Dette er tekstversionen af Organisation
Klik her for at komme til den grafiske version af Organisation

Forside - Læs op - Sitemap


Organisation


Information om Sygehus Sønderjyllands organisation.

Sygehus Sønderjylland har en direktion med tre direktører, en administrerende direktør, en lægelig direktør og en sygeplejefaglig direktør.

Hele sygehuset er organiseret i afdelinger med egne afdelingsledelser; kliniske afdelinger, kliniske serviceafdelinger, serviceafdelinger og stabsafdelinger.

En række afdelinger har desuden underafsnit med egen afsnitsledelse.

Nedenfor finder du dels et link til en pdf-fil med sygehusets organistaionsdiagram, dels links til sider med oversigter og sygehusets forskellige typer af afdelinger herunder direktionen.

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk