Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Coronavirus

 

corona

Grundet indskærpede forholdsregler fra regeringen omkring Covid-19 virus, har vi indført disse midlertidige tiltag:

 

Partner med?

Pårørende / barnefar kan IKKE deltage i jordemoderkonsultationer, scanninger og forskellige andre planlagte kontroller / besøg under graviditeten.

I må meget gerne selv arrangere, at den pårørende / barnefaren er med via FaceTime, Skype eller på anden virtuel  vis. Vær dog opmærksom på, at denne forbindelse ikke betragtes som IT-mæssig sikker.

Til fødslen og efterfølgende barselsindlæggelse må der deltage én gennemgående person (typisk barnefaren, men det bestemmer I selv).

Alle andre bedes vente med barselsbesøg, til mor og barn er kommet hjem.

Første graviditetsundersøgelse ved jordemoder

Afvikles som telefonkonsultation.

Den gravide bliver således ringet op af sin jordemoder på det tidspunkt, hvor hun i forvejen havde en aftalt tid.

Graviditetsundersøgelse ved jordemoder i uge 21

Tilbydes afviklet som telefonsamtale.

Det betyder, at hvis du ikke møder op til dit planlagte besøg, vil vi i stedet kontakte dig telefonisk på det aftalte tidspunkt.

Rundvisning og fødselsforberedelse

Rundvisning på fødegangen er aflyst. Der er mulighed for virtuel rundvisning via dette link :
https://www.youtube.com/watch?v=7sFeN9U3n9E&feature=youtu.be

Fødselsforberedelse både som hold og tema er grundet situationen omkring Covid-19 indtil videre aflyst.

Du opfordres til  at hente app'en Mit Sygehus eller besøge vores hjemmeside, hvor der er forskellige e-learning muligheder, og hvor du i øvrigt finder mange relevante oplysninger omkring graviditet, fødsel og barsel. Vi kan også anbefale, at du orienterer dig på hjemmesiden Tryg med barn - https://www.trygmedbarn.dk/.

Alle gravide, hvis fødselsforberedende undervisning er blevet aflyst, vil i den kommende periode blive kontaktet af en jordemoder og få mulighed for at stille afklarende spørgsmål i relation til emnerne graviditet, fødsel og barselsperioden.

Sorggruppe Udskydes til senere.
Gruppeaktiviteter Ændres til individuelle aftaler.
Hvis du som gravid får mistanke om eller får påvist en Corona-infektion

Følg samme anvisninger som andre og kontakt egen læge eller vagtlæge telefonisk.

Ved bekymring for fostret / barnet, kan du ringe til fødeafdelingen.

Hvis du har en planlagt aftale hos os, så ring og vi aftaler, om du skal komme eller ej, evt. finder vi et andet tidspunkt.

Duk IKKE bare op! Hvis du har brug for at komme, mens du har symptomer på Corona, så skal vi være forberedt, og det vil ikke kunne foregå i jordemoderkonsultationerne, men derimod på sygehuset.

Hvis du har fået påvist en Corona-infektion, vil vi meget gerne, at du under alle omstændigheder informerer os herom.

Hvis du har mistanke om eller har en Corona-infektion ved fødslen

Ved fødsel med mistanke om eller påvist Corona-infektion vil vi have værnemidler på, og du vil blive testet for, om der er tale om en Corona-infektion.

Du vil få kørt CTG (registrering af hjertelyden), og vi anbefaler en epiduralblokade, idet vi meget gerne vil undgå en situation med kejsersnit i fuld bedøvelse.

Når der er anlagt en epiduralblokade som smertelindring under fødslen, vil denne kunne bruges under et akut kejsersnit, hvis det bliver aktuelt.

Hvis barnet har det godt efter fødslen, så kan I forblive sammen, og kan også, hvis også mor er klar til det, blive udskrevet ambulant.

Har barnet brug for indlæggelse på neonatalafsnit, mens mor er syg med Covid-19, så bliver I nødt til at være indlagt i 2 forskellige rum, men som mor kan du besøge barnet med værnemidler på.

I vil ved udskrivelse få information om en særlig mulighed for direkte kontakt til børnelægerne efter behov i 3 uger efter indlæggelsen, hvis I får mistanke om, at barnet bliver sygt.

Hvis du som far / ledsager bliver syg Vi henstiller til, at du afholder dig fra at møde op til enhver kontakt med symptomer på Covid-19, således også som ledsager til fødsel.
Hjemmefødsler og hjemmebesøg

I hele Region Syddanmark indstilles hjemmefødslerne og hjemmebesøg for at mindske risikoen for smitte af jordemoderen. 

 

Sundhedsstyrelsen:

 

 

Hvis du har spørgsmål omkring Covid-19 virus, anbefaler vi, at du holder dig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Med håb om, at I vil blive skånet for sygdom!

Jordemødre
Afsnit for Fødsler
Sygehus Sønderjylland


Siden er sidst opdateret 8-4-2020Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk