Dette er tekstversionen af Miljø og arbejdsmiljø
Klik her for at komme til den grafiske version af Miljø og arbejdsmiljø

Forside - Læs op - Sitemap


Miljø og arbejdsmiljø


På disse sider finder du informationer om arbejdet med miljø og arbejdsmiljø ved Sygehus Sønderjylland.

Miljø
På Sygehus Sønderjylland er vi bevidste om vores ansvar for miljøet. Vi arbejder målrettet på at mindske miljøbelastningen ved at reducere ressourceforbruget generelt og mindske forbruget af miljøskadelige stoffer. Desuden forsøger vi at begrænse affaldsmængden og øge affaldssortering. Miljøhensynet prioriteres højt i forbindelse med indkøb, nyanskaffelser, renovering m.m. og må ikke være i modstrid med en høj hygiejnestandard.

Arbejdsmiljø
Sygehus Sønderjylland vil være en arbejdsplads med et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives.

Hygiejnehåndbog
Hygiejnehåndbog for Sygehus Sønderjylland.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk