Dette er tekstversionen af Akutmodtagelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Akutmodtagelse

Forside - Læs op - Sitemap


Akutmodtagelse


 
 
Undersøgelse og behandling: Information om de undersøgelser og behandlinger, der foretages i Akutmodtagelsen   Opfølgning efter indlæggelse på Alutodtagelsen: Information om hvor du får opfølgning efter undersøgelse og behandling på i Akutmodtagelsen - hvor kan du henvende dig efter forløbet   Triage: Vurdering af patientens akutte behov - hvor slem er patientens situation

 


Akutmodtagelsen behandler patienter, der er henvist fra egen læge eller vagtlægen. Patienter som henvises til  Akutmodtagelsen er akut syge.

Akutmodtagelsen modtager akutte ortopædiske, kirurgiske og medicinske patienter, som har behov for indlæggelse og behandling. Den maksimale indlæggelsestid er 48 timer, inden patienten udskrives eller overflyttes til en anden relevant sengeafdeling.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk