Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Forside // Sygehus SønderjyllandpilFagfolkpilForskningpilAktueltpil2020pilÅrets Citizens Science projekt Et sundere Syddanmark 2020 udsættes på grund af Corona-situationen

Årets Citizens Science projekt Et sundere Syddanmark 2020 udsættes på grund af Corona-situationen

 

På et ekstraordinært hastemøde mellem projektledelsen og medieparterne var der enighed om, at finaleshowet den 11. maj bliver udskudt til efteråret grundet den nuværende COVID-19 situation.

Der arbejdes pt. på højtryk for at finde en ny dato, som med al sandsynlighed ligger omkring samme tidspunkt som for finaleshowet 2019 (dvs. slutningen af sep./start af okt.).
Der arbejdes også på højtryk for at finde en ny lokation, hvor vi i projektledelsen nu undersøger muligheden for at gøre det i Cortex-parken SDU, Odense alternativt Campus, Kolding SDU (hvor finaleshowet blev afholdt sidste år).

Sygehus Sønderjyllands repræsentant ved finaleshowet er læge Janna Maria Borg, som deltager med et forskningsprojekt om livskvalitet blandt personer, der bliver genoplivet efter hjertestop.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem afdeling for Hjertesygdomme og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Janna skriver følgende om projektet:
"I Danmark får ca. 4000 personer hvert år hjertestop uden for hospital. Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er ca. 16%. Bedst er prognosen for personer, der på offentlige steder får bevidnet hjertestop, og som får hjertelungeredning.

Gennem de seneste år er der iværksat en række initiativer til at forøge overlevelsen ved hjertestop udenfor hospital. Oplysningskampagner har forøget befolkningens kendskab til symptomer ved hjertestop.

Der er kun meget begrænset viden om hjertestopoverleveres psykiske og kognitive tilstand. Det tyder dog på, at patienter, der har overlevet et hjertestop, klarer sig psykisk og kognitivt dårligere sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Et nyt dansk studie har påvist en fem gange øget risiko for selvmord blandt hjertestopoverlevere sammenlignet med den danske baggrundsbefolkning.

Området er beskedent belyst, hvorfor der er brug for yderligere undersøgelser af problematikken, dels for at øge den kliniske viden, dels for at kunne varetage efterbehandlingen af hjertestopoverlevere bedst muligt, – også omkring de ikke-hjertemedicinske helbredsforhold.

På baggrund af den foreliggende litteratur kan man opstille hypoteserne, at der efter hjertestop er betydelig risiko for dårlig kognitiv funktion og psykiske vanskeligheder, primært depression, angst samt post traumatisk stress (PTSD) hos patienterne, at de psykiske og kognitive vanskeligheder fører til forringet livskvalitet for både de ramte og deres pårørende, og at bedre viden om disse vanskeligheder kan medvirke til at optimere rådgivningen af hjertestopoverlevere og deres pårørende samt på sigt bidrage til et bedre patientforløb.

Studiet ” Hjertestopoverlevere – Psykiatrisk komorbiditet og kognitive forstyrrelser” forventes udgået fra Afdeling for Hjertesygdomme, Sygehus Sønderjylland samt Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital.

Studiet vil bestå af en interview- og en registerundersøgelse, hvor interviewundersøgelsens formål vil være at undersøge hjertestopoverleveres symptomer på angst, depression og PTSD lige efter et hjertestop og tre måneder efter ved anvendelse af relevante undersøgelsesredskaber, herunder at vurdere livskvaliteten blandt patienterne samt at vurdere patienternes kognitive funktion. Herudover vil interviewundersøgelsen forsøge at undersøge, hvilke vanskeligheder de pårørende til hjertestopoverlevere oplever i efterforløbet i forhold til patientens adfærd.

Registerundersøgelsens formål er via Dansk Hjertestop Register at undersøge, om hjertestopoverlevere har øget hyppighed af psykiske sygdomme før og efter et hjertestop. Undersøgelsen vil være et supplement til ovenstående interviewundersøgelse.

Det er forventningen, at studiet kan bidrage til at øge vores viden om hjertestopoverleveres psykiske og hukommelses- og koncentrationsmæssige vanskeligheder, samt kan belyse de udfordringer hjertestopoverlevernes pårørende står over for. På sigt vil det kunne betyde, at behovet for relevant hjælp og rådgivning og rehabilitering bedre kan identificeres og søges etableret. "


Siden er sidst opdateret 25-03-2020
Sygehus SønderjyllandSygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk