevante oplysninger omkring graviditet, fødsel og barsel. Vi kan også anbefale, at du orienterer dig på hjemmesiden Tryg med barn - https://www.trygmedbarn.dk/.

Gruppeaktiviteter Afvikles nu i begrænset omfang med max 10 personer og under gældende afstandskrav.
Coronatest

Alle fødende podes ved indlæggelse til fødsel. Dette foregår på fødegangen.

Gravide, der skal have et planlagt kejsersnit, podes 48 timer før indlæggelsen.

Hvis du som gravid får mistanke om eller får påvist en Corona-infektion

Følg samme anvisninger som andre og kontakt egen læge eller vagtlæge telefonisk.

Ved bekymring for fostret / barnet, kan du ringe til fødeafdelingen.

Hvis du har en planlagt aftale hos os, så ring og vi aftaler, om du skal komme eller ej; evt. finder vi et andet tidspunkt.

Duk IKKE bare op! Hvis du har brug for at komme, mens du har symptomer på Corona, så skal vi være forberedt, og det vil ikke kunne foregå i jordemoderkonsultationerne, men derimod på sygehuset.

Hvis du har fået påvist en Corona-infektion, vil vi meget gerne, at du under alle omstændigheder informerer os herom.

Hvis du har mistanke om eller har en Corona-infektion ved fødslen

Ved fødsel med mistanke om eller påvist Corona-infektion vil vi have værnemidler på, og du vil blive testet for, om der er tale om en Corona-infektion.

Du vil få kørt CTG (registrering af hjertelyden), og vi anbefaler en epiduralblokade, idet vi meget gerne vil undgå en situation med kejsersnit i fuld bedøvelse. Når der er anlagt en epiduralblokade som smertelindring under fødslen, vil denne kunne bruges under et akut kejsersnit, hvis det bliver aktuelt.

Hvis barnet har det godt efter fødslen, så kan I forblive sammen, og kan også, hvis også mor er klar til det, blive udskrevet ambulant.

Har barnet brug for indlæggelse på neonatalafsnit, mens mor er syg med Covid-19, så bliver I nødt til at være indlagt i 2 forskellige rum, men som mor kan du besøge barnet med værnemidler på.

I vil ved udskrivelse få information om en særlig mulighed for direkte kontakt til børnelægerne efter behov i 3 uger efter indlæggelsen, hvis I får mistanke om, at barnet bliver sygt.

Hvis du som far / ledsager bliver syg Vi henstiller til, at du afholder dig fra at møde op til enhver kontakt med symptomer på Covid-19, således også som ledsager til fødsel.
Hjemmefødsler og hjemmebesøg

Der er igen åbnet op for hjemmefødsler, dog under forudsætning af, at ingen i husstanden har symptomer på Covid-19. Se endvidere Region Syddanmarks hjemmeside  Klik her
 

Sundhedsstyrelsen:

 

Få svar på diverse spørgsmål om gravide, fødsel og nyfødte i forhold til Covid-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside - Spørgsmål og svar om ny coronavirus og Covid-19 - scroll ned til afsnittet "Særligt for gravide og nyfødte".

 

Med håb om, at I vil blive skånet for sygdom!

Jordemødre
Afsnit for Fødsler
Sygehus Sønderjylland


Siden er sidst opdateret 26-10-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os